Foto: Getty Images

Luckor och andra brister i mervärdesskattelagen på fastighetsområdet

Författare

Björn Forssén är Juris doktor och verksam som advokat i egen verksamhet i Stockholm.

Skriv ut artikeln Ladda ner artikeln
27 mars, 2019

I denna artikel fortsätter Björn Forssén ta upp luckor och andra brister i mervärdesskattelagen, ML. Den här gången behandlar han tre exempel inom fastighetsområdet. Han menar att problemen existerar oberoende av att fastighetsbegreppet enligt ML frikopplades från fastighetsbegreppet i jordabalken, JB, 1 januari 2017.

Läs artikeln i sin helhet här: Luckor och andra brister i mervärdesskattelagen på fastighetsområdet

Tidigare artiklar av Björn Forssén om mervärdesskatt:

Läs mer: Momsfråga om byggnadsentreprenader i samband med byggnadsentreprenör i konkurs

Läs mer: Förvaltningsrätten baserar beslut på förväntad utgång i företrädaransvarsärende – hur rättssäkert är det?

Läs mer: Lucka i tullagen öppnar för ej avsett momsavdrag på grund av två olika bestämningar av vem som är beskattningsbar person

Läs mer: Godtrosförvärv av ingående moms vid inköp från beskattningsbara personer med låg omsättning

Läs mer: Konkurrensfördelar med varuomsättningar efter momsfria omsättningar av varor i vissa lager av finansiella tjänster

Läs mer: Näringsförbud – kanske inte alltid helt hopplöst

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp