Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavsson

SNS sätter standarden i svensk skattedebatt

Krönikören

Hans Peter Larsson

hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

11 augusti, 2021

Blir det någon skattereform, efter valet? SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, har under två års tid med stöd av bland andra FAR tagit fram ett antal underlagsrapporter för en reform.

Totalt har 14 rapporter baserade på forskning presenterats. Tungt – kvalitet rakt igenom! Nu ska säcken knytas ihop till en slutrapport.

Rapporterna spänner över ett brett fält. Skatt på arbete, kapital, 3:12, internationella utblickar, digitala tjänster, konsumtion och klimat. Men även arv och gåvobeskattning och ökade klyftor adresseras.

Att få till det blir inte lätt men några ”linjer” har redan tagits fram.

Grundfrågorna är två när det svenska skattesystemet åter ska reformeras efter 30 år av snabb ekonomisk och teknisk utveckling. Fokus på fundamentala ekonomiska drivkrafter i ekonomin och klassisk svensk fördelning.

Prio måste vara tillväxten, därefter får resultaten fördelas. I vart fall om de hållbarhetsmål som ställts upp ska klaras. Blicken måste vidare riktas mot nästa generation!

Tekniskt ska kommande skatter vara förutsägbara och rättssäkra för att tilliten till samhället ska behållas. Det är FAR:s roll att värna.

Slutrapporten skrivs av Åsa Hansson, docent i Lund. Förutom SNS har även ESO genom Klas Eklund och Omstartskommissionen under året presenterat skatterapporter. Den röda tråden? Åsa Hansson!

Utmaningen är politiken. Mäktar den i dag stå emot dem som inte initialt drar längsta strået? Förmår den tänka på de yngre?

Personligen sätter jag en slant på att vi under nästa mandatperiod får se flera delreformer. Inte en hel reform.

Oavsett, så har SNS dragit sitt strå till stacken.

Senaste skattekrönikorna av Hans Peter Larsson:

Läs mer: Förmågan att tillämpa rätt

Läs mer: Ändra eller slopa regler om företrädaransvar

Läs mer: Grymt år för rådgivare!

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp