Foto: Getty Images

Ett nytt regelverk för tjänstepensionsföretag och pensionsstiftelser – när IORP 2 implementeras i svensk lag

Författare

Henrik Persson är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på Deloitte.

Skriv ut artikeln Ladda ner artikeln
13 mars, 2020

I denna artikel ger Henrik Persson en bild av det nya regelverket för tjänstepensionsföretag i förhållande till det gamla. Han belyser ett antal väsentliga frågeställningar och redogör för insikter och erfarenheter att ta med sig i förvaltningsrevisionerna av tjänstepensionsföretagen eller i diskussioner med ledningar och styrelser i sådana företag. Henrik Persson beskriver även hur regelverket föreskriver granskningsinsatser i samband med omvandling av livförsäkringsföretag och tjänstepensionskassor till tjänstepensionsföretag.

Läs artikeln i sin helhet här: Ett nytt regelverk för tjänstepensionsföretag och pensionsstiftelser – när IORP 2 implementeras i svensk lag

Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp