Foto: Getty Images

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020

Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal? Balans sammanfattar vad som är på gång på det glödheta hållbarhetsområdet.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1. EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt
Antogs av EU-kommissionen 2018 och nu arbetar man på en förnyad strategi för hållbar finansiering.

2. EU-kommissionens New Green Deal
Namnet på den politik som involverar näringslivet i klimatpolitiken. EU-kommissionen har nämligen konstaterat att styrning genom offentliga medel inte räcker för att nå uppsatta hållbarhetsmål inklusive Parisavtalet. Därför vill man mobilisera 1000 miljarder euro i gröna investeringar.

3. EU:s taxonomi för hållbara investeringar
Klassificeringssystem som syftar till att skapa jämförbarhet på finansmarknaden när det kommer till gröna investeringar. Taxonomin täcker in sex miljömål: minska klimatutsläpp, klimatanpassning, vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi, föroreningar samt skydd av ekosystem. I ett första skede hanteras de två klimatmålen.

4. Taxonomiförordningen
Ska börja efterlevas från 2021 och kräver att finansmarknadsaktörer som erbjuder ”gröna” eller ”miljömässigt hållbara” finansiella produkter ska informera om i vilken utsträckning de är förenliga med taxonomin.

5. Disclosure-förordningen
Trädde i kraft 2019. Lagen träffar institutionella investerare och kapitalförvaltare och handlar om transparens och informationsgivning kring klimatrelaterade risker.

6. TCFD Task Force on Climate-related Financial Disclosure
Internationell arbetsgrupp som leddes av Michael Bloomberg. Gruppen tog fram rekommendationer för hur finansbranschen ska rapportera om klimatrelaterade risker. Rekommendationerna är frivilliga men har fått stort genomslag i finansbranschen.

7. NFRD, Non Financial Reporting Directive
Direktivet om rapportering av icke-finansiell information ligger till grund för kraven på hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen. Detta direktiv genomgår en stor översyn samtidigt som det påverkas av taxonomiförordningen och har bäring på disclosure-förordningen.

Fokus hållbarhet:

Läs mer: Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

Läs mer: Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

Läs mer: Torbjörn Westman – i hållbarhetens tjänst

Taggar: hållbarhet

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp