Yvonne Jansson är Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och arbetar med kvalitets- och hållbarhetsfrågor på FAR. Foto: Saerun Norén

5 tips – så kan redovisningskonsulten hjälpa kunden i hållbarhetsarbetet

3 februari, 2021

Redovisningskonsulten har stor kännedom om företagens verksamhet och kan därför se kundens utmaningar och möjligheter att arbeta mer hållbart. Det säger Yvonne Jansson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

För många stora företag är hållbarhet en självklar fråga när de söker ny leverantör, produkt eller tjänst. Men ett mindre företag har kanske inte identifierat den aspekten – och riskerar därmed att gå miste om en ny kund.

– Redovisningskonsulter är bra på att samla och redovisa ekonomisk information. Men många av företagens intressenter vill även ha annan, icke-finansiell, information för att kunna fatta beslut om investeringar eller nya affärer, säger Yvonne Jansson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Hon arbetar med kvalitets- och hållbarhetsfrågor på FAR och har skrivit boken ”Hållbarhet i praktiken”, som innehåller praktiska exempel på hur en redovisningskonsult stöttar ett mindre företag i att strukturera sitt hållbarhetsarbete.

Och hon vill gärna se att fler redovisningskonsulter tar en mer aktiv roll som rådgivare till sina kunder i deras hållbarhetsarbete.

– Det kan handla om företagets arbete med miljöfrågor och sociala frågor, men även om verksamhetens etiska arbete kring till exempel antikorruption, alltså dess hållbarhetsarbete.

Redovisningskonsulten har kunskapen och förutsättningarna att stötta företaget i att hantera den typen av information, säger Yvonne Jansson och understryker:

– Man får inte glömma att redovisningskonsulten ofta är företagets bästa bollplank – och kan därför hjälpa kunden även med andra frågor än enbart redovisningsuppdraget. Mitt främsta råd är: Börja prata med kunderna om deras hållbarhetsfrågor!

5 tips – så kan redovisningskonsulten hjälpa kunden i hållbarhetsarbetet

1. Utgå från den kunskap du har om företagets verksamhet och utveckling.

2. Analysera vilka förväntningar som kan finnas på företagets hållbarhetsarbete från exempelvis kunder, anställda, nya uppdragsgivare och investerare.

3. Prata med kunden om möjligheter till nya affärer och fördelarna med en hållbar verksamhet.

4. Använd informationen du har i redovisningen för att få en uppfattning om företagets utgångsläge, det finns en mängd uppgifter i materialet som du hanterar i uppdraget.

5. Frågeställningar att utgå ifrån: har kunden grönt hyreskontrakt, kör de miljöbilar, hur produceras och transporteras det material som köps in, hur tar verksamheten hand om sin personal, finns skyddsutrustning, får de utbildning och företagshälsovård.

Taggar: auktoriserad redovisningskonsult hållbarhet redovisningskonsult

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Rapportering: ”Det är dags att ta i hand”

  2 juli, 2021 EU:s gröna omställning av ekonomin innebär att hållbarhetsexperterna och redovisningsspecialisterna nu måste samarbeta.

  Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

  2 juli, 2021 En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen.

  RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

  1 juli, 2021 Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från 1 juli.

  ”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

  1 juli, 2021 Korttidsstödet har kantats av allvarliga problem - menar Åsa Lundvall och Karin Apelman från FAR.

  ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

  30 juni, 2021 ISQM innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

   Upp