Foto: Getty Images

Full eller partiell goodwill-metod – Vad driver valet av goodwill-metod inom IFRS?

Författare

Jasmina Fredelind har en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som Investment Associate på Serendipity.

Matilda Hellman har en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som analytiker på SEB Corporate Finance.

Skriv ut artikeln Ladda ner artikeln
27 augusti, 2019

Vilka faktorer är avgörande när företag väljer redovisningsmetod för värdering av icke-kontrollerande intressen i stegvisa förvärv? Det har Jasmina Fredelind och Matilda Hellman undersökt i sin uppsats The Intention to Buy: An Empirical Study of the Choice of Goodwill Method under IFRS. I denna artikel redogör de för sina resultat.

Läs artikeln i sin helhet här: Full eller partiell goodwill-metod – Vad driver valet av goodwill-metod inom IFRS?

Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp