Hans Peter Larsson. Fotograf: Christian Gustavsson

Förmågan att tillämpa rätt

Krönikören

Hans Peter Larsson

hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

10 maj, 2021

Den här krönikan handlar inte direkt om skatt. Mer om rättssäkerhet.

Skatt styrs i många fall av redovisning. Ett komplicerat förhållande. Redovisning är ett område inom juridiken som är nära förknippat med så kallad ramlagstiftning. Med det avses att lagstiftaren i stället för att själv formulera och införa detaljerade lagregler överlåter till en myndighet eller i vissa fall en organisation att komma med utfyllande regler i form av rekommendationer eller anvisningar. Numera används ofta hemsidor.

Tillväxtverket är ett aktuellt exempel. FAR är ett exempel på en organisation som givits förtroende att utfärda rekommendationer, med mera. Men så är också revisionen lagreglerad och en inspekterande myndighet finns. Det anses vara lagstiftarens ”garanti” mot reglering i eget intresse.

Man kan diskutera hur tidsenlig och demokratisk denna ordning är, men oavsett så bygger den på hög integritet och förmågan att tillämpa rätt. Det ger rättssäkerhet i det aktuella fallet.

Ett annat område med stort inslag av ramlagstiftning är arbetsrätten. Här fungerar de stora kollektiv­avtalen i praktiken som lagar. Den så kallade Las-­debatt som nu förs illustrerar väl. Parterna i avtalen är närmast enväldiga uttolkare av dessa ”lagar”.  Även de har givits ett förtroende, annars hotar lagstiftning. Bland jurister anses arbetsrätten ”speciell”. Individen göre sig icke besvär.

Allt detta väcker frågor om rättssäkerhet. Det är där integriteten och förmågan att tillämpa rätt kommer in. Att se och följa med sin tid. Annars raseras snabbt förtroende och tillit, och med den rättssäkerheten. Så påverkas även skatt. I den avspeglas tilliten i samhället.

 • WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp