Krönikor

Ändra eller slopa regler om företrädaransvar?

Krönika 29 mars, 2021 Hans Peter Larsson: "Dagens regler om företrädaransvar speglar en svunnen syn på entreprenörer och ägare."

Rörelseförvärv under samma bestämmande inflytande

Krönika 22 mars, 2021 Jan Marton: IASB har en fortsatt hög aktivitet.

Att räkna eller inte räkna – det är frågan

Krönika 8 mars, 2021 Rakel Lennartsson: Numerärt är Sveriges största revisionsbyråer nästan helt jämställda.

 • Covid-19 – påverkan på innehållet i förvaltningsberättelsen

  Krönika 15 februari, 2021 "Betydande tvivel kring företagets förmåga att fortsätta verksamheten kräver upplysning om skälen för tvivlen."

  En skrämmande verklighet för företagare

  Krönika 12 februari, 2021 "Lagstiftningen måste ses över för att få trygga företagare som kan fokusera på rätt saker."

  Grymt år för rådgivare!

  Krönika 5 februari, 2021 Höj blicken, vidga perspektivet och ta på kundens skor! Det skriver Hans Peter Larsson.

  Året då skatten tog time-out

  Krönika 18 december, 2020 Hans Peter Larsson: De här erfarenheterna tar vi med oss från 2020.

  En företagares önskelista

  Krönika 8 december, 2020 Kommer tomten leverera? Petra Örjegren sammanfattar ett omtumlande år.

  Ska Bokföringsnämnden följa lagen?

  Krönika 4 december, 2020 "Principiellt viktigt att statliga myndighet med ansvar för kompletterande normgivning i redovisning följer lagen."

  Covid-19 och EU utmanar reglers tydlighet

  Krönika 1 december, 2020 Hans Peter Larsson: Kvaliteten på lagar som hastas fram blir lägre.

   Upp