Fördjupning

Full eller partiell goodwill-metod – Vad driver valet av goodwill-metod inom IFRS?

Fördjupning 27 augusti, 2019 Om avgörande faktorer när företag väljer redovisningsmetod för värdering av icke-kontrollerande intressen i stegvisa förvärv.

Redovisning av koncerninterna fusioner – alternativa fusioner i en struktur med mormoderbolag, moderbolag och dotterbolag

Fördjupning 20 augusti, 2019 Jan-Hugo Nihlén och Sven-Arne Nilsson skriver om högaktuella ämnet redovisning av koncerninterna fusioner.

Klassificering av skulder, kort- eller långfristiga?

Fördjupning 17 maj, 2019 Jörgen Nilsson och Johan Roempke: Angående om lån ska klassificeras som kort- eller långfristig skuld.

Annons
Annons

Aspekter på företrädaransvaret – med utgångspunkt i tidigare artiklar i Balans

Fördjupning 14 maj, 2019 I denna artikel återkommer Björn Forssén till tidigare artiklar angående företrädaransvarsperspektivet.

IFRS 17 i ömsesidiga livförsäkringsföretag

Fördjupning 7 maj, 2019 En del av företagens tjänstepensionsåtaganden tryggas i ömsesidiga livförsäkringsföretag. Henrik Persson belyser ett antal frågeställningar.

Skattebrott och bokföringsbrott – när det gäller hobbyverksamheter samt vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet

Fördjupning 29 april, 2019 "Åklagaren bör särskilt beakta både gränsdragningsproblem beträffande de inkomstskatterättsliga materiella reglerna och reglerna om skatteförfarandet."

Styrelsesekreterarens roll – en kortfattad praktisk guide

Fördjupning 8 april, 2019 Nästan alla noterade bolag har en styrelsesekreterare. Men i Sverige saknas en definition av rollen.

Luckor och andra brister i mervärdesskattelagen på fastighetsområdet

Fördjupning 27 mars, 2019 Björn Forssén fortsätter ta upp luckor och andra brister i mervärdesskattelagen, ML.

Värdering och redovisning av fastigheter – verkligt värde i tunna marknader

Fördjupning 14 mars, 2019 Så tolkar man verkligt värde och marknadsvärde på så kallade tunna marknader.

Momsfråga om byggnadsentreprenader i samband med byggnadsentreprenör i konkurs

Fördjupning 4 mars, 2019 Björn Forssén fortsätter fördjupa sig i mervärdesskatt (moms).

 Upp