Jonas Svensson. Foto: Lieselotte van der Meijs

3 frågor till Jonas Svensson

26 april, 2017

Den i dag publicerade utredningen Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) har haft i uppdrag är att se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Jonas Svensson, före detta ordförande i FAR, har suttit med som expert i utredningen och lämnat ett särskilt yttrande till utredningen. Vi vill naturligtvis ta reda på varför!

Utredningens förslag innebär att Bokföringsnämnden ska utarbeta ett allmänt råd för bostadsrättsföreningar, som ska baseras på K2/K3. Enligt din uppfattning leder det inte till ”ett ändamålsenligt sparande och därmed inte till ett tillräckligt konsumentskydd”. Hur menar du då?

– Enligt utredningens förslag ska ”sparande” tryggas genom att komponentavskrivningar ska användas, på samma sätt som idag sker i K3. Det ger knappast ett relevant sparande, möjligen ett högre sparande än idag. Ett mer ändamålsenligt sätt att spara är att basera det på föreningens verkliga framtida utgifter. Utgifterna bör baseras på styrelsens planerade åtgärder. På så vis blir transparensen större när det gäller nivå, behov och när i tiden åtgärder ska göras och hur de ska finansieras.

FAR, där du tidigare varit ordförande, har tagit fram det som du benämner som ”branschens” förslag, och som utredningen inte föreslår. Vilka förslag är det?

– Förslaget bygger på en anpassad redovisning för bostadsrättsföreningens speciella behov där bland annat avskrivningar ersätts med en avsättning för framtida utgifter baserat på underhålls- och investeringsplan för föreningen. Avsättningen syns i resultaträkningen och det blir därmed enkelt för konsumenten att avgöra om det finns ett tillräckligt sparande i föreningen.

Du skriver vidare i det särskilda yttrandet att du anser att det är nödvändigt att införa krav på kvalificerade revisorer i bostadsrättsföreningar. Varför är det så viktigt?

– Utifrån utredningens förslag, som innebär att det kommer krävas större kunskap i redovisning än tidigare, behövs en säkerställd nivå på granskning av de finansiella rapporterna. Att revisionen av en bostadsrättsförening som tillämpar K3 genomförs av exempelvis en boende i en förening utan någon erfarenhet av revision, det skapar inte den trygghet som en intressent kan förvänta sig.

Läs mer: Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) (Jonas Svenssons särskilda yttrande, s. 393)

Taggar: 3 frågor bokföringsnämnden K2 K3 regeringen

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp