Krönikor

Hur kan forskning och praktik mötas?

Krönika 16 november, 2017 Ska forskning vara användbar i praktiken krävs att man förklarar dess styrkor och begränsningar.

Vilket pris måste man betala för att ingå i en internationell ekonomi?

Krönika 17 september, 2017 Jan Marton: Är lokala regler, anpassningar och tolkningar möjliga i samband med internationell reglering?

Lokal pragmatism och global standard-isering – en kombo?

Krönika 30 april, 2017 Om Sverige vill ingå i ett globalt redovisningssammanhang bör IFRS följas på rätt sätt.

Är världen delbar?

Krönika 4 mars, 2017 Logiken att materiella tillgångar delas in i väsentliga komponenter med olika nyttjandeperiod är rimlig.

Har branschen nytta av forskning?

Krönika 15 januari, 2017 Jan Marton skriver om IFRS 9 och forskning med koppling till den standarden.

Är svensk redovisning smittad av IFRS?

Krönika 4 november, 2016 Nu har det kommit mer systematisk information om inflytandet av IFRS - skriver Jan Marton.

Common control – där IASB inte har kontroll

Krönika 5 september, 2016 Common control är ett område som kräver flera komplexa avvägningar, skriver Jan Marton.

IFRS 16 Leases – standarden där alla goda ting förenas?

Krönika 13 maj, 2016 Det är kanske få revisorer och redovisare som skulle hävda att redovisning av leasingavtal är…

Väsentlighet – ett klassiskt begrepp med förnyat intresse

Krönika 1 mars, 2016 Väsentlighet är – och har länge varit – ett centralt begrepp inom redovisning. Eftersom finansiella rapporter…

Politiska upplysningar – återkomsten

Krönika 4 januari, 2016 1983 utkom filmen Jedins återkomst. För er som inte känner till Star Wars-filmerna utgör den…

 Upp