Fördjupning

Se upp med värderingsmultiplar och finansieringsvillkor – nu införs IFRS 16

Fördjupning 18 oktober, 2018 Med start för det räkenskapsår som påbörjas efter årsskiftet införs IFRS 16 – Leasing.

Redovisning av externaliteter – några reflektioner

Fördjupning 3 oktober, 2018 Hur kan värdet av företagets externa effekter synliggöras i redovisningen?

Några reflektioner kring revisorns rapportering om annan information enligt ISA 720

Fördjupning 24 september, 2018 FAR:s policygrupp för revision om RI-rapport med principiellt intressanta frågor.

Annons

Rådgivningsansvar vid användande av artificiell intelligens

Fördjupning 12 september, 2018 Vilket ansvar har rådgivaren för det resultat AI-system producerar?

Ny reglering för tjänstepensionsföretag

Fördjupning 6 september, 2018 Hur kan genomförande av det andra tjänstepensionsdirektivet komma att påverka tjänstepensionsföretagen?

Kapitaladministration inom industriföretag – del 5

Fördjupning 28 augusti, 2018 Är det nödvändigt med en tabellkonstruktion för att kalkylera in utvecklings- och startkostnader?

ÅRL:s krav på hållbarhetsrapport i större företag – en utredning av de nya reglerna med särskilt fokus på revisorernas granskningsroll

Fördjupning 24 augusti, 2018 En nyutkommen examensuppsats på juristprogrammet vid Stockholms universitet diskuterar ändringen i ÅRL.

Lucka i tullagen öppnar för ej avsett momsavdrag på grund av två olika bestämningar av vem som är beskattningsbar person

Fördjupning 20 augusti, 2018 I denna artikel fortsätter Björn Forssén att beskriva luckor i lagstiftning som berör mervärdesskatt.

Corporate Social Responsibility – Är den nya hållbarhetstrenden förenlig med aktiebolagslagens vinstsyfte?

Fördjupning 15 augusti, 2018 Globaliseringen och klimatkrisen medför ökat fokus på hållbarhet och frågan om företagens ansvar.

Vinstutdelning trots garantiåtaganden – en återkommande frågeställning

Fördjupning 25 juni, 2018 Under vilka förutsättningar är det möjligt att efter en företagsöverlåtelse genomföra vinstutdelning eller annan värdeöverföring?

 Upp