Getty Images

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020

Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Svensk standard för redovisning- och lönetjänster Reko? Och hur är det med tystnadsplikten? Det är exempel på frågor som lönekonsulter har i samband med Reko. Balans reder ut.

Camilla Carlsson är Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och har dagligen fingret i luften vad gäller lönekonsulternas funderingar kring Reko.

– Lönetjänster implementerades i Reko 2018 och det kan fortfarande uppstå vissa frågeställningar. Därför har vi svarat på ett par vanliga frågor som vi får från lönekonsulter, säger Camilla Carlsson.

Camilla Carlsson. Foto: Lieselotte van der Meijs

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

1. Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko?
– Nej, samtliga medarbetare som arbetare på en FAR-ansluten byrå omfattas av Reko när de utför lönetjänser.

2. Har jag som lönekonsult tystnadsplikt gentemot Försäkringskassan?
– Ja, om du inte har upphävt den genom överenskommelse med uppdragsgivaren. Ett tips är att reglera det redan i uppdragsavtalet.

3. Vad är det viktigaste för mig som lönekonsult tänka på när jag antar ett nytt uppdrag? 

 • Beakta byråns riktlinjer och rutiner samt byråns policydokument och Reko.
 • Fråga dig: Har byrån nödvändiga resurser i form av kompetens och tid? ​
 • Analysera företaget. Har de god ordning? ​Är de villiga att följa tillämpliga lagar och regler? ​
 • För kombiuppdrag behöver du beakta särskilda regler om jäv och oberoende för revisorer.
 • Särskilda regler gäller enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism​.
 • Dokumentera din analys och bedömning inför att du antar uppdraget.

4. En kund ringer och ställer en fråga. Eftersom jag svarar direkt får jag ingen dokumentation. Hur gör jag i en sådan situation?
– Om frågan har ett enkelt och uppenbart svar kan du naturligtvis svara direkt och göra en tjänsteanteckning. Många gånger är det svårt att snabbt skaffa sig en klar bild och vilken påverkan olika faktorer kan ha. I dessa fall är det alltid bäst att få återkomma.

– Dokumentera vilken information du har grundat ditt råd på oavsett om du svarar direkt eller ber att få återkomma. Ett enkelt sätt att dokumentera är att skicka ett mail som bekräftar samtalet och vilket svar du lämnade. I meddelandet bör även frågeställningen framgå så att det är tydligt för båda parter vilken fråga som ställdes och vilka förutsättningar du hade.

5. Om jag som lönekonsult antar ett uppdrag som lönechef, vilken Reko kan jag hämta stöd i då?
– Reko 790 Insoucring. Det innebär att lönekonsulten är en resurs som står till uppdragsgivarens förfogande, vilket medför att de rutiner, kontroller och kvalitetssäkring som krävs för uppdraget måste byggas in i uppdragsgivarens processer.

Taggar: FAR lönekonsult reko

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp