Krönikor

Mer företagsspecifika upplysningar efterfrågas

Krönika 27 april, 2021 "Hur mycket upplysningar som ska lämnas vid upprättande av en koncernredovisning enligt IFRS diskuteras ofta."

Covid-19 – påverkan på innehållet i förvaltningsberättelsen

Krönika 15 februari, 2021 "Betydande tvivel kring företagets förmåga att fortsätta verksamheten kräver upplysning om skälen för tvivlen."

Modernisering av BFL – nu är det äntligen dags!

Krönika 13 oktober, 2020 "Hoppas utredaren kommer fram med förslag som gör att vi får en modern BFL."

 • Redovisningsmässiga aspekter föranledda av covid-19

  Krönika 12 juni, 2020 Pernilla Lundqvist och Jörgen Nilsson: "Vi står inför en djup lågkonjunktur".

  Komplext samband mellan redovisning och beskattning

  Krönika 4 mars, 2020 Pernilla Lundqvist och Conny Lysér om bestämmelser som trädde i kraft inkomstskatteområdet år 2019.

 • Politik som sätter BFN i arbete

  Krönika 12 juni, 2019 Pernilla Lundqvist: "I denna krönika tar vi upp några frågor som är aktuella hos BFN"

  Intäkter – alltid en viktig fråga!

  Krönika 25 mars, 2019 Pernilla Lundqvist skriver sin första krönika i Balans. Denna gång tillsammans med redovisningsexperten Eva Törning.

 •  Upp