Fördjupning

Rörelseförvärv enligt IFRS 3, tolfte året – ett dussin år utan uppenbar inlärningseffekt

Fördjupning 13 april, 2018 Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson har åter studerat hur noterade företag identifierar immateriella tillgångar.

Kapitaladministration i industriföretag – del 4

Fördjupning 26 mars, 2018 Internräntan utgör ett väsentligt och användbart mått för att erhålla och vidmakthålla lönsamhet.

Högre avkastning i börsbolag med stort personligt ägande – myt eller sanning?

Fördjupning 20 mars, 2018 "Resultaten blev rätt häpnadsväckande" - så påverkar person- och grundarägande aktieavkastningen.

Annons
Annons

Konkurrensfördelar med varuomsättningar efter momsfria omsättningar av varor i vissa lager och av finansiella tjänster

Fördjupning 18 januari, 2018 Juris doktor Björn Forssén undersöker ämnet närmare och lämnar förslag till forskning eller lagändringar.

Näringsförbud – kanske inte alltid helt hopplöst

Fördjupning 16 januari, 2018 Björn Forssén om tillämpningen av näringsförbud i samband med brottmål som berör mervärdesskatt (moms).

Berättelserna i ”Vd har ordet” – i dialog med omvärlden

Fördjupning 13 december, 2017 Vilka berättelser om företaget är det som lämnas under årsredovisningens rubrik ”Vd har ordet”?

Företagsförvärv – ökad användning av omvända break fees

Fördjupning 29 november, 2017 Omvända break fees – hur fungerar det och vilka för- och nackdelar finns det?

Styrelseproffs med flera och F-skatten

Fördjupning 26 november, 2017 Ska en styrelseledamot omfattas av inkomstslaget tjänst eller anses bedriva näringsverksamhet i sin styrelseroll?

Samma resurser – men olika förutsättningar på landets ekonomutbildningar

Fördjupning 23 november, 2017 Vilka konsekvenser får de olika resurserna för lärarnas förutsättningar? Ekonomiprofessorn Torbjörn Tagesson analyserar.

Bättre Kommunikation – en lösning på vilket problem?

Fördjupning 22 oktober, 2017 Anja Hjelström diskuterar om IASB ställt fel diagnos på det så kallade upplysningsproblemet.

 Upp