Krönikor

Rörelseförvärv under samma bestämmande inflytande

Krönika 22 mars, 2021 Jan Marton: IASB har en fortsatt hög aktivitet.

Ska Bokföringsnämnden följa lagen?

Krönika 4 december, 2020 "Principiellt viktigt att statliga myndighet med ansvar för kompletterande normgivning i redovisning följer lagen."

Om redovisningens användbarhet

Krönika 25 september, 2020 "En fråga som kan ställas av revisorer och redovisare är vilken nytta allt redovisningsarbete har."

 • Pensionsskulder när räntan är låg

  Krönika 25 maj, 2020 Jan Marton: Hur ska pensionskostnader hanteras i ekonomisk miljö där riskfri avkastning är mycket låg?

  Ett stökigt IFRS-decennium är över

  Krönika 12 februari, 2020 Så ser 2020-talet ut på IFRS-fronten. Jan Marton ger sin syn på kommande IFRS-decennium.

 • Blir nedskrivning av tillgångar allt för subjektivt?

  Krönika 23 september, 2019 Nedskrivningar av anläggningstillgångar har under lång tid inneburit ett dilemma i redovisningen.

  Är avreglerade revisorer lika kompetenta?

  Krönika 2 maj, 2019 Jan Marton: Ökad flexibilitet i vägen till auktorisation lägger ökat ansvar på revisionsföretagen.

 • Varför skaver IFRS i Sverige?

  Krönika 7 februari, 2019 Internationalisering av svensk ekonomi leder till harmoni­serad redovisning. Samtidigt kommer globala standarder att skava.

  Finns det lugna perioder i IFRS?

  Krönika 20 november, 2018 "Om ekonomin är stabil kan de som sysslar med IFRS räkna med en lugn tid".

 • Vad är eget kapital och vad är skuld?

  Krönika 10 september, 2018 "Ett problem med klassificering mellan skuld och eget kapital är att den är binär."

   Upp