Getty Images

10 mest lästa på Balans 2020

23 december, 2020

Coronarelaterade artiklar, nyheter om revisorsprovet, lönestatistik, jämställdhet och modernisering av bokföringslagen. Det har dragit mest läsning på Balans webb under året.

Ett ovanligt och omvälvande år är snart slut. De frågor som har varit mest i ropet bland Balans läsare på webben är föga förvånande artiklar och fördjupningstexter som tar avstamp i coronapandemin.

Som god tvåa kommer nyheter som handlar om revisorsprovet. Dels texten om den näst yngste auktoriserade revisorn Anders Vidén, dels artikeln om höstens inställda revisorsprov, personifierat av den besvikna tentanden Elvira Stehn.

Även frågor om jämställdhet, lönestatistik i revisionsbranschen och modernisering av bokföringslagen har intresserat Balans läsare, som kunnat uppdatera sig kring senaste nytt i revisions- och rådgivningsbranschen fem dagar i veckan, året runt, med undantag för redaktionens sommar-, påsk- och julledighet.

10 mest lästa på Balans 2020

1. Frågor i redovisningen avseende korttidsarbete
De åtgärder som vidtagits för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen leder till en del frågor när det gäller företagens redovisning. I denna artikel redogör FAR:s policygrupp för redovisning för de redovisningsmässiga effekter som uppstår avseende åtgärden att minska lönekostnaden vid korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Den redovisningsmässiga hanteringen kan variera beroende på vilka redovisningsnormer som tillämpas, här redogörs för effekter enligt IFRS, RFR 2, K3 och K2.

2. Redovisning av omställningsstöd
Det finns många bedömningar som behöver göras avseende redovisning av omställningsstödet. Som vi tidigare har redogjort för i artikeln Frågor i redovisningen avseende korttidsarbete (Balans Fördjupning nr 2 2020), kan tidpunkten för redovisning av det statliga stödet skilja sig åt mellan IFRS/RFR 2 och K2/K3 på grund av vilka krav respektive regelverk ställer för när redovisning ska ske. Vid vilken tidpunkt stödet ska redovisas påverkar även frågan om ett företag är på obestånd eller inte. Denna artikel behandlar dock inte frågan om obestånd vidare, skriver Johan Roempke och Eva Törning, FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering.

3. Anders Vidén näst yngst att få godkänt på revisorsprovet: ”Auktorisationen är en kvalitetsstämpel”
Anders Vidén från PwC i Stockholm är en av 111 personer som klarade revisorsprovet i höstas. Nästa steg: Bli ansvarig revisor för sina uppdrag – och på sikt bli partner.

 4. Luften går ur efter inställt revisorsprov: ”Går aldrig att få igen all förlorad tid”
Besvikelsen är enorm efter dagens besked att Revisorsinspektionen (RI) ställer in revisorprovet 23–24 november. ”Känns svårt att göra avkall på all fritid i ytterligare ett halvår”, säger Elvira Stehn på Grant Thornton.

5. Statligt stöd vid hyresrabatter
Ska hyresrabatter hanteras på samma sätt som en intäkt ur ett momsperspektiv? I den här artikeln går Camilla Carlsson, Eva Törning och Johan Roempke igenom vad som gäller redovisningsmässigt för hyresbidrag med anledning av coronakrisen.

6. Lönestatistik för revisionsbranschen 2020
Är du revisor eller redovisningskonsult? Och arbetar du på revisionsföretag i storstad eller mindre ort? Här är Akavias senaste lönestatistik.

7. Knowit slutade räkna – fick fart på jämställdhetsarbetet
Allt fler företag börjar vända på begreppen inom jämställdhetsarbetet, med lyckat resultat för både kvinnor och män. Tvärtomtrenden är här.

8. Modernisering av BFL – nu är det äntligen dags!
Vår nuvarande bokföringslag tillkom i slutet av 1990-talet och FAR har vid flera tillfällen påtalat för regeringen att det är hög tid att anpassa lagen till dagens förutsättningar i samhället. Nu är det äntligen dags.

Så börjar krönikan skriven av Pernilla Lundqvist och Marcus Johansson från FAR:s Operativa grupp för Finansiell rapportering.

9. Kan bolaget ta tillbaka beslutad utdelning?
En fråga som aktualiseras i dessa osäkra tider är huruvida styrelsen kan föreslå, och stämman sedan besluta, att inte verkställa en beslutad utdelning för den händelse att det ekonomiska läget avsevärt skulle försämras i tiden fram till avstämningsdagen. Fredrik Ljung och Carl Svernlöv reder kortfattat ut begreppen.

10. Så påverkar pandemin storbyråernas höstrekryteringar
Varje höst brukar storbyråerna välkomna en stor kull nyanställda till kontoret. Men hur blir det i år? Balans rundfrågning visar att Big 8 har valt olika vägar.

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: bokföringslagen Corona FAR jämställdhet lönestatistik revisorsprov

Text: Redaktionen

redaktionen@far.se
 • Framtidens skattelöften banar väg för auktorisationen

  27 januari, 2021 Johanna Andersson och Joakim Sköld är två av branschens unga som brinner för skatterådgivarnas auktorisation.

  Programvarubolagens lista inför nya bokföringslagen – det här vill de

  26 januari, 2021 Flera programvaruleverantörer i gemensam skrivelse. Vi har listan.

  Lagkrav på digital inlämning av årsredovisning i sommar

  26 januari, 2021 Redan 1 juli 2021 föreslås digitalt inlämnade årsredovisningar bli obligatoriskt. Det framgår av Bolagsverkets hemställan.

  BDO:s VD ryter till efter jämställdhetsrapport: ”Missar kvinnors affärsidéer”

  25 januari, 2021 Drygt 30 procent av företagen i Sverige startas av kvinnor - en bottennotering.

  5 tips – tänk på det här inför kvalitetskontroll skatt

  21 januari, 2021 Har du blivit kallad till kvalitetskontroll skatt? Så här förbereder du dig på bästa sätt.

  ”Kvalitetskontrollerna hjälper både byrån och den enskilde”

  21 januari, 2021 Kvalitetskontrollerna hjälper alla att bli bättre. Intervju med Cecilia Arrhenius, kvalitetskontrollant skatt.

   Upp