Foto: Hans Peter Larsson. Fotograf: Christian Gustavsson

Covid-19 och EU utmanar reglers tydlighet

Krönikören

Hans Peter Larsson

hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna

1 december, 2020

Snabblagstiftningen kring covid-19 och de nästan lika snabbt ökande direktiven från EU som ska implementeras leder ofta till oklara regler. I alltför många situationer. Detta är till del ofrånkomligt.

Låt mig ge några exempel på lagar som vi nu brottas med. Villkoren kring korttidsarbetet, omställningsstö­det och upplysningsskyldigheten till Skatteverket kring internationella transaktioner. Kring alla dessa nya regler, och fler, pågår nu ”dialogförfaranden”, offentliga, med berörda tillämpande myndigheter för att klara ut brister och förekomma där problem lätt kan förutses.

Det behöver knappast sägas att kvaliteten på lagar som hastas fram blir lägre, liksom på regler som ska passa in i 27 olika länder. Alla med sin kultur. Tillämpningen blir en ny utmaning för myndigheter, domstolar, jurister och rådgivare. Enkelt ska det också vara. Och till låga kostnader.

Därför måste i praktiken nu lagar utformas så att de i ett första skede, vid ansök­ningar, anmälningar med mera kan hanteras av dato­rer, genom AI. Artificiell intelligens är i dag modeordet på allas läppar och den framtida lösningen på allt.

FAR:s ”lätt mossiga” arbete med att regler även fram­över ska vara lätt tillämpbara och begripliga blir då allt viktigare. Eller? Vilket är alternativet? ”Lite orättvis behandling får man tåla!” ”Det går inte att få kryss i varje ruta!”

Jo! När det gäller juridik och skatter måste det vara ambitionen. Krysset i varje ruta är just definitionen på hög rättssäkerhet. Om inte råd kan tillämpas rätt, eller konsekvenser förutses, minskar rådens värde. Ekono­miskt sett för kunden. Och för tilliten till lagstiftare och samhälle.

 • Tentand om revisorsprovet: ”Snabbaste sex timmar jag upplevt”

  18 januari, 2021 Elvira Stehn var en av tentanderna som skrev revisorsprovet i hemstaden Luleå.

  Grant Thorntons VD hyllar medarbetarna: ”Dragit ett tungt lass”

  15 januari, 2021 Trots utmaningarna 2020 har det gått bra för GT. Nu hyllar VD Anna Johnson medarbetarna.

  På kundens villkor

  14 januari, 2021 På Varbergs Revisionsbyrå finns ingen färdig mall – fokus är på kundens individuella behov.

  Svidande kritik mot Tillväxtverkets effektutvärderingar

  13 januari, 2021 Riksrevisionen riktar skarp kritik mot tre myndigheter vars analyser i näringspolitiska insatser brister i tillförlitlighet.

  Vill göra skatterätt lättillgängligt

  12 januari, 2021 Det behövs en ny approach till det skatterättsliga materialet, menar skatterättsprofessorn Eleonor Kristoffersson.

   Upp