Foto: Anna Wilhelmsson

Har den auktoriserade redovisningskonsulten en framtid?

Krönikören

Branschkrönikan

petra@stabilisator.se

Petra Örjegren, grundare och VD Stabilisator, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, FAR-ambassadör.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

 

Vill du också skriva en branschkrönika? Hör av dig till Sofia Hadjipetri Glantz, digital redaktör: 08-402 75 19, 

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

16 oktober, 2020

Åsikterna om betydelsen av den auktoriserade redovisningskonsultens titel är många och ofta delade. Som exempel valde en högprofilerad redovisningsbyrå i våras att öppet kritisera auktorisationens betydelse och avsäga sig titeln. Som skäl angavs att titeln inte var efterfrågad eller av värde för deras kunder men också att de inte blev bättre redovisningskonsulter på grund av titeln.

Och jag håller med till viss del… Jag blir inte en bättre bokförare för att jag innehar titeln auktoriserad redovisningskonsult och det är ett litet fåtal som valt mig på grund av min titel. Sedan jag fick min titel har jag inte mer än en handfull gånger haft konkret nytta av den och mina kunder kallar mig ofta fortfarande sin ”revisor”. De har ingen aning om att det är en skillnad mellan en revisor och en redovisningskonsult. Så frågan är vad auktorisationen ger mig och mina kunder av mervärde när förståelsen för vår titel är så låg?

Det som normalt framhävs som det positiva med auktorisationen känner ni alla till; vi har en ansvarsförsäkring, arbetar utifrån REKO, granskas och håller oss uppdaterade. Allt det, förutom granskningen, är för mig självklarheter oavsett om jag behöver det för att förtjäna min titel eller inte. Dessa delar är mervärden för kunden men mervärden som de oftast inte förstår eller ens vet att de har. Jag tror att många av våra kunder förutsätter att alla redovisningskonsulter, oavsett titel eller inte, arbetar på samma sätt.

Men jag tycker trots detta att auktorisationen är väldigt värdefull och viktig för mig och vår byrå. Jag anser att det är av yttersta vikt att det finns någon form av kvalitetsstämpel för vårt skrå och att auktorisationen är en bra sådan. När allt blivit digitaliserat och lätt tillgängligt i en internetbaserad värld är det enkelt att utge sig för att vara redovisningskonsult och ta uppdrag man knappast är kvalificerad för, med stora problem som följd för företagare och näringsliv.

Som exempel kan man titta på Facebookgruppen ”Redovisningskonsulter i Sverige”, där konsulter har möjlighet att ställa frågor till varandra och där nivån ibland är så skrämmande låg att man tycker synd om de företagare som valt dessa till hjälp. De företag som behöver hjälp ska kunna känna sig trygga med att deras redovisning är i ordning och att den rådgivning de får är korrekt. Företagarna ska kunna fokusera på sin verksamhet och inte behöva oroa sig för att kunna få problem på grund av en okvalificerad konsult.

Vi behöver alla hjälpas åt att öka medvetenheten av auktorisationens värde både hos våra kunder och hos våra kollegor för att få en ökad efterfrågan. En ökad medvetenhet skulle kunna uppnås genom att vi ibland fick se den auktoriserade redovisningskonsulten lyftas i debatten och att vi vid vissa tillfällen skulle kunna ersätta revisorerna som kvalitetsgarant.

Vi behöver få fler organisationer och myndigheter att förstå betydelsen av vår kvalitetsstämpel och lyckas vi höja vetskapen om att man kan förvänta sig hög kompetens och säkrad kvalitet skulle det gynna vår yrkesroll. Jag tror att det är genom konkreta situationer där vår titel krävs genom lag eller andra villkor som vår auktorisation kan få den betydelse den förtjänar.

En annan aspekt att fundera lite över är vad framtiden kommer att göra för vår yrkesroll. Inom en rätt så snar tidsperiod så kommer vår bokföringskompetens ha en liten eller ingen betydelse och vår yrkesroll kommer framför allt att handla om att hjälpa våra kunder genom rådgivning. Vad kommer då en titel som auktoriserad redovisningskonsult att betyda?

Även om jag i dag är stolt över och tycker att auktorisationen är viktig måste vi ställa oss frågan: Om vi inte kan få våra kollegor i branschen, kunder, myndigheter eller andra intressenter att sätta värde eller ha behov av vår auktorisation, ska vi då fortsätta upprätthålla den?

Vår titel behöver följa med den snabba utveckling som vår bransch befinner sig i och jag hoppas att vi inom en snar framtid kommer att se en mer aktiv debatt där vår yrkesroll lyfts som ett alternativ för kvalitetssäkring i fler sammanhang och att rådgivning blir en självklar del av vår yrkesroll, allt för att ge vår titel en värdefull framtid.

Branschkrönika av Petra Örjegren.

Tidigare branschkrönikor av Petra Örjegren:

Läs mer: Ska vi ta i hand på att börja kramas igen?

Läs mer: Dags att ta vårt ansvar! 

Läs mer: Den digitala frustrationen

ANNONS
ANNONS

Mötesfria onsdagar och hemarbete – så resonerar storbyråerna

30 oktober, 2020 Onsdagar utan möten - och hemarbete kontra att vara på kontoret - diskuteras flitigt.

Hållbarhetsrapportering – tummen ner för svenska bolag

29 oktober, 2020 Bolagen har en bra bit kvar för att möta kraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen.

Så funkar storbyråernas skatterådgivning på distans

28 oktober, 2020 Att ge skatteråd digitalt fungerar bättre är förväntat. Men det finns även gott om utmaningar.

Krishantering och återstarten av ekonomin – det säger skatteexperterna

28 oktober, 2020 Landets skatterådgivare har tvingats ställa om. Hur har det varit – och vad händer härnäst?

Fika med Sara Uhlén: ”Intressant förflyttning för både lön och redovisning”

27 oktober, 2020 Sara Uhlén är ny ordförande för Strategigruppen Redovisnings- och Lönekonsulter FAR.

Nytt direktiv om visselblåsarskydd – så påverkas revisorer

26 oktober, 2020 En ny lag som ger visselblåsare bättre skydd föreslås träda i kraft nästa år.

 Upp