Fördjupning

Klassificering av skulder, kort- eller långfristiga?

Fördjupning 17 maj, 2019 Jörgen Nilsson och Johan Roempke: Angående om lån ska klassificeras som kort- eller långfristig skuld.

Aspekter på företrädaransvaret – med utgångspunkt i tidigare artiklar i Balans

Fördjupning 14 maj, 2019 I denna artikel återkommer Björn Forssén till tidigare artiklar angående företrädaransvarsperspektivet.

IFRS 17 i ömsesidiga livförsäkringsföretag

Fördjupning 7 maj, 2019 En del av företagens tjänstepensionsåtaganden tryggas i ömsesidiga livförsäkringsföretag. Henrik Persson belyser ett antal frågeställningar.

Annons
Annons

Skattebrott och bokföringsbrott – när det gäller hobbyverksamheter samt vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet

Fördjupning 29 april, 2019 "Åklagaren bör särskilt beakta både gränsdragningsproblem beträffande de inkomstskatterättsliga materiella reglerna och reglerna om skatteförfarandet."

Styrelsesekreterarens roll – en kortfattad praktisk guide

Fördjupning 8 april, 2019 Nästan alla noterade bolag har en styrelsesekreterare. Men i Sverige saknas en definition av rollen.

Luckor och andra brister i mervärdesskattelagen på fastighetsområdet

Fördjupning 27 mars, 2019 Björn Forssén fortsätter ta upp luckor och andra brister i mervärdesskattelagen, ML.

Värdering och redovisning av fastigheter – verkligt värde i tunna marknader

Fördjupning 14 mars, 2019 Så tolkar man verkligt värde och marknadsvärde på så kallade tunna marknader.

Momsfråga om byggnadsentreprenader i samband med byggnadsentreprenör i konkurs

Fördjupning 4 mars, 2019 Björn Forssén fortsätter fördjupa sig i mervärdesskatt (moms).

Klassificering av finansiella instrument – skuld eller eget kapital del 3

Fördjupning 21 februari, 2019 Så ska redovisningen av sammansatta instrument hanteras i enlighet med IASB-modellen.

Rörelseförvärv enligt IFRS 3, trettonde året – spänningen stiger, IASB överväger förändringar

Fördjupning 15 februari, 2019 Hur identifierar noterade företag immateriella tillgångar? Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson undersöker.

 Upp