Foto: Håkan Målbäck

Vinsterna med jämställdhet är uppenbara

Krönikören

Branschkrönikan

anna.johnson@se.gt.com

Anna Johnson, vd, Grant Thornton. Återkommande branschkrönikör på tidningenbalans.se.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

 

Vill du också skriva en branschkrönika? Hör av dig till Sofia Hadjipetri Glantz, digital redaktör: 08-402 75 19, sofia.hadjipetri.glantz@far.se

7 mars, 2018

Vi arbetar i en specialiserad och kunskapsintensiv bransch, där all kompetens behöver tas tillvara, oavsett kön, ålder eller annan bakgrund. Den internationella kvinnodagen den 8 mars sätter fokus på det självklara, det vill säga jämställdhet, men givetvis finns det också andra stora vinster både ekonomiskt och socialt, för de företag som jobbar strategiskt med jämställdhet.

Vi har kommit en bit på väg i Sverige, men än saknas en del för att alla medarbetares potential tas tillvara fullt ut. Grant Thornton har sedan 2004 kartlagt andelen kvinnor i företagens högsta ledningar.  I Sverige intervjuas cirka 500 svenska medelstora företag med 50-500 anställda. Förutom att andelen kvinnor på vd-poster ökar i Sverige, har andelen kvinnor i företagsledningarna ökat från 28 till 29 procent i år.

Även om det är glädjande att andelen kvinnor i ledande positioner ökar så är det tråkigt att vi inte ser en snabbare utveckling. 2004 var andelen kvinnor i ledningen 18 procent. Sverige har på 13 år bara ökat 11 procentenheter och på sex år två ynka procentenheter. Här finns det mer att göra och det är dags att accelerera.

Vi måste börja prata om vinsterna med jämställdhet. Team, ledningsgrupper och styrelser som är blandade har bredare kompetens, erfarenheter och perspektiv än vad enhetliga grupper eller företag har. Även många andra kunskapsintensiva företag arbetar nu strategiskt och målmedvetet med jämställdhet för att uppnå ökad innovation och lönsamhet och attraktivitet för organisationen, exempelvis advokatbyråer.

Hur gör vi då för att både kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att göra karriär i vår bransch? Frågor som flexibla arbetstider, en positiv syn på föräldraledighet och ett uttalat mål om ett hållbart arbetsliv tror jag är givna grundförutsättningar. Detta är rena hygienfaktorer för att kunna attrahera talanger och få dem att stanna. Det handlar bland annat om enkla saker som hur man lägger mötestider, för att medarbetare med små barn ska kunna kombinera arbetsliv med familjeliv. Företagskulturen generellt har också en stor inverkan. Enligt stiftelsen AllBright kan en jargong som manliga chefer beskriver som ”högt i tak” upplevas helt annorlunda bland kvinnor och i värsta fall leda till att de lämnar bolaget.

Hur ser jämställdheten då ut i vår egen bransch? Enligt Balans branschundersökning från 2017 så varierar andelen kvinnor i våra ledningsgrupper mellan 21 till 71 procent och andelen kvinnor i styrelserna mellan 17 och 57 procent. Det finns med andra ord en stor variation men samtidigt uppnår fem av sju bolag jämställdhetskriteriet gällande övriga chefer, det vill säga att mellan 40-60 procent av övriga chefer är kvinnor.

Vi ser generellt en ökning av andelen kvinnor i ledande positioner och sedan mätningen 2016 har andelen kvinnliga delägare på Grant Thornton ökat till 28 procent. Genomsnittet för branschen i övrigt är 23 procent. Jag tror att anledningen till att andelen inte är högre är att det finns en tröghet i partnersystemet och en historik av många manliga partners. De senaste åren är Grant Thorntons nya så kallade salary partners hela 50 procent kvinnor och 50 procent män, vilket sannolikt kommer att öka andelen kvinnliga delägare ytterligare framåt.

Målsättningen är givetvis att det alltid är rätt kompetens som ska styra. Och eftersom vi är så medvetna om värdet av rätt kompetens i våra verksamheter så är det alldeles för dyrt att låta en del av den kompetensen stå utanför, eller inte användas hela vägen fram.

Låt oss se till att kommande års kartläggning visar på ännu större kliv framåt, så att vi fortsätter att vara attraktiva som arbetsgivare och uppfattas som en modern och jämställd bransch som tar tillvara på människors fulla potential.

Branschkrönika skriven av Anna Johnson.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Är technoethics och regtech nästa stora grej?

21 juni, 2018 Balans åker till Digital Day 2018 i Bryssel för att uppdatera sig om läget.

Månadens medlem: Helene Lindbäck

19 juni, 2018 FAR fått två nya medlemskategorier; basmedlem och studentmedlem. Hej, Helene Lindbäck, FAR:s första basmedlem.

KPMG satsar allt på rådgivning och revision

18 juni, 2018 KPMG säljer verksamheten inom redovisning och löneadministration.

Experten: 9 frågor och svar om moms i lantbruket

18 juni, 2018 Balans vänder sig till skattejuristen Fredrik Rosén för att få svar på de vanligaste frågorna.

Baker Tilly-vd: Jobba mindre, tjäna mer

14 juni, 2018 För Baker Tilly Mapema-vd:n Matthias Vidh är det så det ska vara.

”Man måste älska förändring”

13 juni, 2018 Klara Adolphson är ny chef för Organisation and Leadership Design på PwC Experience Center.

 Upp