Krönikor

Förmågan att tillämpa rätt

Krönika 10 maj, 2021 Hans Peter Larsson: "Annars raseras snabbt förtroende och tillit, och med den rättssäkerheten."

Vi måste hjälpa kunderna arbeta hållbart

Krönika 29 april, 2021 Petra Örjegren: Framtidens redovisningskonsulter kommer inte att nöja sig med att rapportera torra siffror.

Mer företagsspecifika upplysningar efterfrågas

Krönika 27 april, 2021 "Hur mycket upplysningar som ska lämnas vid upprättande av en koncernredovisning enligt IFRS diskuteras ofta."

 • Ändra eller slopa regler om företrädaransvar?

  Krönika 29 mars, 2021 Hans Peter Larsson: "Dagens regler om företrädaransvar speglar en svunnen syn på entreprenörer och ägare."

  Rörelseförvärv under samma bestämmande inflytande

  Krönika 22 mars, 2021 Jan Marton: IASB har en fortsatt hög aktivitet.

 • Att räkna eller inte räkna – det är frågan

  Krönika 8 mars, 2021 Rakel Lennartsson: Numerärt är Sveriges största revisionsbyråer nästan helt jämställda.

  Covid-19 – påverkan på innehållet i förvaltningsberättelsen

  Krönika 15 februari, 2021 "Betydande tvivel kring företagets förmåga att fortsätta verksamheten kräver upplysning om skälen för tvivlen."

 • En skrämmande verklighet för företagare

  Krönika 12 februari, 2021 "Lagstiftningen måste ses över för att få trygga företagare som kan fokusera på rätt saker."

  Grymt år för rådgivare!

  Krönika 5 februari, 2021 Höj blicken, vidga perspektivet och ta på kundens skor! Det skriver Hans Peter Larsson.

 • Året då skatten tog time-out

  Krönika 18 december, 2020 Hans Peter Larsson: De här erfarenheterna tar vi med oss från 2020.

   Upp