Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavsson

Sista ronden för stöden!

Krönikören

Branschkrönikan

hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

25 augusti, 2021

I takt med vaccineringen kommer nu ekonomin och livet tillbaka. Företagen börjar blicka framåt och något nytt är det normala. Ägare har ställt om verksamheter på ett imponerande sätt! Många har blivit mer ödmjuka, kunder kan inte tas för givna som tidigare.

FAR:s medlemmar har engagerat sig starkt i de olika stöden under krisen. Rådgivare och ägare har levt i symbios! FAR har drivit på och pekat på brister och sökt svar på frågor. Till de företag som nekats korttidsstöd är uppmaningen efter sommaren, gå upp i sista ronden! Gå igenom ett avslag med en kvalificerad rådgivare!

FAR har efter hand riktat allt starkare kritik mot Tillväxtverkets alltför hårda bedömningar av reglerna kring stödet för korttidsarbete. I början av juli kom regeringen med ett förslag till möjlighet till ny anmä­lan om avstämning om stöd nekats. Möjligheten ska gälla fram till och med februari 2022. När det gäller jämförelsemånaden har verket räknat fel och även alla dessa beslut kan nu tas om. I frågan om utdelning och eget ökat löneuttag, som Tillväxtverket menar diskva­lificerar från stöd, pågår rättsprocesser om att så inte är fallet. Företagen har vunnit i första instans.

Sista ordet är inte sagt än, men rådgivare bör följa dessa ärenden för att vara kundens Trusted Business Advisor.

Handläggningen av stöden sätter fingret på frågor om rättssäkerhet kring stöden. Lagstiftningens tydlig­het och myndighetens information om dess innehåll liksom den digitala tillämpningen av reglerna. Gavs dataprogrammeraren större makt än riksdagen?

När rådgivare under hösten går sista ronden med stöden är det för oss på kontoret back to basics, regler måste vara tydliga och kunna tillämpas. Rättssäkerhe­ten kan inte tas för given. Den måste garanteras. Även framgent. Det är vad vi bör lära av krisstöden.

Senaste skattekrönikorna av Hans Peter Larsson:

Läs mer: SNS sätter standarden i svensk skattedebatt

Läs mer: Förmågan att tillämpa rätt

Läs mer: Ändra eller slopa regler om företrädaransvar

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp