Foto: EY

Uppskjuten skatt – hur svårt ska det vara?

Krönikören

Branschkrönikan

hamish.mabon@se.ey.com

Hamish Mabon, delägare, EY. Återkommande branschkrönikör på tidningenbalans.se.

 

Vill du också skriva en branschkrönika? Hör av dig till Sofia Hadjipetri Glantz, digital redaktör: 08-402 75 19, sofia.hadjipetri.glantz@far.se

22 februari, 2017

Uppskjuten skatt. Bara namnet i sig osar försening. ”Jag gör det sen, den är uppskjuten”.

Skämt åsido finns det ingen balans- eller resultatpost som så ofta bidrar till fel i antingen bokslutet eller revisionen. Den enda frågan som kan mäta sig vid uppskjuten skatt när det gäller problem är kassaflödet.

Alla vet att årets inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är i allra högsta grad aktuell att betala – annars kommer kronofogden. Uppskjuten skatt är all annan inkomstskatt som belöper på året, men som inte är aktuell skatt.

Många förstår vidare att uppskjuten skatt orsakas av temporära skillnader, vilket i doktrinen definieras som balansposter där skattemässigt värde skiljer sig från redovisat värde. Det är en definition som är svår att tillämpa i praktiken. Det som åsyftas är poster som:

 • har återlagts/dragits av i deklarationen ett år och som någon gång kommer att återföras
 • IFRS (koncern)justeringar eller elimineringar som endast har ett värde i redovisningen och aldrig dyker upp i deklarationen

Vanliga temporära skillnader uppkommer för omstruktureringskostnader/framtida utgifter, garantireserver, reserv för osäkra kundfordringar, inkurans, materiella anläggningstillgångar, pensioner och finansiella instrument.

Kontrasten till temporära skillnader är permanenta skillnader, det vill säga, poster som återlagts/dragits av i deklarationen ett år, men inte vänder i framtiden. Kostnader för julfesten figurerar i en deklaration, de kommer aldrig tillbaks.

Så länge man undviker skattetillägg leder inte en upptaxering/underkänd deklaration till annat än en förskjutning mellan aktuell och uppskjuten skatt. Öppna yrkanden är således oerhört viktiga. Många skatteskyldiga har fått erfara att det blir dyrt om lämnade tilläggsupplysningar inte håller måttet.

En del av problemet är att alla kan rabbla upp definitionen ovan. Man kan identifiera temporära skillnader, man förstår att de ger upphov till en uppskjuten skatt – men ofta får man ett svajigt svar på frågan om det är en tillgång eller en skuld.

Nedan följer min lathund som jag tillämpar slaviskt:

 1. Fastställ skattemässigt värde:
  • För en tillgång = Det belopp som man kommer att erhålla skattemässigt avdrag för i framtiden
  • För en skuld = Det belopp som man erhållit skattemässigt avdrag med per bokslutsdatum
 2. Skriv redovisat värde på alla balansposter som plus (debetsaldon) eller minus (kreditsaldon)
 3. Beräkna skattemässigt värde (1) minus redovisat värde (2)

Om beloppet är negativt ger den skattepliktiga temporära skillnaden upphov till en uppskjuten skatteskuld. Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran.

Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar.

Det sägs att det som göms i snö kommer fram i tö. Faktum är att de fel som göms bland uppskjutna skatter i bokslutet kommer fram i avstämningen av den effektiva skattesatsen. Den effektiva skattesatsen definieras som (aktuell + uppskjuten skatt)/resultatet före skatt.

En sådan avstämning utgör ett bevis för varför periodens skattekostnad skiljer sig från det den borde vara. Utöver att det är en obligatorisk tilläggsupplysning är det samtidigt en mycket bra kontroll av att skatteberäkningen blivit rätt. Tyvärr upprättas avstämningen sent i processen, varvid fel identifieras – men tiden tillåter inte en rättning.

Min varma rekommendation är att titta på denna avstämning tidigt i bokslutsprocessen.

När avstämningen ska granskas är det viktigt att bära med sig att temporära skillnader ska som huvudregel inte ingå som en post i avstämningen av den effektiva skattesatsen, vilket däremot permanenta skillnader gör.

Tänk efter en gång till, hör posten hemma här eller inte?

Faktum är dock att uppskjuten skatt är svårt.

Områden där man absolut måste söka experthjälp är:

 • Avdragsgill goodwill vid förvärv
 • Utländska filialer
 • Avräkningsbara skatter
 • Köp av bolag med underskottsavdrag

Det kan bli rejält fel i bokslutet – och stundtals även besvärande lätt i plånboken – om misstag begås för dylika frågor.

Låt det inte gå så långt.

Branschkrönika skriven av Hamish Mabon.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Grattis ARK till tio år

7 december, 2018 2008 öppnade FAR upp för auktoriserade redovis­ningskonsulter som medlemskategori. Balans söker upp två ursprungsmedlemmar.

”Det handlar om revision – inte liv och död”

6 december, 2018 Efter operation, cellgifter och strålning fick Lina Andersson ett nytt mål: starta egen revisionsbyrå.

Experten: 8 frågor och svar om stiftelser och K-regelverk

5 december, 2018 Kerstin Fagerberg svarar på frågor rörande stiftelsers tillämpning av regelverken.

”Våga vara dig själv”

3 december, 2018 I centrala Göte­borg arbetar Nathalie Trang på Bokio - där fokus är att se framåt.

Halmstadbyrå vinner internationellt pris: ”Började stamma”

30 november, 2018 Revisionskonsulterna med bas i Halmstad har vunnit The PAC Awards i San Diego.

Nyheter inför bokslutet 2018

28 november, 2018 För artonde året i rad skriver Carina Edlund Nyheter inför bokslutet för Balans.

 Upp