Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR. Foto: Christian Gustavsson

Grymt år för rådgivare!

Krönikören

Hans Peter Larsson

hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

5 februari, 2021

2021 blir året då allt ska hända igen! Om skatten tog time-out 2020 så återkom­mer frågorna med besked i år. Höj blicken, vidga perspektivet och ta på kundens skor!

Ett urval av frågor som bör uppmärksammas:

Reglerna kring coronastöden är i flera fall mer än lovligt vaga. Samtidigt som återbetalningsfrågor kommer att dyka upp ska det planeras för när utdelning kan lämnas igen, eller om fortsatta stöd ska sökas? Hur påverkas ägarna av detta? Vilket eget kapital finns kvar när företag börjar se ljuset i tunneln efter corona? Kan uppskjutna skatter betalas och finns risk för att ägaren blir ansvarig i något läge?

Höjer vi blicken mot underliggande trender och frågor så börjar den frivilliga hållbarhetsredovisningen av skatter enligt GRI 207 att tillämpas i år. Det är en mall för en helt transparent och öppen redovisning av företagets skatter. En sådan efterfrågas allt oftare både av investe­rare och vid upphandlingar. GRI 207, eller delar av den, tas fram som en särskild skatterapport.

Rapporten visar även hur mycket skatt företa­get bidrar med till samhället. Allt fler noterade företag hållbarhetsredovisar i dag sina skatter. Passar utmärkt för företagen att ta hjälp av en Auktoriserad Skatteråd­givare FAR!

Samtidigt inser EU att man efter covid-19 riskerar att bli den ”fattige kusinen från landet” i förhållande till Kina och USA. Lägg därtill brexit och det blir uppenbart att unionen tvingas att ”tänka till närings- och tillväxt­mässigt” för att inte parkera sig sist bland dessa nya block.

Det senare bådar gott även  för näringsliv och entre­prenörer i Sverige under 2021. Nya affärsmodeller, nya marknader, ökat behov av råd!

 • Bolagsverket: ”Högt tryck på digitala lösningar”

  9 april, 2021 Nu har Bolagsverket lämnat in sin slutrapport om digital ingivning av årsredovisningar.

  Om Agoy-affären: ”Roligt, efterlängtat och väntat”

  8 april, 2021 "Startup-bolaget Agoy är en typisk uppköpskandidat för Fortnox." Balans har samlat flera röster om affären.

  Affär: Fortnox blir ny storägare i Agoy

  8 april, 2021 Fortnox köper 30 procent av molnbaserade periodavstämningstjänsten Agoy för 18,5 miljoner kronor. ”En struntsumma."

  Experten: 11 frågor och svar om kapitalförsäkring enligt K2 och K3

  6 april, 2021 Therese Hagström, redovisnings­specialist på Deloitte, reder ut vad som gäller.

  ”Kontrollanten och jag hade en bra dialog”

  31 mars, 2021 Jeanette Westerlund, Auktoriserad Lönekonsult FAR, blev kvalitetskontrollerad för första gången i höstas.

  Tänk på det här inför kvalitetskontroll lön

  30 mars, 2021 Är du Auktoriserad Lönekonsult FAR och ska bli kvalitetskontrollerad? Så kan du förbereda dig.

   Upp