Fördjupning

Klassificering av finansiella instrument – skuld eller eget kapital?

Fördjupning 14 november, 2018 I denna artikel redogör Pär Falkman och Åsa Klasson för innebörden i förslaget från IASB.

Förvaltningsrätten baserar beslut på förväntad utgång i företrädaransvarsärende – hur rättssäkert är det?

Fördjupning 6 november, 2018 Björn Forssén ifrågasätter handläggningen hos förvaltningsdomstolarna av ärenden om betalningssäkring gentemot ägare av aktiebolag.

Är vd solidariskt ansvarig med styrelsen för hållbarhets- och bolagstyrningsrapporterna?

Fördjupning 23 oktober, 2018 Efter tillämpningen av RevR 12 väcks frågan om även vd har ett ansvar för hållbarhetsrapporten.

Annons

Se upp med värderingsmultiplar och finansieringsvillkor – nu införs IFRS 16

Fördjupning 18 oktober, 2018 Med start för det räkenskapsår som påbörjas efter årsskiftet införs IFRS 16 – Leasing.

Redovisning av externaliteter – några reflektioner

Fördjupning 3 oktober, 2018 Hur kan värdet av företagets externa effekter synliggöras i redovisningen?

Några reflektioner kring revisorns rapportering om annan information enligt ISA 720

Fördjupning 24 september, 2018 FAR:s policygrupp för revision om RI-rapport med principiellt intressanta frågor.

Rådgivningsansvar vid användande av artificiell intelligens

Fördjupning 12 september, 2018 Vilket ansvar har rådgivaren för det resultat AI-system producerar?

Ny reglering för tjänstepensionsföretag

Fördjupning 6 september, 2018 Hur kan genomförande av det andra tjänstepensionsdirektivet komma att påverka tjänstepensionsföretagen?

Kapitaladministration inom industriföretag – del 5

Fördjupning 28 augusti, 2018 Är det nödvändigt med en tabellkonstruktion för att kalkylera in utvecklings- och startkostnader?

ÅRL:s krav på hållbarhetsrapport i större företag – en utredning av de nya reglerna med särskilt fokus på revisorernas granskningsroll

Fördjupning 24 augusti, 2018 En nyutkommen examensuppsats på juristprogrammet vid Stockholms universitet diskuterar ändringen i ÅRL.

 Upp