Foto: iStock

7 frågor och svar om digital rapportering

15 mars, 2018

26 mars öppnar Bolagsverkets tjänst för digital inlämning av årsredovisningar. Men vad gäller egentligen? Kan alla bolag lämna in sin årsredovisning digitalt? Balans har vänt sig till Björn Rydberg, revisor på EY och ordförande i föreningen XBRL Sweden, för att svar på några av de hetaste frågorna.

1) Hur skiljer sig processen mot hur det ser ut i dag?

Svar: Processen med att ta fram en årsredovisning och revisionsberättelsen ser i princip ut som i dag. Dokument tas fram som vi är vana vid, på papper med sedvanlig signering alternativt elektroniskt med elektronisk signatur. Vi får ett original som vi arkiverar som tidigare.

2) Vad är det som ska lämnas in till Bolagsverket?

Svar: Det som ska lämnas in är så kallade elektroniska avskrifter av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Via vår programvara skapas en datafil motsvarande innehållet i dokumenten (i formatet iXBRL).

3) Kommer alla aktiebolag kunna lämna in sin årsredovisning digitalt 26 mars?

Svar: Nej, det krävs en programvara som är certifierad av Bolagsverket för att kunna ladda upp filerna. Tjänsten är byggd som en ”maskin till maskin”-lösning där programvaruleverantörer är centrala i att skapa smidiga och smarta lösningar. Dessutom är det bara K2-årsredovisningar som kan lämnas in nu i det första steget.

Läs mer: Nedräkning för digital inlämning av årsredovisning

Björn Rydberg. Foto: EY

Läs mer: Enkät: Programleverantörerna – så svarar de 

4) Vilken nytta har jag av att använda tjänsten?

Svar: Det finns flera fördelar. Dels ur revisionsbyråns eget perspektiv; våra processer digitaliseras allt mer och att digitalt kunna knyta ihop även sista ledet i vårt arbete kommer att kunna gynna oss. Dels ur ett samhällsperspektiv; mängden pappersåtgång, transporter och förvaringsytor minskar betydligt när 530 000 årsredovisningar är digitala. Tillgång till den stora mängden information kommer att bli mera tillgänglig och billigare. Dessutom förväntar sig våra kunder att deras revisionsbyrå ligger i framkant.

5) Vem laddar upp iXBRL-dokumentet?

Svar: Vem som helst som bolaget utser, men det vanligaste lär bli att det är en redovisningskonsult som hanterar det. Datafilen laddas upp i ett så kallat ”Eget utrymme”. Detta är ett försteg till ingivningen som Bolagsverket inte har tillgång till.

6) Behöver företagets vd eller styrelseledamöter engageras vid digital inlämning?  

Svar: Ja, innan iXBRL-dokumenten slutligt lämnas in till Bolagsverket måste vd eller en styrelseledamot signera fastställelseintyget elektroniskt med sitt bankID.

7) Är tjänsten enkel att använda eller bör man gå en kurs? 

Svar: Syftet med den nya tjänsten är att den ska upplevas enkel för att därmed kunna förmå många att gå över till digital inlämning. Jag har inte provat tjänsten men Bolagsverket anser att de har fått till en enkel och väl fungerande tjänst. Enkelheten är också delvis beroende av hur din programvaruleverantör lyckats få till konverteringen till iXBRL-filen.

Läs mer: Premiär för digital årsredovisning stundar

Läs mer: Bolagsverket – lämna in årsredovisningen digitalt

Film: Se filmen om digital årsredovisning här

Taggar: Bolagsverket digital årsredovisning digital rapportering XBRL

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online
Annons

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

Allvarliga rättssäkerhetsfrågor i turer kring lagstiftning 

15 maj, 2020 Många vändor kring vilka företag som ska kunna få statligt stöd vid korttidspermittering. 

Anna Svanberg: Öppenhet är en förutsättning

15 maj, 2020 I februari tillträdde Anna Svanberg som VD för EY.

Redovisningsstandarder – så väljer företagen

15 maj, 2020 Två logiker styr när företag som driver egen forskning och utveckling redovisar sina tillgångar.

Fika med Karin Jonnergård: Revisorer saknar digitala verktyg för revision

14 maj, 2020 Professor Karin Jonnergård har påbörjat ett projekt inom digitaliseringens effekter på revision och kapitalmark­nad.

 Upp