Foto: Bosse Johansson

4 snabba … till Anna-Clara af Ekenstam, FAR:s ordförande

11 oktober, 2013

I Balans nr 10/2012 berättade du om vad du vill genomföra som ordförande, som att träffa medlemmar, inte ducka för de svåra frågorna och få FAR att gå från remissinstans till att påverka i ett tidigt skede. Hur har det gått?

– Jag har varit ute i landet och träffat medlemmar och deras kunder vilket har gett mycket inspiration och idéer. Framöver kommer vi att ägna ännu mer tid åt lobby och påverkansarbete.

 

Har lobbyarbetet det gångna året varit framgångsrikt?

– Branschen har fått kritik för att vi inte tar till oss av den kritik som riktats främst mot revisorer, men med vitboken visar vi att vi verkligen vill ha en dialog. Vi hade ett mycket uppskattat panelsamtal i Almedalen om vitboken. Sedan har vi också arbetat mycket med 3:12 och i det arbetet har vi knutit viktiga kontakter inom näringsliv och politik.

 

Har FAR blivit bättre för medlemmarna?

– Medlemsnyttan ser olika ut beroende på vilken profession du tillhör och om du jobbar på en stor eller liten byrå. Vi vill tydligt rikta oss till de olika professionerna och ett led i det är att vi skapar en revisionssektion och en redovisningskonsultsektion. Det här är en förändring som är driven av feedback vi fått.

 

Hur arbetar FAR för att fler redovisningskonsulter ska välja FAR?

– Jag hoppas att den nya sektions­indelningen gör att man får en närmare kontakt med FAR. Medlemstappet bland redovisningskonsulterna är främst kopplat till kvalitetskontrollen. Under året har vi arbetat förebyggande med den, för att skapa en tydlighet så att medlemmarna vet vad som krävs. Kvalitetskontrollen är en nyckel till högre status men jag tror också att redovisningskonsulterna framgent kommer att märka en ökad aktivitet för att lyfta fram vikten av auktoriserade redovisningskonsulter för svenskt näringsliv.

Text: Charlotta Danielsson

Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp