Hans Peter Larsson. Fotograf: Christian Gustavsson

Ändra eller slopa regler om företrädaransvar?

Krönikören

Hans Peter Larsson

hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

29 mars, 2021

Dagens regler om företrädaransvar speglar en svunnen syn på entreprenörer och ägare till aktiebolag. Att de inte är beredda att göra rätt för sig. I dag är hållbarhet en ledstjärna som även omfattar att betala skatt. Här bidrar auktoriserade rådgivare aktivt.

Genom regler om företrädaransvar, det vill säga att ägare eller andra företrädare för ett bolag (läs styrelseledamöter) personligen tvingas betala bolagets skatter om dessa inte betalas, har staten skaffat sig en gräddfil framför andra borgenärer. Visserligen krävs en grov oaktsamhet av företrädaren, men det betyder enligt praxis att ansvaret trots det närmast är strikt. Om detta råder en bred enighet bland jurister. En viktig rättssäkerhetsfråga!

Reglerna, eller snarare delar av dessa, utreddes därför under 2020 av Utredningen om det skatterättsliga företrädaransvaret. Dess förslag är nu ute på remiss för synpunkter. Utredningen har lämnat tre huvudförslag.

 • En kompletterande lagregel som beskriver vad som ska anses som grovt oaktsamt. Innehållet är i stort en kodifiering av dagens praxis.
 • En delvis utökad möjlighet till befrielse från betalningsansvar.
 • En möjlighet att begära två månaders rådrum för företrädaren att reda upp situationen.

Räcker detta? Tveksamt! Alternativet är att helt slopa reglerna. Aktiebolagslagen innehåller regler om både kontrollbalansräkning och ägares ansvar för bolagets skulder i vissa lägen. Kan inte det räcka?

I dag avråds många erfarna personer från att investera och ta plats i styrelsen i många mindre aktiebolag. Vem vinner på det?

 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp