Foto: Björn Hallin (Foto: KPMG)

3 frågor till Björn Hallin

25 december, 2016

Rådgivaren Björn Hallin utsågs till ny styrelseordförande för KPMG vid delägarmötet 7 december. På Balans är vi nyfikna: Vad har han för planer framöver? 

Du har sagt att kunder och branschen står under ett högt förändringstryck med både möjligheter och utmaningar. Lite mer konkret: Hur ser dessa möjligheter och utmaningar ut?

– Vi är mitt uppe i en digitalisering och de nya möjligheterna som tekniken för med sig påverkar vårt sätt att arbeta liksom våra kunders tillvaro. Detta ger möjligheter och behov av tjänster. Utmaningen blir bland annat att få alla med på förändringsresan i ett ökande tempo. Vi har kanske inte vanan inne att förändra oss väldigt snabbt i alla delar, men det måste vi skaffa oss. Man måste ha förmågan att flytta sig snabbt, att förutspå konsekvenserna och att våga ta beslut. Jag uppfattar mig redan som en ganska förändringsbenägen person. Det handlar mer om att få upp hastigheten på beslutsfattande eftersom förändringstakten i omvärlden förändras snabbare och vi måste anpassa oss efter den.

Hur ska du leda styrelsens arbete framåt?

– Inom det här området kommer jag att fokusera på styrelsens arbete mot hur vi arbetar med våra kunder, hur vi utformar våra erbjudanden samt hur vi går tillväga för att vinna nya kunder.

KPMG har kommunicerat att styrelsearbetet ska ha ett ”långsiktigt hållbart perspektiv”. Konkret, hur då?

– Vi strävar efter att anta ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart förhållningsätt i varje uppdrag. Ett exempel är att vi tittar på hur vi sätter samman team ur jämställdhetssynpunkt. Vi har som ambition att anlägga ett hållbarhetsperspektiv i våra uppdrag. Bland annat har vi uttalat att vår skatterådgivning ska vara hållbar och att vi inte ska stå för en aggressiv skatteplanering. Ett konkret exempel på hur vi integrerar hållbarhet i leveransen är ett stort change management-projekt vi just nu är inne för en global kund, i det uppdraget består teamet av både managementkonsulter, hållbarhetskonsulter och people change-konsulter. Våra leveranser ska även hålla hög kvalitet under en tid av prispress på framför allt revisionstjänsten.

Taggar: 3 frågor KPMG

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online
Annons

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

 Upp