Foto: Getty Images

Skattebrott och bokföringsbrott – när det gäller hobbyverksamheter samt vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet

Författare

Björn Forssén, Juris doktor och verksam som advokat i egen verksamhet i Stockholm.

Skriv ut artikeln Ladda ner artikeln
29 april, 2019

I denna artikel berör Björn Forssén vissa beskattningsfrågor om hobbyverksamheter respektive om vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet. I dessa frågor bör åklagaren särskilt beakta både gränsdragningsproblem beträffande de inkomstskatterättsliga materiella reglerna och reglerna om skatteförfarandet, och inte utgå från att beslut om slutlig skatt från Skatteverket (SKV) som innehåller påstående om att den enskilde har lämnat oriktig uppgift i sin inkomstdeklaration är en tillräcklig omständighet för att besluta om åtal.

Läs artikeln i sin helhet här: Skattebrott och bokföringsbrott – när det gäller hobbyverksamheter samt vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet

Annons
FAR Online

”Våga utmana dig själv”

25 februari, 2020 Johanna Svensson: "Jag har haft förmånen att ha kollegor som har trott på mig".

Balans ökar närvaron på sociala medier

24 februari, 2020 Sedan flera år finns Balans på Twitter. Nu tar tidningen även steget in på LinkedIn.

Först ut med separata uppladdningar

19 februari, 2020 Nu har de första årsredovisningarna och revisionsberättelserna lämnats in till Bolagsverket via separata filer.

Äntligen Auktoriserad Redovisningskonsult FAR: ”Lättnad att få resulta­tet”

17 februari, 2020 Auktoriserad Redo­visningskonsult FAR. Balans har följt Fredrik Bäck från förberedelsekurs till tentamen.

Digital revisionsberättelse separat – flera programvaruleverantörer godkända

14 februari, 2020 Tre programvaruleverantörer erbjuder uppladdning av årsredovisningen och revisionsberättelsen från separata filer - fler på ingång.

Ägarna till Adrian & Partners lämnar – blir revisionskonsulter

13 februari, 2020 Nu ska Helena Adrian och Mats Olsson skapa sig en ny karriär som fristående revisionskonsulter.

 Upp