Upplåtelseavgifter i bostadsrättsföreningar – klassificering och beräkning

Författare

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor, redovisningsspecialist och ledamot i FAR:s Policygrupp för redovisning.
Eva Törning är redovisningsspecialist och ansvarig för redovisningsfrågor inom Grant Thornton.

Skriv ut artikeln Ladda ner artikeln
17 februari, 2015

Hur ska upplåtelseavgifter i en bostadsrättsförening redovisas och under vilka förutsättningar har en  bostadsrättsförening rätt att ta ut upplåtelseavgfter?

I denna artikel belyser Eva Törning och Caisa Drefeldt dessa frågor samt ger exempel på hur upplåtelseavgifter ska beräknas.

 

 

Du hittar artikeln i sin helhet här: Upplåtelseavgifter i bostadsrättsföreningar – klassificering och beräkning

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp