Fördjupning

Ordet ”uppströms” missvisande i förhållande till EU-rätten

Fördjupning 11 september, 2020 Björn Forssén: Luckor och brister beträffande förarbetena till mervärdesskattelagen.

Kapitalskatter post corona

Fördjupning 4 september, 2020 En bred redogörelse kring de ekonomiska erfarenheter som gjorts under de senaste dryga 20 åren.

Aktiebolagslagens och kodens regler om ersättning till ledande befattningshavare

Fördjupning 28 augusti, 2020 Reglerna i lagen om ersättning till ledande befattningshavare ändrades 2019. Advokat Carl Svernlöv reder ut.

Annons
Far Online

Statligt stöd vid hyresrabatter

Fördjupning 5 augusti, 2020 Ska hyresrabatter hanteras på samma sätt som en intäkt ur ett momsperspektiv?

Redovisning av omställningsstöd

Fördjupning 7 juli, 2020 FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering avseende redovisning av omställningsstödet.

Förvaltningsrevisionen – behov av utveckling av den goda revisionsseden

Fördjupning 2 juli, 2020 Henrik Persson: Problem och svagheter i den nuvarande vägledningen för förvaltningsrevisionen.

Prövningstillstånd för storlek på sanktionsavgift vid marknadsmanipulation

Fördjupning 23 juni, 2020 Carl Svernlöv och Natasha Blomqvist om Högsta domstolens prövningstillstånd i två mål.

Redovisning som styrmetod för hållbar utveckling i statliga företag

Fördjupning 17 juni, 2020 Christer Westermark om Agenda 2030 och de globala målen i relation till statliga bolags hållbarhetsarbete.

Redovisning av kreditförluster i svenska banker – vilka effekter får vi under coronakrisen jämfört med tidigare finansiella kriser?

Fördjupning 19 maj, 2020 Nu testas IFRS-standarden för redovisning av kreditförluster i ekonomisk kris. Niclas Hellman skriver om ECL-modellen.

Då kassan sinar – konkurser och rekonstruktioner ur ett principiellt (teoretiskt) perspektiv

Fördjupning 5 maj, 2020 Vad kännetecknar livsdugliga företag? Det ska kreditgivare och företag beakta då företag hotas av obestånd.

 Upp