Foto: Per Johansson, Revisorsnämnden. Foto: Christian Gustavsson

3 frågor till Per Johansson

6 mars, 2017

Revisorsnämndens (RN) chef Per Johansson vill ha gemensamma, grundläggande krav för all revision, oavsett om den genomförs i privat eller offentlig verksamhet. I en nyligen publicerad debattartikel på Balans uppmanar han till diskussion om revisionens roll i samhällsstyrningen och den framtida revisionens innehåll och inriktning.

Du förespråkar enhetliga krav och enhetlig tillsyn för alla revisorer. Varför och hur skulle det kunna ske?

– Huvudsyftet är att skapa en tydlighet kring vad som är revision och vad som ligger i revisorsrollen. Det skulle leda till förbättrad revisionskvalitet och ökat förtroende för revisorerna och revisionen. Vem som helst kan kalla sig för revisor i Sverige och det skapar en otydlighet och ett förväntansgap.

– Det skulle kunna ske genom att revisorsrollen definieras och att det fastställs grundläggande krav, en bottenplatta, på all revision som utförs av yrkesrevisorer, oavsett om revisionen utförs inom den privata, statliga eller kommunala sfären.

Dessa grundkrav skulle kunna vara:

  • Likartade kompetenskrav på teoretisk och praktisk utbildning, prov och auktorisation/certifiering.
  • Gemensam normering av revisionen och yrkesetiska krav på revisorerna där god revisions- och revisorssed betyder samma sak i privat och offentlig revision.
  • Ett systematiskt och enhetligt system för extern tillsyn och kvalitetssäkring som omfattar samtliga yrkesrevisorer och deras revisioner.

Du skriver att det bör övervägas om RN:s ansvar borde vidgas även till den offentliga revisionen. Varför?

– Det saknas grundläggande krav i flera delar för yrkesrevisorerna i den offentliga revisionen. Enbart auktoriserade och godkända revisorer har i dag av sådana krav. Förra årets rapportering kring Riksrevisionen och den ständigt återkommande misstron mot den kommunala revisionen visar att det behövs en samlad översyn av hur revisionen fungerar i Sverige.

– Revisionens förtroendeskapande funktion kan bara uppnås om det står klart att den med titeln revisor som undertecknar en revisionsberättelse är en yrkesrevisor som möter högt ställda – och på förhand definierade – krav på metodik, kompetens och yrkesetik och som dessutom står under tillsyn.

Du skriver att revisorsyrket i dag inte är en tydlig profession, och vill se en starkare identitet – likt läkaryrkets. Vad menar du?

– Sverige har en statlig tillsyn av ett antal yrkesgrupper, inte för att vi misstror dem, utan för att deras arbete är viktigt och värdefullt för oss. Ingen vill ju till exempel bli opererad av en läkare som saknar legitimation.

– För det dryga tjugotal yrken som är legitimerade innebär det inte bara en stark yrkesidentitet, utan också en kvalitetsstämpel och en garanti om att yrkesutövaren står under samhällets tillsyn. Om man missköter sig kan man få en varning, i mycket allvarliga fall förbjudas att utöva yrket.

Läs mer: Per Johanssons debattartikel: ”Inför enhetliga krav och tillsyn för all revision”

Taggar: 3 frågor revision revisor Revisorsnämnden

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp