Krönikor

Ett stökigt IFRS-decennium är över

Krönika 12 februari, 2020 Så ser 2020-talet ut på IFRS-fronten. Jan Marton ger sin syn på kommande IFRS-decennium.

Christmas is coming!

Krönika 20 december, 2019 Min jul är inte vit men den tycks ha en briljant galghumor, skriver Sven Cristea.

Vilka ändringar är att vänta i FAR:s rekommendation Årsredovisning i aktiebolag?

Krönika 16 december, 2019 Ändringar är på gång i schemat för balansräkningen, skriver Pernilla Lundqvist och Johan Roempke, EY.

Annons
Annons

Kan du definiera rättvisande bild?

Krönika 29 november, 2019 Val av ord kan vara viktiga, skriver krönikören Jan Marton.

Värdet av värdering

Krönika 26 november, 2019 Ännu ett år börjar lida mot sitt slut och det blir dags att summera.

Har kontanter blivit omodernt?

Krönika 11 oktober, 2019 Pernilla Lundqvist och Therese Hagström skriver om utvecklingen av nya betalningsmedel.

Blir nedskrivning av tillgångar allt för subjektivt?

Krönika 23 september, 2019 Nedskrivningar av anläggningstillgångar har under lång tid inneburit ett dilemma i redovisningen.

Revisionsbranschen har mycket att lära av andra – framförallt att våga!

Krönika 13 september, 2019 Sven Cristea: Det finns flera saker vi revisorer kanske inte vill men verkligen behöver hantera.

Vad gör branschen om 20 år?

Krönika 26 augusti, 2019 Både revision och redovisning får en bredare roll när mer än klassisk finansiell data revideras.

Framtidens revisor är en ”icke revisor”

Krönika 18 juni, 2019 Sven Cristea: Därför er en "icke revisor" någon att räkna med.

 Upp