Foto: Per Johansson, Revisorsnämnden. Foto: Christian Gustavsson

3 frågor till Per Johansson

6 mars, 2017

Revisorsnämndens (RN) chef Per Johansson vill ha gemensamma, grundläggande krav för all revision, oavsett om den genomförs i privat eller offentlig verksamhet. I en nyligen publicerad debattartikel på Balans uppmanar han till diskussion om revisionens roll i samhällsstyrningen och den framtida revisionens innehåll och inriktning.

Du förespråkar enhetliga krav och enhetlig tillsyn för alla revisorer. Varför och hur skulle det kunna ske?

– Huvudsyftet är att skapa en tydlighet kring vad som är revision och vad som ligger i revisorsrollen. Det skulle leda till förbättrad revisionskvalitet och ökat förtroende för revisorerna och revisionen. Vem som helst kan kalla sig för revisor i Sverige och det skapar en otydlighet och ett förväntansgap.

– Det skulle kunna ske genom att revisorsrollen definieras och att det fastställs grundläggande krav, en bottenplatta, på all revision som utförs av yrkesrevisorer, oavsett om revisionen utförs inom den privata, statliga eller kommunala sfären.

Dessa grundkrav skulle kunna vara:

  • Likartade kompetenskrav på teoretisk och praktisk utbildning, prov och auktorisation/certifiering.
  • Gemensam normering av revisionen och yrkesetiska krav på revisorerna där god revisions- och revisorssed betyder samma sak i privat och offentlig revision.
  • Ett systematiskt och enhetligt system för extern tillsyn och kvalitetssäkring som omfattar samtliga yrkesrevisorer och deras revisioner.

Du skriver att det bör övervägas om RN:s ansvar borde vidgas även till den offentliga revisionen. Varför?

– Det saknas grundläggande krav i flera delar för yrkesrevisorerna i den offentliga revisionen. Enbart auktoriserade och godkända revisorer har i dag av sådana krav. Förra årets rapportering kring Riksrevisionen och den ständigt återkommande misstron mot den kommunala revisionen visar att det behövs en samlad översyn av hur revisionen fungerar i Sverige.

– Revisionens förtroendeskapande funktion kan bara uppnås om det står klart att den med titeln revisor som undertecknar en revisionsberättelse är en yrkesrevisor som möter högt ställda – och på förhand definierade – krav på metodik, kompetens och yrkesetik och som dessutom står under tillsyn.

Du skriver att revisorsyrket i dag inte är en tydlig profession, och vill se en starkare identitet – likt läkaryrkets. Vad menar du?

– Sverige har en statlig tillsyn av ett antal yrkesgrupper, inte för att vi misstror dem, utan för att deras arbete är viktigt och värdefullt för oss. Ingen vill ju till exempel bli opererad av en läkare som saknar legitimation.

– För det dryga tjugotal yrken som är legitimerade innebär det inte bara en stark yrkesidentitet, utan också en kvalitetsstämpel och en garanti om att yrkesutövaren står under samhällets tillsyn. Om man missköter sig kan man få en varning, i mycket allvarliga fall förbjudas att utöva yrket.

Läs mer: Per Johanssons debattartikel: ”Inför enhetliga krav och tillsyn för all revision”

Taggar: 3 frågor revision revisor Revisorsnämnden

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp