Foto: iStock

Några reflektioner kring revisorns granskning av fortsatt drift

Författare

Bo Hjalmarsson är auktoriserad revisor på PwC.

Håkan Malmström är auktoriserad revisor på PwC.

Skriv ut artikeln Ladda ner artikeln
28 februari, 2017

Ett område som vållar många revisorer huvudbry är granskning och rapportering när det finns osäkerhet om förutsättningarna för fortsatt drift. FAR:s medlemsrådgivning får många frågor som rör fortsatt drift och det finns också några disciplinärenden från Revisorsnämnden (RN) som föranleder vissa reflektioner. I denna artikel belyser Håkan Malmström, ordförande i FAR:s policygrupp för revision, och Bo Hjalmarsson, tidigare ordförande i FAR:s policygrupp för revision, ett antal centrala frågeställningar kring fortsatt drift.

Läs artikeln i sin helhet här: Några reflektioner kring revisorns granskning av fortsatt drift

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp