Foto: Getty Images

Klassificering av finansiella instrument – skuld eller eget kapital del 3

Författare

Pär Falkman är redovisningsexpert på KPMG.

Åsa Klasson är redovisningsexpert på KPMG.

Skriv ut artikeln
21 februari, 2019

IASB har publicerat ett diskussionsunderlag i vilket de introducerar en modell som syftar till att förbättra IAS 32. I denna tredje och avslutande del beskriver Pär Falkman och Åsa Klasson hur redovisningen av så kallade sammansatta instrument – finansiella instrument som består av en fordran eller en skuld i kombination med ett eller flera derivatinstrument, exempelvis ett konvertibelt skuldebrev ska hanteras i enlighet med den presenterade modellen.

Läs artikeln i sin helhet här: Klassificering av finansiella instrument – skuld eller eget kapital del 3

Tidigare artiklar i ämnet:

Läs mer: Klassificering av finansiella instrument – skuld eller eget kapital del 2

Läs mer:  Klassificering av finansiella instrument – skuld eller eget kapital 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp