Petra Örjegren. Foto: Anna Wilhelmsson

Distans, hybrid eller traditionell arbetsplats – dags att välja väg

Krönikören

Branschkrönikan

petra@stabilisator.se

Petra Örjegren, grundare och VD Stabilisator, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

 

Vill du också skriva en branschkrönika? Hör av dig till Sofia Hadjipetri Glantz, digital redaktör: 08-402 75 19,

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

9 september, 2021

Pandemin som drabbat hela världen har även förändrat arbetsmarknaden och synen på distansarbete, något vi kommer fortsätta märka av under många år framöver.

Några av oss uppmuntrade redan innan ett visst distansarbete men det var ganska få som anammade det fullt ut, vi trivdes helt enkelt bäst på kontoret tillsammans.

Sedan blev vi tvingade till ett arbete hemifrån och i början trodde många av oss att detta var något som snabbt skulle gå över och att vi snart skulle få återvända till gemenskapen.

Pandemin har dock haft oss i sitt grepp längre än vad vi hoppats på och vi inser nu att den vardag vi hade innan inte kommer att te sig lika när väl smittan drar sig tillbaka. Vi har fått upp ögonen för att vi inte längre kan ha en organisation utifrån gamla synsätt och tack vare pandemin har vi slungat oss många år framåt i den digitala utvecklingen.

Det har gjorts många undersökningar i ämnet remote work och nya siffror visar att hela 97 procent av medarbetarna vill fortsätta arbeta helt eller delvis på distans resten av sin karriär. Det har även visat sig att de flesta medarbetarna både mår bättre och blir mer produktiva när man inte behöver komma in till kontoret varje dag.

Så nu behöver vi bestämma oss hur vi ska hantera framtiden, vilken väg är bäst att gå?

Några företag tror fullt ut på helt fritt val av arbetsplats, till exempel Spotify och Twitter som gått ut med att de tror på individens fria val och att deras medarbetare alltid kommer att få välja varifrån de vill arbeta.

Men med handen på hjärtat – distansarbete är inte för alla, varken anställda eller ledare. När jag talar med andra företagsledare är åsikterna vitt skilda om vad som är bäst. Och det finns även medarbetare som inte alls fungerar utanför ett kontor, de upplever ensamhet och brist på sammanhang.

Beroende på vilken väg vi väljer kommer vi att ställas inför en rad utmaningar.

Väljer vi vägen med arbete helt på distans behöver vi ledare hitta svar på frågor som hur vi bygger företagskultur och teamkänsla på avstånd och hur tar vi ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö när de sitter hemma.

Det är inte några enkla saker att få klarhet i och det kommer kräva att vi utvecklar vårt ledarskap för att hantera dessa nya frågor. Lyckas vi klara dessa utmaningar så kommer vår attraktionskraft för framtida generationer öka.

En annan spännande möjlighet är att urvalet av möjliga kandidater att anställa blir större när personens hemadress inte längre spelar någon roll.

Väljer vi vägen att återgå till en traditionell arbetsplats kommer vi behöva fundera på hur vi ska bli attraktiva för de yngre förmågorna och hur motiverar vi befintliga medarbetare att stanna?

De medarbetare som sett fördelarna med att kunna välja varifrån arbetet utförs kommer inte att vilja återgå till en vardag styrd av en stämpelklocka på kontoret.

För vår organisation har vi enats om att en hybridlösning är det bästa för oss, de anställda kommer in ett par dagar per vecka till kontoret men övriga dagar är det deras fria val som gäller. Visst kommer det innebära att vi som leder arbetet vågar förändra vårt synsätt och metoder men det är en utmaning jag gärna antar.

Vilken väg kommer du och ditt företag att välja?

Branschkrönika av Petra Örjegren.

Senaste branschkrönikorna av Petra Örjegren:

Läs mer: Vi ska vara stolta!

Läs mer: Vi måste hjälpa kunderna arbeta hållbart

Läs mer: En skrämmande verklighet för företagare

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp