Foto: iStock

3:12-utredningen: Blir förslaget verklighet?

28 november, 2016

Ett 50-tal remissinstanser ska tycka till om 3:12-utredarens förslag. 10 februari 2017 är sista dagen att komma med synpunkter.

De föreslagna 3:12-reglerna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2018, och ska då tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter 31 december 2017. Om det ska bli möjlighet måste en proposition läggas fram senast nästa höst, så att riksdagen kan fatta beslut om de nya reglerna innan årsskiftet.

Utredningen är nu ute på remiss hos ett 50-tal instanser, bland annat till Svenskt Näringsliv, Småföretagarnas riksförbund, Regelrådet och FAR – branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Senast fredagen 10 februari 2017 ska remissvaren skickas in till Finansdepartementet.

Läs mer: 3:12-utredningen: Slopa fyraprocentskravet på delägarna

– Det är en lång väg kvar innan förslaget blir verklighet och frågan är om det kommer att gå igenom i sin helhet. Det har redan mötts av en hel del kritik, konstaterar Stefan Asklöf, Senior Manager på Deloitte, som har analyserat förslaget.

Bland annat har företagarorganisationerna reagerat på att skatten höjs om förslaget blir verklighet. Att beskattningen inom gränsbeloppet föreslås höjd till 25 procent innebär att den totala skattebelastningen (bolagsskatt och kapitalskatt) av ett ägaruttag inom gränsbeloppet ökar från 37,6 till 41,5 procent.

I analysen av utredningen konstateras också att många delägare kommer att behöva ta ut lön över både nedre (452 100 kronor) och övre brytpunkten (651 700 kronor) för statlig inkomstskatt 2017 för att få beräkna ett lönebaserat utrymme 2018.

Läs mer: 3:12-utredningen: Vinnare och förlorare

– Förenklingsregeln, även om den försämras, kommer att användas av många fler ägare än tidigare, säger Roger Zinders på Zinders Skatt som också har närstuderat förslaget.

Han och Stefan Asklöf konstaterar att man visserligen kan tala i termer av vinnare och förlorare, men en utredning är sällan svart eller vit:

– Med undantag för några specifika kategorier ägare som skulle kunna benämnas som vinnare innebär förslaget som helhet en märkbart höjd skatt på lönsamhet. Egentligen är det kanske mest korrekt att tala om större respektive mindre förlorare, säger Roger Zinders.

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: 3:12

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
FAR Online

Hans Peter Larsson gillar att sticka ut

13 december, 2019 Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, har blivit en av Skattesveriges främsta röster.

Agoyit vill revolutionera redovisningen

12 december, 2019 Agoyit, med vd Carl-Magnus Falk, lanserar ett nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram.

AGI hetaste frågan inom lön

11 december, 2019 Arbetsgivardeklarationer på individnivå är hetaste frågan inom lön inför 2020, enligt lönekonsulter.  

Bolagsverket utökar tjänst för digital inlämning

10 december, 2019 Snart kan digitala årsredovisningar och revisionsberättelser laddas upp var för sig

Fika med Maria Lantz: Arbetar för digitalisering

9 december, 2019 FAR arbetar för ökad digitalisering och för att förenkla regelverken.

Inhemsk rapporteringsplikt skjuts upp

6 december, 2019 Förslaget om inhemsk rapporteringsplikt för skatterådgivare skjuts på framtiden. Men DAC6 genomförs.

 Upp