Det lutar åt en lugn sommar

Krönikören

Caisa Drefeldt

caisa.drefeldt@kpmg.se

Caisa Drefeldt är redovisningsspecialist och auktoriserad revisor på KPMG i Göteborg.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

6 juni, 2018

Nu är vi snart i slutet av högsäsongen – en säsong som bara tycks bli längre och längre.

Mycket har hänt under de trettionio år som jag arbetat inom branschen. Och denna säsong har jag konstaterat att det är en hel del problem med en nyhet som kom genom förändringen i årsredovisningslagen, nämligen avsättning till Fond för utvecklingsutgifter. I många fall redovisas den inte helt rätt.

Egentligen ska man börja med frågan; vad är egenutvecklade immateriella tillgångar, eller det som i balansräkningen benämns Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten? Genom Bokföringsnämndens skrivning, både i K2 samt i K3, om att eget utvecklingsarbete är när företaget skapar en ny unik tillgång. I de allmänna råden framgår att just denna mening är en vattendelarare, antingen skapas en ny unik tillgång eller också är det en förvärvad tillgång.

I K2 innebär detta att allt som bedöms som egenupparbetat (inklusive förvärv av exempelvis ett utvecklingsverktyg) är kostnad, medan i K3 har företagen en möjlighet att välja redovisningsprincip. Valet står då mellan aktiveringsmodellen eller kostnadsföringsmodellen. Oavsett K2 eller K3 så ska alla utgifter som avser egenutvecklade tillgångar redovisas på samma sätt.

Ett företag som redovisar enligt K3 och har valt aktiveringsmodellen, ska aktivera alla utgifter när kraven i kapitel 18 är uppfyllda. Detta ställer en del krav på redovisningen och dess system. Det går inte att välja vilka utgifter som ska vara med, de som enligt kap 18 i K3 är aktiverbara ska aktiveras.

Under våren har jag sett att företag som har utvecklingsprojekt och sedan tar patent på dessa, redovisar utgifterna för patenten på raden Koncessioner, patent, varumärken samt liknande rättigheter. Men det blir inte helt rätt – på den raden ska förvärvade patent redovisas.

Om man redovisar dessa utgifter på olika rader är risken att fonden för utvecklingsutgifter blir fel. Avsättningen ska avse alla under året aktiverade utgifter.

Sedan har vi situationen när ett företag ska lösa upp denna fond i takt med avskrivningar och nedskrivningar. Där ser jag ibland att företag har löst upp fonden med lika mycket som den totala avskrivningen på alla aktiverade utvecklingsutgifter, även de aktiveringar som gjordes innan lagstiftningen trädde i kraft. Det är inte heller helt korrekt.

Ett litet tips, om ett företag har valt aktiveringsmodellen och har flera utvecklingsprojekt som aktiveras, så kan det vara klokt att föra en liten reskontra över fonden. Det blir enklare då.

Just nu är det lite stiltje på utvecklingen inom svensk redovisning. Jag har inte hört vad som händer med del två i redovisningsutredningen. Men jag antar att det finns annat för justitiedepartementet att ta tag i nu. Vad händer till exempel med Bostadsrättsutredningen? Den kanske är mer viktig än ändringar i ÅRL?

Så, stiltje på redovisningssidan leder till slutsatsen att det kanske kan bli en lugn sommar för dig som arbetar med svensk redovisning.

Jag önskar er alla en trevlig, varm och solig sommar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Pernilla Lundqvist ny krönikör i Balans

22 mars, 2019 Ordförande för FAR:s policygrupp för redovisning Pernilla Lundqvist fattar pennan.

”Jag klarade provet!”

21 mars, 2019 För att öka chanserna att klara redovisningskonsultexamen bad Josefin Emitslöf om många olika arbetsuppgifter.

Månadens medlem: Jannike Gellerstam

20 mars, 2019 Jannike Gellerstam är auktoriserad revisor på Frejs, jobbar med generationsskiften och brinner för konsultationer med kunderna.

Bolagsverket: Revisorer – lämna in årsredovisningen digitalt!

19 mars, 2019 Obligatorium: Det gäller för digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag som följer K2 och K3.

Det här innebär de nya utbildningskraven för dig och din byrå

15 mars, 2019 De nya reglerna om utbildning för revisorer ställer krav på byråerna.

Företag bättre på att upplysa om mångfald – men än finns kvar att göra

13 mars, 2019 Tack vare lagkravet på upplysningar om mångfald har bolagens rapportering blivit bättre.

 Upp