Styr redovisningen börskurserna?

Krönikören

Peter Malmqvist

peter.malmqvist@eqr.se

Chefsanalytiker, Remium Nordic.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

8 januari, 2018

Börsindex gick upp 10 procent under 2017, men vilka parametrar i redovisningen var viktiga för kursutvecklingen?

Vinsten avgör

På lång sikt är det bara en faktor som aktieplacerare behöver hålla reda på för att bli lyckosamma. Bolagets vinst. Det framgår av diagrammet nedan.

Där har vinstutvecklingen för de amerikanska bolagen lagts bredvid börsvärdet för perioden 1990-2017. Det finns visserligen avvikelser, men totalt sett stämmer vinst och värde bra. Problemet är att de kortsiktiga avvikelserna är så stora att det framstår som nästan meningslöst att fundera på den långa trenden. IT-bubblan 1996-2000 är ett sådan kortsiktig avvikelse. Då ökade börskurserna dubbelt så snabbt som vinsttillväxten och likadant åt andra hållet, då kurserna halverades medan vinsterna föll väsentligt mindre. Det är just dessa korta svängningar som de flesta är intresserade av. Går de att spåra med hjälp av redovisningen?

Vad avgör på kort sikt?

Under 2017 gav Stockholmsbörsen en avkastning, inklusive utdelningar, på 10 procent, men spridningen var stor. Den bästa femtedelen ökade med i genomsnitt 40 procent, medan bottengruppen hamnade på minus 26. Fanns det något i bolagets redovisade utveckling som kunde hjälpt placerarna att hamna i toppgruppen under 2017? Jag har mätt olika nyckeltal vid början av 2017, för att se om någon faktor har varit vägledande för de olika kursgrupperna. Och det finns.

P/e-talet hjälper

Även här kommer vinsten i fokus. Den som för ett år sedan hade jämfört analytikernas vinstprognoser för 2017 med börsvärdet (alltså beräknat det så kallade p/e-talet), kan konstatera att gruppen med bäst kurstillväxt också hade det högsta p/e-talet, liksom omvänt för den sämsta gruppen. Studien innefattar ungefär 120 börsbolag, noterade på Nasdaqs listor, vilket innebär bolag med bra redovisningskvalitet, eftersom de följer IFRS och granskas av Stockholmbörsen. Det konstiga med sambandet är att det borde vara tvärtom. Ett högt p/e-tal indikerar högt ställda förväntningar, vilka borde vara svåra att nå. Därför borde bolag med höga p/e-tal hamnat i botten 2017, men det blev alltså precis tvärtom.

Eget kapital stjälper

Vad som däremot inte fungerat under 2017 är relationen mellan börsvärdet och eget kapital. Textböckerna säger att ett börsvärde, som ligger nära eget kapital är en indikation på ett lågt värderat bolag och borde därför ha lätt att slå förväntningarna. Glöm det, i alla fall för 2017. Om det överhuvudtaget fanns något samband, var det omvänt. En låg värdering av eget kapital i början av året indikerade att bolaget hade problem. Det hade de flesta också vid slutet av året, varför kurstillväxten uteblev.

Andra nyckeltal

Och varning för att titta för hårt på försäljningstillväxten. De bolag som under 2016 uppvisade bäst försäljningstillväxt, hamnade visserligen inte i botten kursmässigt, men inte heller i toppen. Däremot uppvisade de kursmässigt bästa bolagen en överraskande svag försäljningstillväxt under 2016. Inte heller lönsamheten för 2016 blev utslagsgivande i kurserna under 2017. Bolag med hög lönsamhet hamnade såväl i toppen, som i botten. Det förbättras något om vi mäter avkastningen som ett genomsnitt över fyra år. Då har i alla fall bolagen med en kurstillväxt på den övre halvan en bättre lönsamhet, än bolag på den undre. Däremot är det bara att stryka ett streck över nyckeltal kopplade till balansräkningen. Varken soliditeten (andelen eget kapital av finansieringen) eller goodwillpostens storlek i förhållande till eget kapital (tyder på aggressiva bolagsförvärv) hade något samband med den efterföljande kursutvecklingen 2017.

Kassaflöde och förvärv

Kassaflödet efter investeringar har däremot haft ett ganska bra samband med kursutvecklingen. Gruppen med bäst kursutveckling 2017 redovisade under 2016 ett kassaflöde på hela 14 procent av eget kapital, medan bottengruppen låg på 6 procent. Emellertid uppvisade även den näst sämsta kursgruppen ett kassaflöde som var i toppklass. I denna grupp återfinns en hel del bolag med starka balansräkningar och låg förvärvsaktivitet, men också med medioker långsiktig lönsamhet. Det skulle kunna tolkas som att försiktiga, kassaflödesstinna, strategier inte gav någon attraktiv kursutveckling under 2017.

Förändring av vinstprognos

Väldigt bra samband med kursutvecklingen har däremot förändringen av analytikernas vinstprognoser, men det är nästan som att jämföra med facit. Kursvinnarna 2017 uppvisar nämligen genomgående positiva prognosförändringar. Det känns ändå relativt tryggt att veta, att den som lyckas spå bolagets vinstutveckling bra under året, också kommer vara kursmässig vinnare. Däremot är det ett trubbigt vapen att satsa i de bolag där analytikerna prognostiserar högst vinsttillväxt. Det fungerar för att nå en genomsnittlig kursutveckling, men i gruppen med högst respektive lägst prognostiserad vinsttillväxt, fungerar det inte alls.

Bottenfiske undanbedes

Och varning för ”bottenfiske”, alltså att köpa aktier i bolag där kursen har rasat det senaste året. En förlorare ena året blir inte automatiskt en vinnare nästa, snarare tvärtom. Kursvinnarna 2017 hade nämligen en väldigt bra kurstillväxt redan under 2016. Det omvända gällde även för bolagen i botten. Men om vi hoppar tillbaka ytterligare ett år, alltså till kursutvecklingen 2015, försvinner sambandet med kursutvecklingen 2017. Att följa krustrenden är alltså en utpräglad kortsiktig strategi.

Och slutsatsen..?

Glöm bottenfiske och balansräkningen. Satsa i stället på att förstå bolagets redovisade vinstutveckling det närmaste året, utan att vara rädd för ett högt p/e-tal. Håll även koll på den redovisade långsiktiga lönsamheten, liksom på utvecklingen av kassaflödet efter investeringar. Redovisade data har alltså betydelse. Dessutom bör du hålla blicken på kvartalsrapporterna. Levererar bolagen i linje med förväntningarna – behåll aktien, annars sälj. Svårare än så var det inte att lyckas på börsen under 2017. Frågan är om det gäller även för 2018?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Upprop till revisorer:  ”Var inte så grå – skänk en slant”

12 december, 2018 Revisor från Göteborg uppmanar branschkollegor att öppna plånboken i juletid.

Grattis ARK till tio år

7 december, 2018 2008 öppnade FAR upp för auktoriserade redovis­ningskonsulter som medlemskategori. Balans söker upp två ursprungsmedlemmar.

”Det handlar om revision – inte liv och död”

6 december, 2018 Efter operation, cellgifter och strålning fick Lina Andersson ett nytt mål: starta egen revisionsbyrå.

Experten: 8 frågor och svar om stiftelser och K-regelverk

5 december, 2018 Kerstin Fagerberg svarar på frågor rörande stiftelsers tillämpning av regelverken.

”Våga vara dig själv”

3 december, 2018 I centrala Göte­borg arbetar Nathalie Trang på Bokio - där fokus är att se framåt.

Halmstadbyrå vinner internationellt pris: ”Började stamma”

30 november, 2018 Revisionskonsulterna med bas i Halmstad har vunnit The PAC Awards i San Diego.

 Upp