Foto: Håkan Målbäck

Värdet av värdering

Krönikören

Branschkrönikan

anna.johnson@se.gt.com

Anna Johnson, vd, Grant Thornton. Återkommande branschkrönikör på tidningenbalans.se.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

 

Vill du också skriva en branschkrönika? Hör av dig till Sofia Hadjipetri Glantz, digital redaktör: 08-402 75 19, 

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

26 november, 2019

Ännu ett år börjar lida mot sitt slut och det blir dags att summera. För vår bransch innebär nyåret startskottet för en arbetsintensiv period med sammanställning av bokslut och finansiella rapporter som ska ligga till grund för en rättvisande bild av bolagen.

Men vad är det som ger en rättvisande bild av värde, potential och framgång? Allt fler aktörer, såväl kunder som medarbetare och investerare ställer krav på annat än bara finansiella rapporter.

I oktober lanserade Dagens Industri sitt klimatindex, där DI sida vid sida med börskurser bland annat publicerar utsläppstabeller för att skapa en bild av bolagens koldioxidavtryck. Syftet är att bolag som agerar hållbart har större möjligheter att överleva och växa även på lång sikt och detta är så klart avgörande när det gäller investeringsbeslut. Vad vi ser är en stor förflyttning i frågan om vad som avgör ett bolags värde och framtidspotential.

Under hösten 2019 har vi på Grant Thornton frågat entreprenörer i Sverige vilka mätetal de använder som mått på framgång. Det som spontant kommer upp är omsättning och lönsamhet – hela 50 procent gör denna koppling. Nästkommande mått på framgång är ”nöjda kunder” – det anger ungefär 25 procent. Att ha nöjda medarbetare är det 1 av 10 spontant nämner, för övrigt på samma plats som ”marknadsandel”.

Att lönsamhet och omsättning är top of mind är naturligt. Samtidigt förvånas vi över att bara var fjärde spontant nämner kundnöjdheten när vi frågar om mått på framgång. Och att medarbetarfrågan inte värderas högre – eftersom så många vittnar om att kampen om kompetensen är den största utmaningen just nu – är i våra ögon intressant. Att mäta framgång enbart utifrån finansiella tal är inte framtiden, företag som vill överleva och växa måste se till helheten.

Enligt FN:s klimatpanel behöver utsläppen halveras till 2030 och här finns det självklart ett stort behov i företagen av rapportering och transparens. Här kan vi som bransch bidra med vår långa erfarenhet av redovisning och revision till att omfatta även dessa nyckeltal. Vi kan bidra med att öppna upp dialogen om vikten av fler mätetal än just de finansiella, vikten av att se holistiskt på bolaget.

Avgörande för helheten är transparens och öppenhet kring allt ifrån arbetsrättsfrågor och sjuktal till diskriminering och antikorruption. Ett företag kan ha hög lönsamhet, men vad har de för arbetsvillkor? Att exempelvis inte ha koll på sina leverantörsled kan vara förödande, här ställer såväl kunder som medarbetare och finansiärer helt nya krav. Att inte ha koll på och vara transparent kring detta kan innebära att du inte får tillgång till kapital, då investerare inte kommer att gå in i bolag som inte har koll på sina nyckeltal brett. Det räcker inte med att prata om de 17 globala målen, det gäller att leva efter dem och mer därtill. Det kommer att bli allt svårare att säga en sak och göra en annan och här blir redovisning, revision, rådgivning och skatt en avgörande kvalitetsstämpel. Vi är med andra ord en riktig framtidsbransch!

Vi kan som bransch bli ännu bättre rådgivare genom att hjälpa kunderna att se helheten. Det ställer krav på oss att förstå och kunna analysera kundernas breda mätetal, alltifrån finansiella nyckeltal kundnöjdhet, medarbetarengagemang och klimat. Vi kan vara med och granska arbetsvillkor och mänskliga rättigheter och säkerställa leverantörskedjor. Hela compliance-delen blir allt viktigare, att vi säkerställer att både bolag och leverantörer lever upp till de policies bolaget har satt upp.

Vi kan bidra med hållbarhetsrådgivning, skapa policies för hållbara affärer och ta fram nyckeltal för uppföljning, men också genom redovisning och revision se till att policies och nyckeltal följs och rapporteras. Integrerad rapportering blir allt viktigare, att samla alla nyckeltal på ett ställe för att skapa en helhetsbild.

Vi kan starta det nya året med att se bredare på vår roll och alla de nya möjligheter det innebär att marknaden ställer om mot ett vidare synsätt av företagens verksamhet och rapportering. Vår roll som revisorer, rådgivare och redovisningsspecialister är med andra ord hetare och viktigare än någonsin!

Branschkrönika av Anna Johnson.

Fler branschkrönikor av Anna Johnson:

Läs mer: Vad gör branschen om 20 år?

Läs mer: Entreprenörens nästa steg – hållbarhet

Läs mer: Självledarskap vägen till framgång

Läs mer: Välmående medarbetare – hjärtat i hållbar framgång

Annons
Annons

Först ut med separata uppladdningar

19 februari, 2020 Nu har de första årsredovisningarna och revisionsberättelserna lämnats in till Bolagsverket via separata filer.

Äntligen Auktoriserad Redovisningskonsult FAR: ”Lättnad att få resulta­tet”

17 februari, 2020 Auktoriserad Redo­visningskonsult FAR. Balans har följt Fredrik Bäck från förberedelsekurs till tentamen.

Digital revisionsberättelse separat – flera programvaruleverantörer godkända

14 februari, 2020 Tre programvaruleverantörer erbjuder uppladdning av årsredovisningen och revisionsberättelsen från separata filer - fler på ingång.

Ägarna till Adrian & Partners lämnar – blir revisionskonsulter

13 februari, 2020 Nu ska Helena Adrian och Mats Olsson skapa sig en ny karriär som fristående revisionskonsulter.

Premiär för Karin Direkt

11 februari, 2020 Karin Apelman startar Karin Direkt - ny kommunikationskanal där hon kommenterar aktuella branschfrågor.

Sandra Törnblad den yngsta som klarat revisorsprovet: ”Fortfarande lite overkligt”

10 februari, 2020 Sandra Törnblad från Dillon i Malmö bland de 49 procenten som klarade senaste revisorsprovet.

 Upp