Fördjupning

Företrädaransvar – kommentarer av ett förslag om regeländringar

Fördjupning 21 juni, 2021 Björn Forssén om förslaget till en reformering av reglerna i skatteförfarandelagen om företrädaransvar.

Framtidens redovisning i bostadsrättsföreningar

Fördjupning 6 maj, 2021 Kan problem med redovisning i bostadsrättsföreningar avhjälpas med obligatorisk revision av kvalificerad revisor?

Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? – del 2

Fördjupning 7 april, 2021 I denna andra del fortsätter Björn Forssén att ge sin syn på forskningen om mervärdesskatt.

 • Tre väsentliga frågeställningar – rörande tillämpning av IFRS 17 på unit-linkedavtal

  Fördjupning 1 april, 2021 Henrik Persson redogör för vad som kan vara god redovisningssed på området unit-linkedavtal.

  Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? – del 1

  Fördjupning 25 mars, 2021 Björn Forssén återkommer i denna artikel till forskningen om mervärdesskatt (moms) i Sverige.

 • Rörelseförvärv enligt IFRS 3 – femtonde året – IASB äntligen ute på banan med sin diskussionsrapport

  Fördjupning 3 mars, 2021 Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson om hur de förvärvande företagen identifierar immateriella tillgångar.

  Samfälligheter under radarn

  Fördjupning 22 december, 2020 Jonas Dahlqvist: K-regelverk för samfällighetsföreningar inriktat på associationsformens förutsättningar skulle utgöra en starkt normerande kraft.

 • Civilrätten och skatterätten – en fråga med många svar

  Fördjupning 26 november, 2020 Möjligt att hänvisa till civilrätten för att motivera olika lösningar på skatterättsliga problem.

  Kan en beslutad utdelning utsläckas? – hantering av beslutad men ej utbetald utdelning vid inlösen av preferensaktier

  Fördjupning 10 november, 2020 Det har blivit vanligt att utöver stamaktier även emittera preferensaktier. Carl Svernlöv reder ut.

 • Avskrivningar på byggnad i bostadsrättsföreningar – inte en lämplig metod för nödvändigt sparande

  Fördjupning 4 november, 2020 Auktoriserade revisorn Ole Deurell lyfter frågor om bostadsrättsföreningars budgetprocess.

   Upp