K2 eller K3 – dags att omvärdera råden?

Krönikören

Caisa Drefeldt

caisa.drefeldt@kpmg.se

Redovisnings­specialist och auktoriserad revisor på KPMG i Göteborg.

25 mars, 2017

Våren är en hektisk tid för vår bransch, med alla årsredovisningar som ska upprättas, eller revideras vid halvlek. Och nu har halva våren passerat. Under arbetets gång kan det vara lämpligt att fundera på om företagen verkligen har valt rätt regelverk. Det är ju nu valet av regelverk ställs på sin spets. Att byta mitt under bokslutsarbetet är inte att tänka på men för nästa år kanske? Det är inte att förglömma att regelverken, trots att de handlar om upprättande av årsredovisning, påverkar den löpande redovisningen.

I och med att K3 numera inte kräver en enda notupplysning mer än vad årsredovisningslagen kräver av mindre företag, bör nog en hel del mindre företag överväga att gå över till K3. I synnerhet om de har en lite mer komplex redovisning än det allra minsta företaget. Jag tänker i synnerhet på ändringen i K2 punkt 2.6.

Numera står det i punkten att varje transaktion ska redovisas var för sig. Enda undantaget från denna regel finns i kapitel 6 och 7 och gäller då enbart i dessa kapitel. Den nya skrivningen innebär att det inte är tillåtet att använda sig av säkringsredovisning avseende ränteswapar. Detta framgår också i en annan skrivning i K2. Frågan om säkringsredovisning är reglerad och K2 tillåter enbart viss säkringsredovisning, det vill säga säkringsredovisning av poster i utländsk valuta som säkrats mot en valutatermin. Eftersom frågan är reglerad kan ett företag inte heller göra ett analogislut på reglerna om valutasäkring avseende andra säkringsinstrument. BFN har utrett och beslutat att det enda som tillåts i K2 är just valutasäkring.

För den intresserade läsaren är det inte ens ett får avseende valutasäkring av poster, det är ett ska!

Nåväl, åter till ändringen i punkt 2.6 i K2. Den tidigare skrivningen innebar att K2 tolkades på ett annat sätt än vad som kan göras i dag. Bland annat har även FAR:s Policygrupp i redovisning ändrat sin RedU 9 som handlar om bostadsrättsföreningars förvärv av paketerade fastigheter. FAR:s policygrupp har kommit fram till att den ena av de två metoderna inte är tillämplig för ett företag som tillämpar K2.

Jag kan hålla med om att det inte alltid har varit lätt att tolka K2, men jag upplever att K2 i dess nuvarande utformning är mycket tydligare än tidigare.

Förutom dessa ändringar skärps också reglerna kring vad som ska aktiveras avseende tillkommande utgifter på byggnader. Den stora frågan är egentligen inte vad som ska aktiveras – den riktigt tunga frågan är vad som ska kostnadsföras omedelbart.

Jag vet inte hur många frågor jag har fått om detta. Frågeställningen kryddas ofta med orden – men byggnaden blir mer värd eller det ökar värdet på byggnaden. Men sedan när ska vanlig svensk redovisningen spegla marknadsvärden? Vad betyder mer värd? Och för vem?

Redovisningen ska visa förbrukningen av en utgift, det är därför vi skriver av. Och årsredovisningslagen talar inte om marknadsvärden, den talar (om nu en lag kan tala) om anskaffningsvärden.

K2 kan då upplevas som kantigt och ligga för nära skatterätten. Jag säger bara moms. Men det är ett förenklat regelverk och en av dess fördela är att det inte behövs så stora justeringar i inkomstdeklarationen. Nu är det så att K2 fungerar utmärkt för det mindre företaget med enkla transaktioner. Tro inte att jag menar att alla företag ska byta från K2 till K3, men vissa företag bör definitivt omvärdera sitt val.

Tyvärr har alldeles för många företag valt K2 bara för att de är mindre. Och i ärlighetens namn tror jag inte att företagen alltid har valt själva. Någon annan har gjort det åt dem. Kanske är det dags för ”någon annan” att omvärdera sina råd nu?

Mer av Caisa Drefeldt om K-regelverken: 

Fortlevnadsprincipen lever i både K2 och K3

K2 eller K3 – nu får alla välja

K2 eller K3 – det är dags att vakna!

Annons
FAR Online

Grant Thornton-revisor satsar på OS i Tokyo

27 februari, 2020 Balans pratar med Hana Antunovic om chanserna att få representera Sverige i nya OS-grenen karate.

”Våga utmana dig själv”

25 februari, 2020 Johanna Svensson: "Jag har haft förmånen att ha kollegor som har trott på mig".

Balans ökar närvaron på sociala medier

24 februari, 2020 Sedan flera år finns Balans på Twitter. Nu tar tidningen även steget in på LinkedIn.

Först ut med separata uppladdningar

19 februari, 2020 Nu har de första årsredovisningarna och revisionsberättelserna lämnats in till Bolagsverket via separata filer.

Äntligen Auktoriserad Redovisningskonsult FAR: ”Lättnad att få resulta­tet”

17 februari, 2020 Auktoriserad Redo­visningskonsult FAR. Balans har följt Fredrik Bäck från förberedelsekurs till tentamen.

Digital revisionsberättelse separat – flera programvaruleverantörer godkända

14 februari, 2020 Tre programvaruleverantörer erbjuder uppladdning av årsredovisningen och revisionsberättelsen från separata filer - fler på ingång.

 Upp