Fördjupning

Kan bolaget ta tillbaka beslutad utdelning?

Fördjupning 20 mars, 2020 En fråga som aktualiseras i dessa osäkra coronatider. Fredrik Ljung och Carl Svernlöv reder ut.

Om aktieägares insynsrätt i fåmansbolag

Fördjupning 16 mars, 2020 Erik Holmgren och Carl Svernlöv om vissa praktiska problem som kan uppstå för en minoritetsaktieägare.

Ett nytt regelverk för tjänstepensionsföretag och pensionsstiftelser – när IORP 2 implementeras i svensk lag

Fördjupning 13 mars, 2020 Henrik Persson: Så är nya regelverket för tjänstepensionsföretag i förhållande till det gamla.

Far Online

Makten över normerna

Fördjupning 26 februari, 2020 Vem har egentligen makten över normerna på redovisningsområdet i Sverige? Klas Martinsson reflekterar.

Kapitaladministration inom industriföretag – del 6

Fördjupning 18 februari, 2020 Hasse R Persson belyser i denna artikel åter igen ämnet internränta.

Rörelseförvärv enligt IFRS 3 – fjortonde året – spänningen stiger, vad kommer i IASB:s diskussionsrapport?

Fördjupning 29 januari, 2020 Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson har åter studerat särskilt hur de förvärvande företagen identifierar immateriella tillgångar.

Gör om gör rätt: Synpunkter på Kollegiets vinstfokus i den nya koden för bolagsstyrning 2020

Fördjupning 24 januari, 2020 Sophie Nachemson-Ekwall har gått igenom ett tiotal nyskrivna utländska koder. 

Rättvisande bild och K2 – när bör revisorn modifiera revisionsberättelsens uttalanden?

Fördjupning 16 oktober, 2019 Revisorn kan ställas inför dilemman när årsredovisningar inte ger en rättsvisande bild.

Mervärdesskattens yttre gränser – en modell för forskare och processförare vid jämförelse av mervärdesskattelagen med EU-rätten

Fördjupning 27 september, 2019 Om bedömning beträffande huruvida en regel i mervärdesskattelagen är förenlig med EU-rätten på momsområdet.

Full eller partiell goodwill-metod – Vad driver valet av goodwill-metod inom IFRS?

Fördjupning 27 augusti, 2019 Om avgörande faktorer när företag väljer redovisningsmetod för värdering av icke-kontrollerande intressen i stegvisa förvärv.

 Upp