Foto: Hans Peter Larsson. Fotograf: Christian Gustavsson

Året då skatten tog time-out

Krönikören

Hans Peter Larsson

hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

18 december, 2020

Never again! År 2020 har präglats av överlevnad, mer än planering kring årets vinst och investeringar. Pandemin kom över oss plötsligt sen vinter och förlamade sedan resten av året. Endast industrins tillverkningskedjor kom igång. Det nya digitala blev det nya normala och gjorde att vi kunde hålla näsan över vattenytan.

Inom skatt har unga, duktiga och tekniskt kunniga rådgivare levererat guidning på ett innovativt sätt. Nya marknadskanaler har öppnats. Imponerande! Vi klarar nästa kris också! För en sådan kommer.

Vilka erfarenheter tar vi då med oss 2020? Först några materiella frågor under året.

Budgeten för 2021 var ”rekordexpansiv”.  Drygt 100 miljarder lånades till satsningar och kostnadsersättningar, varav 30 miljarder till sänkta skatter av olika slag. Detta utöver olika företagsstöd på drygt 100 miljarder. Lägg därtill lån och uppskjutna skatter på kanske det dubbla. Näsan ovan vattenytan för att sedan börja simma framåt, var det klassiska Keynesianska ekonomiska receptet. Nog fanns det utrymme att guida!

Företag bör notera ”rabatten” på vissa investeringar under 2021, ”rabatten” på arbetsgivaravgifter för anställda mellan 19 och 23 år och för de minsta företagen ”rabatten” för sina första en eller två anställda. Likaså ökad ”rabatt” på FoU och anställning av utländska experter. Någon som känner igen sig i reklamen från ICA? För att återvända till allvaret, pandemin skapar också möjligheter!

Stödfloran gick knappt att ha koll på under året. En sammanställning från Tillväxtanalys som kom i dagarna räknade dem till 21 olika stöd. Alla med sin inverkan på skatter. Företag som tagit emot korttidsstöd vid permitteringar under 2020 visste inte förrän i början av december när de kunde börja lämna utdelning och koncernbidrag igen. Oacceptabelt. Därtill saknas ännu svar när detta skrivs. ”Den som tar emot stöd är inte fri”, för att travestera Göran Perssons klassiska boktitel från 1997 och tidigare Ernst Wigforss. En lärdom!

Kring de stöd som handlagts av Skatteverket har FAR haft en rapp och bra dialog under året för att lösa praktiska problem. Kul att notera och ta med sig!

En skattereform under mandatperioden? Fokus har av naturliga skäl varit på att överleva. Därmed inte avsikten att låta som Darwin, även om kampen mellan länder efter pandemin kommer att bli tuff. I september kom ESO-utredaren Klas Eklund med ett väl genomarbetat förslag till utgångspunkter till en skattereform. Det kommer att sätta avtryck i debatten när väl vaccinet kommit! ”Survival of the fittest?”

Internationellt såg vi nya trender och initiativ som kommer att nå oss i någon form. Arbetet mot internationellt skatteundandragande, som det beskrivs, leder till ökad regelbörda och ökat fokus på regelefterlevnad. En växande marknad! Både den obligatoriska uppgiftsskyldigheten för ”skattearrangemang” och den frivilliga möjligheten till en fullt transparent skatteredovisning ser i praktiken dagens ljus 2021. Allt ryms i de vaga begreppen sustainability and fair taxes som alla kan enas kring, då de kan lägga in sin egen betydelse i dem. Lite elakt, men med ett uns av sanning och realism.

Vidgas perspektivet till klimat och miljö så har skatter under 2020 blivit en Mädchen fur alles. Det kommer inte att göra skatter enklare att tillämpa och mer överblickbara.

Den viktigaste inhemska skattefrågan 2020? Värnskattens avskaffande! Både av reell betydelse och som ett trendbrott. Nuvarande värnskatt blev kvar 25 år efter att den infördes 1995. Det kan vara värt att påminna sig när nya ”solidaritetsskatter” börjar diskuteras även i Sverige efter covid-19. En annan viktig fråga där det slutligen lossnade är möjligheten att använda personaloptioner. Det bådar gott för tillväxtföretagen 2021!

Vilka erfarenheter tar vi då med oss från 2020? Jag tror att vi vill och behöver kunna ”palla” mer. Inte behöva ta av och sträcka ut mössan fullt så snabbt. Företag vill ha ett högre eget kapital och privatpersoner en större ekonomisk buffert. Never again!

Med detta, God Jul och Gott Nytt År, detta annorlunda skatteår!

 • Bolagsverket: ”Högt tryck på digitala lösningar”

  9 april, 2021 Nu har Bolagsverket lämnat in sin slutrapport om digital ingivning av årsredovisningar.

  Om Agoy-affären: ”Roligt, efterlängtat och väntat”

  8 april, 2021 "Startup-bolaget Agoy är en typisk uppköpskandidat för Fortnox." Balans har samlat flera röster om affären.

  Affär: Fortnox blir ny storägare i Agoy

  8 april, 2021 Fortnox köper 30 procent av molnbaserade periodavstämningstjänsten Agoy för 18,5 miljoner kronor. ”En struntsumma."

  Experten: 11 frågor och svar om kapitalförsäkring enligt K2 och K3

  6 april, 2021 Therese Hagström, redovisnings­specialist på Deloitte, reder ut vad som gäller.

  ”Kontrollanten och jag hade en bra dialog”

  31 mars, 2021 Jeanette Westerlund, Auktoriserad Lönekonsult FAR, blev kvalitetskontrollerad för första gången i höstas.

  Tänk på det här inför kvalitetskontroll lön

  30 mars, 2021 Är du Auktoriserad Lönekonsult FAR och ska bli kvalitetskontrollerad? Så kan du förbereda dig.

   Upp