Krönikor

Redovisningsmässiga aspekter föranledda av covid-19

Krönika 12 juni, 2020 Pernilla Lundqvist och Jörgen Nilsson: "Vi står inför en djup lågkonjunktur".

Komplext samband mellan redovisning och beskattning

Krönika 4 mars, 2020 Pernilla Lundqvist och Conny Lysér om bestämmelser som trädde i kraft inkomstskatteområdet år 2019.

Politik som sätter BFN i arbete

Krönika 12 juni, 2019 Pernilla Lundqvist: "I denna krönika tar vi upp några frågor som är aktuella hos BFN"

ANNONS
ANNONS

Intäkter – alltid en viktig fråga!

Krönika 25 mars, 2019 Pernilla Lundqvist skriver sin första krönika i Balans. Denna gång tillsammans med redovisningsexperten Eva Törning.

 Upp