Krönikor

Styr redovisningen börskurserna?

Krönika 8 januari, 2018 Börsindex gick upp 10 procent under 2017. Vilka parametrar i redovisningen var viktiga för kursutvecklingen?

Goodwill – ett framtidsscenario

Krönika 5 september, 2017 "Att analysera förvärv som fristående kuber - vilka ska generera egna kassaflöden - leder fel."

Har bolagen missat ESMA:s standard?

Krönika 29 maj, 2017 Under lång tid har användningen av alternativa prestationsmått varit ett växande problem, skriver Peter Malmqvist.

Annons

Bättre valutainformation nödvändig

Krönika 17 april, 2017 Få problem är så svårhanterliga vid en analys som valutaeffekter. Det skriver Peter Malmqvist.

Kapitalandelsmetod – behövs det verkligen?

Krönika 11 februari, 2017 Kapitalandelsmetoden är i ett vakuum mellan aktiernas marknadsvärdering och historisk anskaffningskostnad.

Lågräntepolitiken drabbar pensionsspararen

Krönika 29 november, 2016 Redovisningen av pensionsskulder drabbas och konsekvenserna har fått effekt utöver redovisningen - skriver Peter Malmqvist.

Vad är ”performance”?

Krönika 3 juni, 2016 I den anglosaxiska världen pratas det mycket om ”performance”. För den som inte kan sin…

”Big bang” inom intäktsredovisning

Krönika 4 april, 2016 IASB:s nya standard ”Revenue from the contracts with customers” (IFRS 15) är en redovisningens Big…

Goodwillavskrivningar – ja, men hur?

Krönika 1 februari, 2016 Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson har under tio år undersökt börsbolagens redovisning av dotterbolagsförvärv. Det är…

Hoten mot kvartalsrapporterna

Krönika 7 oktober, 2015 Vem älskar kvartalsrapporter? I stort sett alla placerare. På Stockholmsbörsen fick vi obligatoriska kvartals­rapporter 1999.…

 Upp