Fördjupning

Nyteckningslån och förvärvslåneförbudet

Fördjupning 7 september, 2021 Bör lån som lämnas från emitterande bolag för att finansiera låntagarens aktieteckning träffas av förvärvslåneförbudet?

En förändring från struktur till professionell bedömning?

Fördjupning 30 augusti, 2021 "Förslaget om ny standard anpassad för mindre revisioner förändrar uppfattningen om hur revisionskvalitet uppnås."

Valet av tvistlösningsmetod – fällor att beakta

Fördjupning 20 augusti, 2021 Dan Engström och Elin Nilsson: Vid avtalsförhandlingar hamnar frågan om tvistlösningsmetod många gånger i skymundan.

 • Företrädaransvar – kommentarer av ett förslag om regeländringar

  Fördjupning 21 juni, 2021 Björn Forssén om förslaget till en reformering av reglerna i skatteförfarandelagen om företrädaransvar.

  Framtidens redovisning i bostadsrättsföreningar

  Fördjupning 6 maj, 2021 Kan problem med redovisning i bostadsrättsföreningar avhjälpas med obligatorisk revision av kvalificerad revisor?

 • Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? – del 2

  Fördjupning 7 april, 2021 I denna andra del fortsätter Björn Forssén att ge sin syn på forskningen om mervärdesskatt.

  Tre väsentliga frågeställningar – rörande tillämpning av IFRS 17 på unit-linkedavtal

  Fördjupning 1 april, 2021 Henrik Persson redogör för vad som kan vara god redovisningssed på området unit-linkedavtal.

 • Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? – del 1

  Fördjupning 25 mars, 2021 Björn Forssén återkommer i denna artikel till forskningen om mervärdesskatt (moms) i Sverige.

  Rörelseförvärv enligt IFRS 3 – femtonde året – IASB äntligen ute på banan med sin diskussionsrapport

  Fördjupning 3 mars, 2021 Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson om hur de förvärvande företagen identifierar immateriella tillgångar.

 • Samfälligheter under radarn

  Fördjupning 22 december, 2020 Jonas Dahlqvist: K-regelverk för samfällighetsföreningar inriktat på associationsformens förutsättningar skulle utgöra en starkt normerande kraft.

   Upp