Foto: Håkan Målbäck

Entreprenörens nästa steg – hållbarhet

Krönikören

Branschkrönikan

anna.johnson@se.gt.com

Anna Johnson, vd, Grant Thornton. Återkommande branschkrönikör på tidningenbalans.se.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

 

Vill du också skriva en branschkrönika? Hör av dig till Sofia Hadjipetri Glantz, digital redaktör: 08-402 75 19, sofia.hadjipetri.glantz@far.se

28 maj, 2019

Många av storbolagen har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och det börjar nu få betydelse för bland annat underleverantörer i form av nya krav och policys att leva upp till. Dessa underleverantörer är inte sällan små och medelstora entreprenörsbolag som många av oss i branschen har som kunder. Vi behöver möta denna ökade efterfrågan på hållbarhet genom breddad rådgivning, både för att hjälpa våra kunder att leva upp till högre krav, men också för att det är en affärsmässig omställning som gynnar dem på flera sätt.

Små och medelstora bolag fokuserar på sin verksamhet och har ofta begränsat med tid till frågor om standards, policys och hållbarhetsredovisningar. När frågorna nu ökar, inte bara från storbolagskunder och myndigheter, utan även från investerare och finansiärer, så blir hållbarhetsperspektivet allt viktigare även för dessa bolag. För ett litet bolag som levererar till stora aktörer inom exempelvis bygg, fastighet, it eller offentlig och ideell sektor blir det avgörande att leva upp till de nya kraven. Hållbarhet blir i många fall en förutsättning för hela affären.

Den ökade kravställningen från storbolag, myndigheter och investerare sker samtidigt som att kunderna börjar ställa frågor om hållbarhet; från grundläggande hållbarhetsfaktorer till att följa lagar och regler och göra rätt moraliskt. Men frågorna kan också handla om hur företagen jobbar med jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö och klimatpåverkan.

Många av de nya små och medelstora bolagen står med lösningen på flera stora hållbarhetsfrågor. Deras affärsidéer som nya material till klädindustrin, delningstjänster för elcyklar eller förnyelsebart bränsle är helt och hållet sprungna ur hållbarhetsperspektivet.

Här gäller det att vi som rådgivare till dessa bolag anpassar oss till den ökade kravställningen och blir partners som kan hjälpa till med att öka hållbarhetsinslagen – eller bidra till att helt ställa om till hållbara affärsmodeller.

Revisions- och hållbarhetsarbetet har många grundläggande gemensamma nämnare. Båda utgår från en riskinventering och sker ur ett intressentperspektiv. För en revisor är det därför ett relativt litet steg att också omfamna hållbarhetsparametrar.

Även inom redovisning är steget kort att hjälpa kunden att förhålla sig till data om koldioxid, energiåtgång och annan miljöbelastning. Vilket också bidrar till ordning, reda och transparens. Genom att stötta i framtagning av KPI:er, nyckeltal och hållbarhetsredovisning kan våra kundbolag ta flera viktiga utvecklingssteg i hållbarhetsarbetet.

När bolagen gör detta i stor omfattning kommer de också att märka att det finns mer att hämta. Genom ett gediget hållbarhetsarbete har man lättare att attrahera rätt arbetskraft, vilket är en stor prioritering för dessa bolag och för svenskt näringsliv i stort. Och när de små och medelstora företagen, som utgör de flesta av alla bolag, ställer om så får det förstås stor effekt även på samhällsnivå.

Det var länge sedan hållbarhetsarbete enbart kretsade kring miljöpolicys och CSR-arbete. Att vara långsiktigt hållbar är att vara transparent och ha koll på allt från grundläggande regler till att hela affärsmodellen håller på sikt. Det finns stora möjligheter att påverka både sin egen affär och samhället i stort med ett utökat hållbarhetstänk.

Vad är då nästa steg? Hela vår bransch har i alla tider arbetat med grundläggande hållbarhetsfaktorer som förtroende, insyn, transparens och att företag betalar rätt skatt. Det är därför roligt att vi i takt med utvecklingen – och genom vår rådgivning – även kan bidra till att skapa långsiktigt hållbara affärsmodeller, relevanta nyckeltal för förbättrade arbetsmiljöer, minskad miljöpåverkan och arbetssätt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Att avancera inom hållbarhet är inte ett stort steg för revisions- och redovisningsbranschen. Det finns ett fönster för oss att bredda och utveckla våra respektive kompetenser.

Vi har sedan en tid diskuterat att unga kollegor i vår bransch inte alltid ser sitt bidrag och det högre syftet med arbetet. Genom att ta sig an hållbarhetsfrågorna kommer det att bli tydligt för oss alla att vi gör skillnad i både ett mindre och ett större perspektiv. Med den övertygelsen har vi på Grant Thornton satsat på att integrera hållbarhetsperspektivet i vår affärsplan och i vår dagliga verksamhet.

Genom att stötta med rådgivning i dessa strategiska frågor skapar vi i branschen goda förutsättningar för långsiktigt hållbara affärer för såväl små som stora bolag.

Branschkrönika av Anna Johnson.

Fler branschkrönikor av Anna Johnson:

Läs mer: Självledarskap vägen till framgång

Läs mer: Välmående medarbetare – hjärtat i hållbar framgång

Läs mer: Kampen om kompetensen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

De är nominerade till Årets framtidsbyrå 2019

23 augusti, 2019 15 kvalificerade byråer har blivit fem nominerade. Balans har listan.

Auktorisation leder till nöjdare kunder

21 augusti, 2019 Redovisningsbyråerna särskiljer sig med mycket höga kundbetyg, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Auktorisation leder till högre betyg.

EU:s revisionspaket utvärderat

14 augusti, 2019 Första slutsatser: Ökad konkurrens och mer dynamik inom branschen.

Professionella värden styr revisorer och konsulter

12 augusti, 2019 Karin Seger: Revisorer och redovisningskonsulter känner stort ansvar för att ge kunden rätt alternativ.

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

 Upp