Foto: Foto: Getty Images

Det andra tjänstepensionsdirektivets införande i Sverige – tillämpningen så här långt och vägen framåt

Författare

Henrik Persson, auktoriserad revisor på Deloitte.

Skriv ut artikeln Ladda ner artikeln
13 oktober, 2021

För cirka två år sedan, i december 2019, implementerades IORP 2, det andra tjänstepensionsdirektivet, i svensk lag. I denna artikel sammanfattar Henrik Persson erfarenheterna så här långt av direktivet så som det tillämpas i Sverige. Syftet med artikeln är att bidra till högre kvalitet i revisionerna av tjänstepensionsföretagen genom att identifiera frågeställningar, perspektiv och risker som revisorer bör beakta. Artikeln bör också kunna vidareförmedla värdefulla insikter till dem som är involverade i förberedelse- och implementeringsfasen av direktivet.

Läs artikeln i sin helhet här: Det andra tjänstepensionsdirektivets införande i Sverige – tillämpningen så här långt och vägen framåt

 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp