Fördjupning

Värdering och redovisning av fastigheter – verkligt värde i tunna marknader

Fördjupning 14 mars, 2019 Så tolkar man verkligt värde och marknadsvärde på så kallade tunna marknader.

Momsfråga om byggnadsentreprenader i samband med byggnadsentreprenör i konkurs

Fördjupning 4 mars, 2019 Björn Forssén fortsätter fördjupa sig i mervärdesskatt (moms).

Klassificering av finansiella instrument – skuld eller eget kapital del 3

Fördjupning 21 februari, 2019 Så ska redovisningen av sammansatta instrument hanteras i enlighet med IASB-modellen.

Annons

Rörelseförvärv enligt IFRS 3, trettonde året – spänningen stiger, IASB överväger förändringar

Fördjupning 15 februari, 2019 Hur identifierar noterade företag immateriella tillgångar? Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson undersöker.

Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt på kollisionskurs

Fördjupning 1 februari, 2019 Följder då aktiemarknadsrättsliga normer åsidosätts genom att beslutet i ett bolag enbart infriar ABL:s beslutskrav.

Associationsrättsliga konsekvenser av en hård Brexit

Fördjupning 8 januari, 2019 Hur påverkas handeln med varor och tjänster mellan Storbritannien och EU vid en hård Brexit?

Klassificering av finansiella instrument – skuld eller eget kapital del 2

Fördjupning 21 december, 2018 Pär Falkman och Åsa Klasson beskriver hanteringen av finansiella derivat utställda på egna eget kapitalinstrument.

Utökad extern rapportering – vad är det? Och kommer revisorerna kunna kvalitetssäkra sådan rapportering?

Fördjupning 19 december, 2018 Mats Olsson belyser utvecklingen inom utökad extern rapportering.

Aktivering av ränta och andra låneutgifter i anskaffningsvärdet för tillgångar i en förändrad skattevärld

Fördjupning 13 december, 2018 Från 1 januari 2019 gäller nya regler om avdragsbegränsning för ränta och andra låneutgifter.

Ändrade skattesatser påverkar redovisningen av uppskjuten skatt

Fördjupning 10 december, 2018 Nya skatteregler för företagssektorn innebär bland annat sänkt bolagsskatt.

 Upp