Foto: Anders Thorsell

3 frågor till Nina Brede om digital årsredovisning

4 april, 2017

17 mars lämnade Bolagsverket in den andra delrapporten till Näringsdepartementet om förverkligandet av en digital tjänst för årsredovisning. FAR är också involverade i och med att branschorganisationen hjälper myndigheten med taxonomin för revisionsberättelse. Nu har man kommit halvvägs. Första rapporten lämnades in hösten 2016 och den tredje och sista ska vara klar hösten 2017. Balans kontaktar Nina Brede, produktansvarig på enheten för tjänsteutveckling på Bolagsverket, för att höra mer.

I delrapporten skriver Bolagsverket att digitaliseringen har fått genomslag. Hur märks det?

– Tydligast ser vi det i att den digitala mognaden har ökat i hela samhället. Privat blir vi fler och fler som använder oss av en mängd digitala och molnbaserade lösningar. Och de mönstren ser vi gå igen i de förväntningar som ställs på oss i det offentliga.

– Vi ser en tydlig motivation att företagen vill kunna hantera sina ärenden digitalt, inklusive årsredovisningen. Vi får ofta frågor om varför det inte går att skicka in årsredovisningen digitalt till oss. Det ger oss såklart nya och bättre förutsättningar jämfört med tidigare.

Ni skriver att det finns vissa ”invanda beteenden” som kan vara i vägen under arbetet att digitalisera företagens årsredovisningar. Hur menar ni och vad gör man åt saken?

– Inför den uppgiften är vi verkligen ödmjuka. Att förändra invanda beteenden är en stor utmaning. Men det är också helt nödvändigt för att vi lyckas med uppgiften. Våra kunder har med sig mycket i sina möten med oss; sin unika bakgrund med erfarenheter samt det beteende som är naturligt för dem. Och när de möter oss står de inför en speciell uppgift, i det här fallet är det att lämna in en kopia av årsredovisningen.

– Årsredovisning är i sin tur en händelse som inträffar en gång per år och som med relativt stor enkelhet kan skrivas ut, signeras, läggas i ett kuvert, frankeras och postas till oss. Det är det som vi konkurrerar med. Det ställer mycket höga krav på att vi verkligen nyttjar digitaliseringens möjligheter och skapar en enkel och användarvänlig tjänst där kunden upplever att hen tjänar tid.

Uppdraget ska slutredovisas 31 mars 2018. Då ska företagen kunna lämna in sin årsredovisning digitalt till Bolagsverket. Är det en realistisk plan?

– Tidsplanen kan i vissa lägen upplevas som pressad. Men samtidig fungerar det som något av en motor som driver oss framåt och ser till att vi tar snabba och nödvändiga beslut. Vi har knutit till oss många skickliga myndighetskollegor i projektet och jobbet utförs i nära samarbete med programvaruföretag, bransch- och företagarorganisationer, företagare och ombud

– Visst tar samarbete och samverkan tid. Men jag ser samtidigt att när vi tar tillvara den samlade kunskap som finns inom årsredovisningsprocessen och den digitala utvecklingen så rör vi oss framåt med stora steg.

– Vi håller den tidplan vi själva har satt upp. Så svaret på din fråga är ja, vi jobbar absolut utifrån en realistisk tidplan. Tajt men realistiskt.

Taggar: 3 frågor Bolagsverket digital årsredovisning digitalisering XBRL

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp