Getty Images

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020

Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal? Balans sammanfattar vad som är på gång på det glödheta hållbarhetsområdet.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1. EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt
Antogs av EU-kommissionen 2018 och nu arbetar man på en förnyad strategi för hållbar finansiering.

2. EU-kommissionens New Green Deal
Namnet på den politik som involverar näringslivet i klimatpolitiken. EU-kommissionen har nämligen konstaterat att styrning genom offentliga medel inte räcker för att nå uppsatta hållbarhetsmål inklusive Parisavtalet. Därför vill man mobilisera 1000 miljarder euro i gröna investeringar.

3. EU:s taxonomi för hållbara investeringar
Klassificeringssystem som syftar till att skapa jämförbarhet på finansmarknaden när det kommer till gröna investeringar. Taxonomin täcker in sex miljömål: minska klimatutsläpp, klimatanpassning, vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi, föroreningar samt skydd av ekosystem. I ett första skede hanteras de två klimatmålen.

4. Taxonomiförordningen
Ska börja efterlevas från 2021 och kräver att finansmarknadsaktörer som erbjuder ”gröna” eller ”miljömässigt hållbara” finansiella produkter ska informera om i vilken utsträckning de är förenliga med taxonomin.

5. Disclosure-förordningen
Trädde i kraft 2019. Lagen träffar institutionella investerare och kapitalförvaltare och handlar om transparens och informationsgivning kring klimatrelaterade risker.

6. TCFD Task Force on Climate-related Financial Disclosure
Internationell arbetsgrupp som leddes av Michael Bloomberg. Gruppen tog fram rekommendationer för hur finansbranschen ska rapportera om klimatrelaterade risker. Rekommendationerna är frivilliga men har fått stort genomslag i finansbranschen.

7. NFRD, Non Financial Reporting Directive
Direktivet om rapportering av icke-finansiell information ligger till grund för kraven på hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen. Detta direktiv genomgår en stor översyn samtidigt som det påverkas av taxonomiförordningen och har bäring på disclosure-förordningen.

Fokus hållbarhet:

Läs mer: Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

Läs mer: Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

Läs mer: Torbjörn Westman – i hållbarhetens tjänst

Taggar: hållbarhet

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

  Godkänt på revisorsprovet: ”En milstolpe i karriären”

  24 februari, 2021 Mindre än två månader efter examination kom det efterlängtade beskedet: Godkänt på revisorsprovet!

  Stagnerade branschlöner under pandemin

  23 februari, 2021 Medarbetare har försvunnit ur statistiken, bonusar strukits och nyutexaminerade har svårt att komma in.

  Lönestatistik för revisionsbranschen 2021

  23 februari, 2021 Är du revisor eller redovisningskonsult? Och arbetar du i storstad eller på mindre ort?

  Så gick det på senaste revisorsprovet

  22 februari, 2021 Resultatet är klart. Så många fick godkänt och har möjlighet att bli auktoriserad revisor.

  FAR-medlemmen Jonny Boström dansar sig in i Talang

  19 februari, 2021 Med kostym, portfölj och dansanta steg gör Jonny Boström entré i TV4:s Talang.

   Upp