Petra Örjegren. Foto: Anna Wilhelmsson

Vi måste hjälpa kunderna arbeta hållbart

Krönikören

Branschkrönikan

petra@stabilisator.se

Petra Örjegren, grundare och VD Stabilisator, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

 

Vill du också skriva en branschkrönika? Hör av dig till Sofia Hadjipetri Glantz, digital redaktör: 08-402 75 19,

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

29 april, 2021

Även om det senaste året varit ett stålbad för många företag har denna kris trots allt fört en del gott med sig. Någon klok person sa en gång att “kriser är en möjlighet för människor att stiga utanför sig själva” och denna pandemi har verkligen varit en injektion för många att hitta nya vägar.

Ett område som tagit fart under det senaste året är de digitala processerna. Många företag har påskyndat sin digitaliseringsresa och de snabba förändringarna som initierats ger ett bra utgångsläge för fortsatt förändring.

Den framtid som vi så länge har talat om kommer att vara här mycket tidigare än vad många förväntat sig. Jag märker redan stor skillnad på våra kunders nivå av digitalisering och vad de förväntar sig, mot bara för ett år sedan. Företagare har förstått värdet av digitala flöden och ser fördelarna med automatisering. Detta gör att vi inte kan vänta längre, det är verkligen hög tid att utöka utbudet av tjänster om vi vill fortsätta vara relevanta.

Här kan jag verkligen se att vi redovisningskonsulter kan göra en stor skillnad, inte bara för våra mindre företag utan även för samhället i stort. Jag talar naturligtvis om hållbarhetsredovisningar.

Redan innan pandemin ansåg 9 av 10 företag att det är viktigt att bedriva ett hållbarhetsarbete och ta samhällsansvar för sin verksamhet. I krisens spår kommer hållbarhetsarbete att öka i betydelse för företagens lönsamhet och konkurrenskraft.

Men även om många företag förstår vikten av detta arbete – och kanske redan arbetar hållbart – är det inte många av de små företagen som utvärderar sitt arbete. Det gör att de inte vet om de har rätt fokus på sitt hållbarhetsarbete, vilket leder till att det blir svårt att kommunicera till företagets kunder, finansiärer och övriga intressenter hur de arbetar med dessa viktiga frågor.

Här har vi vår självklara roll! Vilken annan yrkeskategori känner de små företagen bättre än vi redovisningskonsulter? Vi är vana att analysera företagens siffror och presentera nyckeltal som hjälper företagarna att förstå sin verksamhet. Att utöka våra rapporter med uppgifter om hur deras hållbarhetsarbete utvecklas, och vilka möjligheter och risker deras affärsmodell innehåller utifrån ett hållbarhetsperspektiv, är ett naturligt steg för oss att ta.

För företagen skulle vår hjälp inom detta område kunna innebära en utveckling av deras affärsstrategi, en bättre riskhantering och ett stärkt varumärke. Det skulle i sin tur kunna bidra till nya affärsmöjligheter och ökad lönsamhet. Vem av oss vill inte göra det för våra kunder?

Om vi i branschen inte plockar upp den här bollen nu och är proaktiva inom hållbarhet mot våra kunder så kommer någon annan att göra det och vi tappar en betydande affärsmöjlighet.

Vi får inte heller glömma att även redovisningsbyråer är företag som behöver tänka på hur de vill arbeta på ett hållbart sätt. Både för att fortsätta vara attraktiva samarbetspartners och för att attrahera nya medarbetare.

Framtidens redovisningskonsulter kommer inte att nöja sig med att rapportera torra siffror – de vill göra skillnad på riktigt – och vilken bättre väg att gå än att hjälpa fler att tänka och arbeta hållbart?

Branschkrönika av Petra Örjegren.

Senaste branschkrönikorna av Petra Örjegren:

Läs mer: En skrämmande verklighet för företagare

Läs mer: En företagares önskelista

Läs mer: Har den auktoriserade redovisningskonsulten en framtid?

 • Rapportering: ”Det är dags att ta i hand”

  2 juli, 2021 EU:s gröna omställning av ekonomin innebär att hållbarhetsexperterna och redovisningsspecialisterna nu måste samarbeta.

  Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

  2 juli, 2021 En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen.

  RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

  1 juli, 2021 Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från 1 juli.

  ”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

  1 juli, 2021 Korttidsstödet har kantats av allvarliga problem - menar Åsa Lundvall och Karin Apelman från FAR.

  ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

  30 juni, 2021 ISQM innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

   Upp