”Okunskap kan bli en dyr affär för konsulter”

Krönikören

Caisa Drefeldt

caisa.drefeldt@kpmg.se

Caisa Drefeldt är redovisningsspecialist och auktoriserad revisor på KPMG i Göteborg.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

6 april, 2018

Jag brukar bara skriva om redovisning i mina krö­nikor. Det jag nu ska beskriva handlar om redo­visning, men inte om regler.

Jag blev ombedd att uttala mig om kvalitén på ett arbete utfört av en person som utgav sig för att vara redovisningskonsult. Tyvärr var denna person så långt ifrån redovisnings­konsultarbetet som det går att vara. Naturligtvis var inte heller denna person ansluten till någon bransch­organisation.

Jag har sett mycket, men detta var nog det sämsta jag någonsin sett. Personen kan inte haft någon kun­skap om redovisning över huvud taget och uppenbarligen inte gått någon utbildning, möjligen en enkel kurs i bokföring för bra många år sedan. Trots detta tog konsulten på sig uppdraget och lyckades prestera tre årsredovisningar under tre år för ett aktiebolag. Det var i princip inte en enda sifferuppgift som var korrekt.

I den första årsredovisningen hade konsulten lyckats få negativa totalsummor på både tillgångssidan och skuldsidan i balansräkningen! Har ni sett detta någon gång? Skulle inte tro det. I årsredovisningen för nästkommande år stämde inte jämförelsetalen med den tidigare årsredovisningen. Uppgifterna kunde inte stämmas av. För det tredje året, ja, självklart var jämförelsetalen inte heller de samma som i förra årets årsredovisning.

Det var faktiskt bara två poster som stämde, aktiekapitalet och maskiner och inventarier. Avseende ett år redovi­sades periodiseringsfonder som tillgång. Resultaträk­ningarna var inte heller korrekta. Samma elände med jämförelsetalen. Ett år redovisade företaget en vinst, i nästa års årsredovisning hade vinsten från förra åren minskat med 70 procent.

Det finns många duktiga och välutbildade redovis­ningskonsulter. Men tyvärr finns det personer som kallar sig redovisningskonsult utan att ha en aning om vad de sysslar med. De smutsar ner yrkestiteln. Att denna person, som jag skriver om, inte hade gått någon kurs i redovisning var ställt utom allt rimligt tvivel. Okunskapen var enorm. Jag tror inte ens att hen hade läst en enda bok eller en artikel inom ämnet. Undrar om hen ens känner till att det finns en standard för redovisningstjänster, Reko? Jag kan bara konstatera att det stod denne konsult dyrt.

Utbildning och fortbildning är a och o i vår bransch. Annars kan vi inte göra ett fullgott arbete. Utbildning är också ett skydd. Ju mer kunskap desto bättre arbete och färre, om några alls, misstag. Jag får en känsla av att utbildning i skatt och moms priorite­ras framför redovisningsutbildning.

Kunskap är en färskvara och även om det inte varit någon genomgripande förändring i lagstiftning eller i norm, så är det viktigt med repetition då och då. Själv glömmer jag lätt – och jag tror inte att jag är ensam om det. Det kan vara bra att nu läsa in det nya allmänna rådet från BFN om årsbokslut för att uppdatera sina kunskaper i redovisning.

Så vad är då mitt budskap? Jo, att utbildning är viktigt. Liksom att aktivt söka information och hänga med i debatten.

Att ignorera detta faktum kan bli en dyr historia.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Hej Maria Borelius – moderator Bästa redovisning av hållbarhet!

20 april, 2018 14 juni delar FAR ut priset Bästa redovisning av hållbarhet. Vi träffar moderator Maria Borelius.

Experten svarar: Då har revisorn tystnadsplikt

19 april, 2018 FAR:s medlemsrådgivning får ofta frågor om revisorns tystnadsplikt. Balans vänder sig till advokat Carl Svernlöv.

Revisor varnas av RI efter granskning av varulager

18 april, 2018 Basera granskning av varulager på om den interna kontrollen är god eller inte räcker inte.

Ärligt talat, Dan! – om revisorsyrket

17 april, 2018 Balans ställer med jämna mellanrum vassa frågor till FAR:s generalsekreterare Dan Brännström. Fokus: Revisorsyrket.

Vårbudgeten: Sju miljoner extra till oannonserade kontroller

16 april, 2018 Arbetsplatserna kan räkna med fortsatta oannonserade besök från Skatteverket i kampen mot svartarbete.

”IASB bör fortsätta revidera skulddefinitionen”

12 april, 2018 Prisade Gustav Källén och Adam Hjalmarsson är säkra på sin sak.

 Upp