Erik Flyg

”Bolagsstämma i börsbolag… dötrist och långtråkig och alldeles… alldeles underbar”

Krönikören

Branschkrönikan

carina.lundberg.markow@folksam.se

Carina Lundberg Markow, chefsstrateg ansvarsfull kapitalförvaltning, Folksam. Återkommande branschkrönikör på tidningenbalans.se.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

 

Vill du också skriva en branschkrönika? Hör av dig till Sofia Hadjipetri Glantz, digital redaktör: 08-402 75 19, sofia.hadjipetri.glantz@far.se

28 februari, 2018

Nu är det inte många dagar tills att den första årsstämman för de svenska bolagen drar igång. De allra flesta spararna har aldrig varit i närheten av en årsstämma trots att det är en angelägenhet som rör oss alla som sparar på något sätt. Vad händer då på en stämma och vad är den till för?

Det är oftast en lite festlig stämning på stämmorna, det ligger lite av examen i luften. Ibland spelas musik, allt från hiphop till kammarmusik. Det bjuds ofta på något, åtminstone kaffe och bulle. Om förtäringen är av det matigare slaget är det av tradition överdraget av något kladdigt. Detta för att avskräcka de aktieägare som helt fräckt tagit med sig lämpligt emballage i syfte att hemföra delikatesserna till, får man anta, svältande familjemedlemmar.

Det är blommor på scenen och en hel del är lite finklädda i kostym och slips. Stämmoordförandes roll som stämningsförhöjare går inte att underskatta. De mest omtyckta är de som med lite torr och underfundig humor lotsar stämman igenom den omfattande formalia som är ett måste men som har ett begränsat underhållningsvärde.

Vd:s tal är nästan alltid intressant och underhållande. Alfa Lavals förra vd brukade alltid avtäcka en ny produkt under högtidliga former. Maskinen som dök upp under skynket var oftast en helt obegriplig historia som vagt påminde om en stor utegrill eller en hembränningsapparat. Detta kompenserades av den kärlek med vilken vd:n beskrev alla dess kvaliteter.

Numera får vi också lyssna till revisorn som på senare år har fått en mer framskjuten roll i sammanhanget. Det brukar vara en pedagogisk genomgång av revisionsarbetet ända tills att goodwill begreppet ska beskrivas. Jag har ännu inte hört en revisor som kan beskriva detta denna imaginära tillgång på ett begripligt sätt.

Ibland är stämningen inte så god. Den besvikelse och det missmod som aktieägare kan utstråla i händelse av kursfall och företagsskandal överträffas inte ens av ett krismöte i bostadsrättsföreningen.

Sen kommer vi till aktieägarnas frågestund. En del aktieägare har förberett sina frågor väl. Andra har förberett väldigt många frågor. En del är väldigt roliga, andra försöker att vara det. I vissa fall tar frågeställarna så lång tid på sig att deras talartid vida överstiger vd:ns. Den stämmoordförande som då dristar sig till att försöka få talaren att komma till sak och kanske till och med ge plats för andra göre sig icke besvär.

Några notoriska stämmomarodörer ser sådana försök som en ren krigsförklaring som föranleder motangrepp i form av krav på votering, rösträkning och hotelser om anmälan till Advokatsamfundet. En av de mer minnesvärda säsongerna åkte Gudrun Schyman runt och ställde frågor om bristande jämställdhet. Hennes stämmor blev en halvtimme längre men det var det värt för att få höra hur en skicklig retoriker sablade ner valberedningarnas lama förklaringar på löpande band.

Själv har jag deltagit vid cirka 225 stämmor de senaste 15 åren. På merparten av dessa har jag ställt frågor om bolagens hållbarhetsarbete. Även jag har försökt vara vitsig och citerat både Bibeln och Pink Floyd. Jag har varit nervös, förbannad och ibland rörd. Jag har kravlat mig upp på scenenen (missade trappan) och blivit akut kräksjuk mitt under anförandet (vacklade ut bakvägen).

I år ska jag gå på femton till. Temat i år blir ödesfrågan om klimatet och hur bolagen arbetar med att anpassa verksamheten så att klimatrelaterade risker och möjligheter fångas upp och hanteras. Sen ska det bli väldigt spännande att se hur företagen hanterar de nya kraven på hållbarhetsredovisning.

Nåja, vad är väl en bolagsstämma i ett börsbolag… Den kan vara dötrist och långtråkig och alldeles… alldeles underbar.

Vi ses vid kaffet!

Branschkrönika skriven av Carina Lundberg Markow.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp