Foto: Getty Images

Mervärdesskattens yttre gränser – en modell för forskare och processförare vid jämförelse av mervärdesskattelagen med EU-rätten

Författare

Björn Forssén är juris doktor och verksam som advokat i egen verksamhet i Stockholm.

Skriv ut artikeln Ladda ner artikeln
27 september, 2019

I denna artikel går Björn Forssén igenom en modell för bedömning av momsfrågor, beträffande huruvida en regel i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är förenlig med EU-rätten på momsområdet. Han belyser situationer där det kan diskuteras om den svenska nationella ML håller sig inom EU-rättens yttre gränser på området. Genomgången är tänkt att fungera som ett stöd för forskningen på momsområdet eller för den som arbetar med att företräda företag och organisationer i skatteprocesser och andra mål som berör moms. När det gäller behovet av en reformering av regelverken på momsområdet visar Björn Forssén dessutom på att behovet av förändringar
även föreligger på EU-nivå, och han efterlyser en aktivitet från både lagstiftaren och forskarna i ett sådant mer komplett perspektiv på ämnet.

Läs artikeln i sin helhet här: Mervardesskattens yttre granser – en modell for forskare och processforare vid jämförelse av mervardesskattelagen med EU-ratten

FAR Online

Stort rekryteringsbehov i branschen

13 januari, 2020 Byråerna planerar att anställa hundratals nya medarbetare i år.

Matnyttiga tips om hållbara företag

8 januari, 2020 Företagaren Carina Hedrum har skrivit en bok om att driva företag på ett hållbart sätt.

Experten reder ut: Rekonstruktion – ett alternativ?

20 december, 2019 Kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ för fler företag? Balans reder ut.

Fredrik Bäck: ”Jag klarade det!”

19 december, 2019 Fredrik Bäck kan kalla sig Auktoriserad Redovisningskonsult FAR efter ha att fått tentaresultatet.

Nodum: Från tre till tio på ett år

19 december, 2019 Nodum Revision i Nässjö är en aktör att räkna med på det småländska höglandet.

Brexit har gått från oklarhet till oklarhet

18 december, 2019 Brexit har utvecklats till en långbänk där inget just nu tyder på en snabb lösning.

 Upp