Foto: Getty Images

6 tips – bli ett proffs på att upptäcka penningtvätt

20 maj, 2021

Revisions- och rådgivningsbranschen lämnade endast arton rapporter om misstänkt penningtvätt till Finanspolisen under 2020. Så kan revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter bli bättre på att agera på signalerna.

– Revisions- och rådgivningsbranschen är framför allt viktig för att upptäcka storskalig och komplex penningtvätt, säger Robert Lindgren, gruppchef hos Finanspolisen.

Här ger Finanspolisen sina bästa 6 bästa tips riktat till branschen:

1. Du är skyldig att rapportera när du väljer att inte inleda en affärsförbindelse, eller avbryta en sådan, på grund av penningtvättsmisstankar eller för att du bedömer risken för penningtvätt så hög att du inte kan hantera den.

2. Har du uppmärksammat ett misstänkt beteende eller mönster hos kund som inte kan förklaras? Rapportera till Finanspolisen! Misstankenivån kan vara låg för att rapportera in oss. En rapport till Finanspolisen är inte en brottsanmälan, och misstankegraden som krävs är därför lägre och förutsätter inte att du är säker på att brott har begåtts.

3. Du kanske har noterat något avvikande eller misstänkt men vet inte hur du ska gå vidare. Det korrekta är att utföra fördjupade kontroller. Dessa kan leda till att misstankarna skingras, och då vidtas ingen ytterligare åtgärd. Kontrollerna kan också leda till att misstankarna kvarstår eller stärks, och då ska du rapportera till Finanspolisen.

4. Agera på inslag av avvikande eller misstänkta affärsverksamheter hos kund. Det kan röra sig om affärspartners som inte passar in i bilden, att kunden gör affärer med jurisdiktioner eller aktörer som inte förefaller rimliga, eller att det går varor eller kommer fakturor till eller från mottagare som avviker från vad man kan förvänta sig, givet den kunskap du har om din kund och dennes verksamhet. I sådana fall måste du göra ytterligare kontroller.

5. Kontroller kan utföras på motparterna och om möjligt på fakturor och/eller varor. Även en relativt enkel kontroll kan visa att det är frågan om skalbolag. Sådana omständigheter är tillräckligt för att rapportera in till Finanspolisen.

6. Lita inte på att någon annan i penningtvättskedjan upptäcker och rapporterar. Om exempelvis en jurist har bistått med att upprätta ett låneavtal är det ingen garanti för att pengarna som lånas ut har ett legitimt ursprung.

Läs mer: Branschen viktig för att upptäcka penningtvätt

Mer om penningtvätt på Balans webb:

Läs mer: Penningtvätt – så utnyttjas branschen av kriminella 

Läs mer: Experten: 9 frågor och svar om penningtvätt 

Läs mer: Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

Taggar: penningtvätt

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp