Oskar Omne

GDPR gynnar företagen

Krönikören

Branschkrönikan

karin.berggren@foretagarna.se

Karin Berggren, chefsjurist, Företagarna.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

 

Vill du också skriva en branschkrönika? Hör av dig till Sofia Hadjipetri Glantz, digital redaktör: 08-402 75 19, sofia.hadjipetri.glantz@far.se

28 mars, 2018

General Data Policy Regulation – eller GDPR för kort – har gått från att vara en mestadels okänd EU-angelägenhet till något av en kändis. För den breda allmänheten har med största sannolikhet rapporteringen om den befarade åldersgränsen på sociala medier gjort störst avtryck i fråga om GDPR.

I och med skandalen i fråga om Facebook och företaget Cambridge Analytica kan integritetsdimensionen kopplat till den nya dataskyddsförordningen och företags personuppgiftshantering möjligtvis få ytterligare ett uppsving, och det är på goda grunder.

Men bland företagen är de brinnande frågeställningarna helt andra. Under hösten 2017 undersökte Företagarna kunskapen om GDPR bland svenska företag, resultatet visade att många företagare inte kände till att reglerna för hantering av personuppgifter ändras från och med 25 maj i år. Av de som kände till ikraftträdandet var många företagare dessutom inte säkra på vad det skulle innebära för deras verksamheter.

Att frågeställningarna har varit många ter sig därför inte särskilt märkligt. Till den juridiska rådgivningen som jag själv är ansvarig för kommer fler samtal om GDPR under ett dygn än vad det vanligtvis gör under helt år med företagare som undrar om den befintliga personuppgiftslagen.

Myndigheter, organisationer och inte minst näringslivet drar alla sitt strå till stacken för att nå ut till företagare om vad de behöver tänka på inför ikraftträdandet såväl som när förordningen är på plats den 25:e maj. Behovet av kunskap kan nästan sägas ha gett upphov till en boom av tjänsteerbjudanden från konsulter och företag som kan hjälpa företag i deras strävan att efterleva dataskyddsförordningen. Så redan innan det införts verkar förordningen – som bara en liten skara kunde namnet på för bara något år sedan – i ett avseende ha varit bra för ”business”. Vilket inte Martin Jönsson på Dagens Nyheter förtjänstfullt beskrev i en kolumn i början av februari.

Av naturliga skäl har det som legat i fokus för allt som ska göras inför införlivande av GDPR varit alla de utmaningar som förordningen kommer medföra för småföretagen. För en del innebär det avsättande av tid för att genomföra nödvändiga åtgärder, andra har behövt lägga kostnader för att anlita de tidigare nämnda konsulterna, föreläsningar och annat initierat underlag i form av böcker på temat.

Men det många glömmer är att förordningen, även om den kommer att medföra ett visst arbete och en kostnad till en början, även medför stora positiva förändringar som kan komma gynna Sverige och företagen på lång sikt.

Det talas det desto tystare om.

För Sverige som är ett litet och exportberoende land och ofta går i bräschen för såväl nya som innovativa tjänster och produkter – där hela världen och framför allt EU-länder utgör viktiga marknader – kommer fördelar.

När GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen i Sverige händer nämligen samma sak i alla andra EU-länder. Med en enhetlig lagstiftning behöver svenska företag som verkar i andra EU-länder inte sätta sig in i vad som tidigare kunnat vara vitt skilda regler om hantering av personuppgiftshantering. Omvänt kommer utländska företag som vill etablera sig i Sverige inte heller behöva sätta sig in i en unik svensk personuppgiftslagstifning. Den inre marknaden och rörligheten mellan EU-länderna för just företag och information underlättas därmed väsentligt.

Så även om många företagare ser med oro på GDPR, och det raljeras lite över konsultboomen som uppstått inför införlivandet, finns all anledning att betrakta det som en tröskel som tar oss över till en mer enhetlig inre marknad. Det kan komma gynna företagen, tillväxten och jobben långt mer än vad den initiala kostnaden blir.

Det hoppas jag att fler kommer att tala mer om de kommande månaderna.

Branschkrönika skriven av Karin Berggren.

 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp