Fördjupning

Redovisning av kreditförluster i svenska banker – vilka effekter får vi under coronakrisen jämfört med tidigare finansiella kriser?

Fördjupning 19 maj, 2020 Nu testas IFRS-standarden för redovisning av kreditförluster i ekonomisk kris. Niclas Hellman skriver om ECL-modellen.

Då kassan sinar – konkurser och rekonstruktioner ur ett principiellt (teoretiskt) perspektiv

Fördjupning 5 maj, 2020 Vad kännetecknar livsdugliga företag? Det ska kreditgivare och företag beakta då företag hotas av obestånd.

Fortsatt drift – några tips vid granskning av fortsatt drift

Fördjupning 28 april, 2020 Johanna Svensson, auktoriserad revisor FAR, fördjupar sig i frågan om granskning av fortsatt drift.

Annons
Far Online

Matematikfällan i forskningen – avseende mervärdesskatterätten

Fördjupning 20 april, 2020 Björn Forssén: "Skatterättsforskningen sker i en superrättsdogmatisk tradition som inte tillräckligt stimulerar lagstiftningsarbetet eller rättsutvecklingen".

Frågor i redovisningen avseende korttidsarbete

Fördjupning 16 april, 2020 FAR:s policygrupp för redovisning redogör för de redovisningsmässiga effekterna gällande korttidsarbete.

Kan bolaget ta tillbaka beslutad utdelning?

Fördjupning 20 mars, 2020 En fråga som aktualiseras i dessa osäkra coronatider. Fredrik Ljung och Carl Svernlöv reder ut.

Om aktieägares insynsrätt i fåmansbolag

Fördjupning 16 mars, 2020 Erik Holmgren och Carl Svernlöv om vissa praktiska problem som kan uppstå för en minoritetsaktieägare.

Ett nytt regelverk för tjänstepensionsföretag och pensionsstiftelser – när IORP 2 implementeras i svensk lag

Fördjupning 13 mars, 2020 Henrik Persson: Så är nya regelverket för tjänstepensionsföretag i förhållande till det gamla.

Makten över normerna

Fördjupning 26 februari, 2020 Vem har egentligen makten över normerna på redovisningsområdet i Sverige? Klas Martinsson reflekterar.

Kapitaladministration inom industriföretag – del 6

Fördjupning 18 februari, 2020 Hasse R Persson belyser i denna artikel åter igen ämnet internränta.

 Upp