Ett tekniksprång på gott och ont

2 december, 2013

Det är inte så ofta jag känner obehag. Men oklarheten kring omfattningen av Sveriges och andra länders avlyssning skrämmer mig. Jag vill inte ens tänka tanken att jag är avlyssnad. Rätten till privatliv och personlig integritet måste alltid värnas.

Och nu lanseras tanken att kontanter helt ska tas bort ur betalningssystemen. Bakom några av inläggen står musikern Björn Ulvaeus, för övrigt en av kompositörerna bakom Money Money Money … Det enda som är säkert är att om alla betalningar blir digitala så kommer de också att kontrolleras – frågan är bara av vem. Vill vi verkligen ha ett sådant kontrollsamhälle?

Nu tänker säkert en och annan att jag är teknikfientlig. Nej, det är jag absolut inte. Teknikutvecklingen för med sig mycket gott och på område efter område kan vi förenkla tillvaron. Vi måste bara vara medvetna om de risker och den sårbarhet som ny teknik innebär. Vi är dessutom bara i början av tekniksprånget.

När Kairos Future beskriver branschens resa fram till år 2025 är automatiserade tjänstearbeten en av åtta avgörande trender. Det är redovisningstjänsterna som påverkas mest, och redan nu utmanas vår gamla bokföringslag av alla nya tekniska lösningar. Självfallet kommer även genomförandet av revisions- och rådgivningstjänsterna att påverkas. När tekniken gör en större del av jobbet ökar samtidigt utrymmet för angelägen analys, eftertanke och kommunikation. Detta leder i sin tur till höjning av den kundupplevda kvaliteten.

I det här numret skriver Balans om sjösättningen av en samverkan mellan Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, FAR och Skatteverket som bygger på tekniska lösningar. Det handlar om de deklarationer som medlemmar i SRF och FAR medverkar till. Skatteverket kan nu bättre ta tillvara branschens omfattande kvalitetsarbete. Att medlemmar i SRF och FAR är välutbildade, genomgår vidareutbildning, tillämpar standarder och är föremål för kvalitetskontroll ökar ju förutsättningarna för att det blir ”rätt från början”. Ytterst vinner alla kunder till redovisningskonsulten, revisorn eller skatterådgivaren som slipper onödiga frågor från Skatteverket.

I tio år har FAR argumenterat och arbetat för att årsredovisningar och annan finansiell information ska rapporteras elektroniskt också i Sverige. Visst är lagstiftningen på plats, och något hundratal företag har varje år utnyttjat möjligheten. Men det har inte tagit riktig fart, och sedan en tid har Bolagsverket till och med stängt möjligheten att skicka in årsredovisningar elektroniskt.

Stora volymer papper förbrukas och mängder av uppgifter registreras flera gånger hos myndigheter och kreditratingföretag, trots att tekniken medger en effektiv hantering och delning av informationen. För att citera H G Wessberg, tidigare generaldirektör för Bolagsverket, tillämpar Sverige fortfarande den ”analoga idiot-loopen”. Att Sverige är på efterkälken är särskilt tragiskt med tanke på den höga politiska ambitionen för grön IT.

Om den finansiella informationen ska vara verkligt användbar och enkel att analysera måste den naturligtvis vara lättillgänglig i digitalt skick. Men det finns hopp. Regeringen vill förenkla företagens inlämnande av uppgifter genom någon form av ”Standard Business Reporting”. Därigenom kommer många myndigheter att kunna dela information som lämnas på ett ställe – ”One Stop Shop”. Jag hoppas bara att Sverige ökar tempot. Det vore tragiskt om Sverige inte hann införa krav på elektronisk rapportering förrän EU tvingar oss till det.

Jag är nyfiken på framtiden, och därför bläddrar jag ofta i studien från Kairos Future. Då händer det att jag fastnar på citatet av framsynte Peter F. Drucker:

”The most important contribution of management in the 20th century was to increase manual worker productivity fifty-fold. The most important contribution of management in the 21st century will be to increase knowledge worker productivity – hopefully by the same percentage.”

Att produktiviteten skulle öka med 5 000 procent även i vår bransch låter naturligtvis fullständigt orimligt. Men så har alla generationer sagt före oss.

Text: Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare

 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp