Krönikor

Blir nedskrivning av tillgångar allt för subjektivt?

Krönika 23 september, 2019 Nedskrivningar av anläggningstillgångar har under lång tid inneburit ett dilemma i redovisningen.

Är avreglerade revisorer lika kompetenta?

Krönika 2 maj, 2019 Jan Marton: Ökad flexibilitet i vägen till auktorisation lägger ökat ansvar på revisionsföretagen.

Varför skaver IFRS i Sverige?

Krönika 7 februari, 2019 Internationalisering av svensk ekonomi leder till harmoni­serad redovisning. Samtidigt kommer globala standarder att skava.

FAR Online

Finns det lugna perioder i IFRS?

Krönika 20 november, 2018 "Om ekonomin är stabil kan de som sysslar med IFRS räkna med en lugn tid".

Vad är eget kapital och vad är skuld?

Krönika 10 september, 2018 "Ett problem med klassificering mellan skuld och eget kapital är att den är binär."

Jag uppmanar branschen att tänka om

Krönika 15 maj, 2018 "Bekymmersamt att branschen och RI arbetar för att sänka kraven på kompetens hos auktoriserade revisorer."

IASB som perpetuum mobile

Krönika 28 januari, 2018 Jan Marton: "Branschen kan se fram emot många år med nya standarder från IASB".

Hur kan forskning och praktik mötas?

Krönika 16 november, 2017 Ska forskning vara användbar i praktiken krävs att man förklarar dess styrkor och begränsningar.

Vilket pris måste man betala för att ingå i en internationell ekonomi?

Krönika 17 september, 2017 Jan Marton: Är lokala regler, anpassningar och tolkningar möjliga i samband med internationell reglering?

Lokal pragmatism och global standard-isering – en kombo?

Krönika 30 april, 2017 Om Sverige vill ingå i ett globalt redovisningssammanhang bör IFRS följas på rätt sätt.

 Upp