Fördjupning

Boxmodell för en enhetlig kapital- och fastighetsbeskattning: Yes box – alright?

Fördjupning 18 oktober, 2017 Advokat Björn Forssén lämnar synpunkter avseende tillämpningsproblem med den så kallade boxmodellen.

Så kan företagens redovisning och styrsystem underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier

Fördjupning 20 september, 2017 Rapportera enligt nya lagkraven på hållbarhetsinformation är inte tillräckligt för att nå upp till hållbarhetsmålen.

Kapitaladministration inom industriföretag – del III

Fördjupning 15 september, 2017 Matematiska lösningar på internränta? Nu presenterar Hasse R. Persson en ”värstingmodell”.

Värdeskapande bolagsstyrning – ny policy ska stärka de mindre aktieägarnas röst

Fördjupning 8 september, 2017 Sophie Nachemson-Ekwall belyser huvuddragen i Aktiespararnas nya ägarpolicy.

Europatrappan – normhierarki vid regelkonkurrens

Fördjupning 1 september, 2017 Björn Forssén föreslår en normhierarki där rangordning av regelverken sker i form av en trappa.

Införandet av obligatorisk digital rapportering – vad kan vi lära av forskningen?

Fördjupning 24 augusti, 2017 Införandet av obligatorisk digital rapportering ger många fördelar - men det finns även frågetecken.

Upplysningar om redovisningsprinciper – vad bör man kräva av ett företag?

Fördjupning 20 augusti, 2017 Vilka redovisningsprinciper bör ett företag upplysa om, vilken information bör lämnas och var?

Digitalisering och automatisering av revisionen – hur påverkas branschen?

Fördjupning 27 maj, 2017 Joakim Andersson och Tim Engström redogör för slutsatserna i sin prisade studie.

Hållbarhetsrapportering i de största bolagen – trender och tendenser

Fördjupning 14 maj, 2017 Susanne Arvidsson: Det kan vi lära av hur de största svenska börsbolagen rapporterar kring hållbarhet.

Vad hände med hållbarhets-redovisningarna?

Fördjupning 7 maj, 2017 Christer Westermark analyserar alliansregeringens krav på obligatoriska hållbarhetsredovisningar i de statliga bolagen.

 Upp