Fördjupning

Samfälligheter under radarn

Fördjupning 22 december, 2020 Jonas Dahlqvist: K-regelverk för samfällighetsföreningar inriktat på associationsformens förutsättningar skulle utgöra en starkt normerande kraft.

Civilrätten och skatterätten – en fråga med många svar

Fördjupning 26 november, 2020 Möjligt att hänvisa till civilrätten för att motivera olika lösningar på skatterättsliga problem.

Kan en beslutad utdelning utsläckas? – hantering av beslutad men ej utbetald utdelning vid inlösen av preferensaktier

Fördjupning 10 november, 2020 Det har blivit vanligt att utöver stamaktier även emittera preferensaktier. Carl Svernlöv reder ut.

 • Avskrivningar på byggnad i bostadsrättsföreningar – inte en lämplig metod för nödvändigt sparande

  Fördjupning 4 november, 2020 Auktoriserade revisorn Ole Deurell lyfter frågor om bostadsrättsföreningars budgetprocess.

  Företrädaransvaret och förenligheten med EU-rätten – del 2

  Fördjupning 23 oktober, 2020 Bör lagstiftaren utvidga utredningar om företrädaransvarsinstitutet till att gälla även ansvarsfrågan? Björn Forssén reder ut.

  Omställningsstödet – en genomgång av stödåtgärden

  Fördjupning 22 oktober, 2020 Redovisningsspecialisterna Elisabeth Raun och Eva Törning reder ut frågor kring omställningsstödet.

  Företrädaransvaret och frågan om när förfarandet inleds

  Fördjupning 21 oktober, 2020 Advokat Björn Forssén reder ut frågan och dess konsekvenser.

  Revision av oegentligheter – en kuliss med juridiska problem

  Fördjupning 7 oktober, 2020 Jesper Fagerberg: Är revisionen verkligen lämpad för att bekämpa oegentligheter?

  Ordet ”uppströms” missvisande i förhållande till EU-rätten

  Fördjupning 11 september, 2020 Björn Forssén: Luckor och brister beträffande förarbetena till mervärdesskattelagen.

  Kapitalskatter post corona

  Fördjupning 4 september, 2020 En bred redogörelse kring de ekonomiska erfarenheter som gjorts under de senaste dryga 20 åren.

   Upp