Fördjupning

Konkurrensfördelar med varuomsättningar efter momsfria omsättningar av varor i vissa lager och av finansiella tjänster

Fördjupning 18 januari, 2018 Juris doktor Björn Forssén undersöker ämnet närmare och lämnar förslag till forskning eller lagändringar.

Näringsförbud – kanske inte alltid helt hopplöst

Fördjupning 16 januari, 2018 Björn Forssén om tillämpningen av näringsförbud i samband med brottmål som berör mervärdesskatt (moms).

Berättelserna i ”Vd har ordet” – i dialog med omvärlden

Fördjupning 13 december, 2017 Vilka berättelser om företaget är det som lämnas under årsredovisningens rubrik ”Vd har ordet”?

Företagsförvärv – ökad användning av omvända break fees

Fördjupning 29 november, 2017 Omvända break fees – hur fungerar det och vilka för- och nackdelar finns det?

Styrelseproffs med flera och F-skatten

Fördjupning 26 november, 2017 Ska en styrelseledamot omfattas av inkomstslaget tjänst eller anses bedriva näringsverksamhet i sin styrelseroll?

Samma resurser – men olika förutsättningar på landets ekonomutbildningar

Fördjupning 23 november, 2017 Vilka konsekvenser får de olika resurserna för lärarnas förutsättningar? Ekonomiprofessorn Torbjörn Tagesson analyserar.

Bättre Kommunikation – en lösning på vilket problem?

Fördjupning 22 oktober, 2017 Anja Hjelström diskuterar om IASB ställt fel diagnos på det så kallade upplysningsproblemet.

Boxmodell för en enhetlig kapital- och fastighetsbeskattning: Yes box – alright?

Fördjupning 18 oktober, 2017 Advokat Björn Forssén lämnar synpunkter avseende tillämpningsproblem med den så kallade boxmodellen.

Så kan företagens redovisning och styrsystem underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier

Fördjupning 20 september, 2017 Rapportera enligt nya lagkraven på hållbarhetsinformation är inte tillräckligt för att nå upp till hållbarhetsmålen.

Kapitaladministration inom industriföretag – del III

Fördjupning 15 september, 2017 Matematiska lösningar på internränta? Nu presenterar Hasse R. Persson en ”värstingmodell”.

 Upp