Foto: Shutterstock

1000 nya jobb

21 januari, 2014

Drygt 1 000 nya jobb väntas i revisions- och rådgivningsbranschen under 2014. Konkurrensen om arbetskraften är hård, och relationen till studenterna är i många fall avgörande för att fånga upp de allra bästa.

 

Omkring 9 000 personer är i dag anställda inom Big 4. Under året som gått har dessa byråer nyanställt omkring 1 000 personer och rekryteringen väntas bli ungefär lika stor under 2014. Merparten av dem som anställs kommer direkt från högskolor och universitet. Framtidens arbetskraft finns bland studenterna. Och i en bransch som är mindre rörlig än många andra, blir det viktigare än någonsin att tidigt fånga upp rätt personer. Enligt uppgifter till Balans är kampen om studenterna så hård att det inte är ovanligt att byråerna anställer studenter redan långt innan de är klara med sina studier.

KPMG har i dag cirka 1 600 anställda och kommer att fortsätta växa under nästa år.

– Vi ska rekrytera cirka 150 medarbetare inom samtliga områden under 2014, men i huvudsak inom revision och redovisning, säger Maria Karlén, HR-ansvarig på KPMG:

På PwC där man i dag är omkring 3 850 anställda planerar man att rekrytera mellan 350 och 450 personer det kommande året.

– Strax över hälften kommer att vara nyutexaminerade. I övrigt kommer vi även fortsatt att rekrytera gymnasieekonomer och specialister av olika slag, säger Marie Eilertsen på PwC:s HC-avdelning.

Samtliga Big 4-byråer arbetar med det som kallas employer branding gentemot studenter. Och det arbetet ger uppenbart resultat eftersom branschen ofta återfinns högt upp i undersökningar över attraktiva arbetsgivare, eller arbetsgivare där studenter vill arbeta när de är klara med sina studier.

– Vi är medvetna om att PwC har de egenskaper som tilltalar den målgrupp av studenter som vi vill attrahera. Studenterna förstår att hos oss finns stora möjligheter att utvecklas professionellt, men också som människa. Men att vara en attraktiv arbetsgivare är inget som byggs upp över en natt, säger Petra Schedin Stergel, personaldirektör på PwC.

– Det sug efter att få börja arbeta inom PwC som studenterna känner är resultatet av ett engagerat employer branding-arbete under många år, tilllägger Petra Schedin Stergel.

Men inte bara PwC är populärt hos studenterna. Även EY, Deloitte och KPMG lockar studenter. På EY konstaterar Agneta Strandberg som är HR-ansvarig att de ständigt letar efter talanger med rätt attityd, driv och engagemang.

– Vår strategi är att rekrytera nyutexaminerade studenter som sedan får utvecklas så att de kan nå sin potential. Vi arbetar strategiskt med employer branding gentemot universitet, och vi är väldigt synliga på de arenorna med event som företagspresentationer och casetävlingar, säger Agneta Strandberg.

Prognosen för EY kommande året är att rekrytera cirka 300 personer under 2014. Av dessa beräknas ungefär 60 procent vara nyutexaminerade studenter och resterande del personer med yrkeserfarenhet. Bland dem som rekryterades under 2013 var cirka 84 procent ekonomer, sex procent jurister och tio procent ingenjörer. Fördelningen väntas bli ungefär samma i år.

I takt med att branschen utvecklas förändras också behovet av arbetskraft. Den frivilliga revisionen har delvis flyttat fokus från revision till rådgivning och andra tjänster, och i den framtidsstudie som Karios Future gjort på uppdrag av FAR framgår att rådgivningen kommer att växa kraftigt, samt att automatiseringen ökar.

På Deloitte räknar man med att anställa 150–200 personer under året. Byrån har man sedan många år en väl utbyggd rådgivningsverksamhet och rekryterar förutom civilekonomer och jurister även civilingenjörer, exempelvis systemvetare.

– Naturligtvis har utvecklingen påverkat vårt sätt att agera mot studentmarknaden eftersom vi behöver nå andra målgrupper än dem som vi vänder oss till för rekrytering till revision. Alternativet för dessa personer är oftast inte Big 4 utan industrin eller övriga konsultsektorn, men detta är inget nytt för Deloitte, säger Anna Pontén, HR-ansvarig.

Text: Charlotta Marténg

Annons
Far Online

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

 Upp