iStock

3:12-utredningen: Slopa fyraprocentskravet på delägarna

24 november, 2016

Att fyra-procentsregeln föreslås slopas i 3:12-utredningen gör att delägare i revisions- och advokatbyråer hamnar bland vinnarna. Samtidigt har förslaget mött mycket kritik då det innebär skattehöjningar för ägarna.

De så kallade 3:12-reglerna är ständigt omdiskuterade. Reglerna infördes på 1990-talet i syfte att se till att arbetsinkomster beskattades som just arbetsinkomster och inte omvandlades till inkomst av kapital.

Under 25 års tid har frågan vad som är en rimlig avkastning på satsat kapital, tid och risk i fåmansföretag diskuterats.

3:12-reglerna har då och då förändrats och 2014, samt genom ett tilläggsdirektiv 2015, gav regeringen en utredare i uppdrag att se över reglerna. Reglerna hade blivit för generösa, och öppnat för en icke avsedd omvandling av arbetsinkomst till kapitalinkomst. Samtidigt hade framvuxen praxis gjort generationsskiften hårdare beskattade än externa avyttringar av fåmansföretag.

Läs mer: 3:12-utredningen: 4-procentsregeln slopas

3 november överlämnades utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) till finansminister Magdalena Andersson.

De föreslagna reglerna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2018, och ska då tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter 31 december 2017. Om det ska bli möjlighet måste en proposition läggas fram senast nästa höst, så att riksdagen kan fatta beslut om de nya reglerna innan årsskiftet.

Utredningen är nu på remiss hos ett 50-tal instanser, bland annat till Svenskt Näringsliv, Småföretagarnas riksförbund, Regelrådet och FAR. Senast fredagen 10 februari 2017 ska remissvaren skickas in till Finansdepartementet.

Stefan Asklöf. Foto: Deloitte

Stefan Asklöf. Foto: Deloitte

– Det är en lång väg kvar innan förslaget blir verklighet och frågan är om det kommer att gå igenom i sin helhet. Det har redan mötts av en hel del kritik, konstaterar Stefan Asklöf, Senior Manager på Deloitte, som har analyserat förslaget.

Bland annat har företagarorganisationerna reagerat på att skatten höjs om förslaget blir verklighet. Att beskattningen inom gränsbeloppet föreslås höjd till 25 procent innebär att den totala skattebelastningen – bolagsskatt och kapitalskatt – av ett ägaruttag inom gränsbeloppet ökar från 37,6 till 41,5 procent.

Läs mer: ”3:12 ett sällsynt gediget magplask”

FAR har tidigare varit positiv till att de begränsningar som infördes i den senaste 3:12-reformen 2013 ses över. Framför allt har kritik riktats mot kapitalandelskravet på fyra procent, och de kännbara effekter regeln fått för partnerorganisationer som revisions- eller advokatbyråer.

– Det nya förslaget är generellt en försämring för landets entreprenörer. Den skadliga fyraprocentströskeln tas bort, men det är oklart om de nya reglerna leder till likvärdiga konkurrensvillkor för små, och stora företag i samma bransch, kommenterar Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: 3:12

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Rapportering: ”Det är dags att ta i hand”

  2 juli, 2021 EU:s gröna omställning av ekonomin innebär att hållbarhetsexperterna och redovisningsspecialisterna nu måste samarbeta.

  Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

  2 juli, 2021 En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen.

  RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

  1 juli, 2021 Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från 1 juli.

  ”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

  1 juli, 2021 Korttidsstödet har kantats av allvarliga problem - menar Åsa Lundvall och Karin Apelman från FAR.

  ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

  30 juni, 2021 ISQM innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

   Upp