Fördjupning

Associationsrättsliga konsekvenser av en hård Brexit

Fördjupning 8 januari, 2019 Hur påverkas handeln med varor och tjänster mellan Storbritannien och EU vid en hård Brexit?

Klassificering av finansiella instrument – skuld eller eget kapital del 2

Fördjupning 21 december, 2018 Pär Falkman och Åsa Klasson beskriver hanteringen av finansiella derivat utställda på egna eget kapitalinstrument.

Utökad extern rapportering – vad är det? Och kommer revisorerna kunna kvalitetssäkra sådan rapportering?

Fördjupning 19 december, 2018 Mats Olsson belyser utvecklingen inom utökad extern rapportering.

Annons

Aktivering av ränta och andra låneutgifter i anskaffningsvärdet för tillgångar i en förändrad skattevärld

Fördjupning 13 december, 2018 Från 1 januari 2019 gäller nya regler om avdragsbegränsning för ränta och andra låneutgifter.

Ändrade skattesatser påverkar redovisningen av uppskjuten skatt

Fördjupning 10 december, 2018 Nya skatteregler för företagssektorn innebär bland annat sänkt bolagsskatt.

IFRS 15 – oväsentliga eller betydande effekter?

Fördjupning 29 november, 2018 Vad kan vara mer genomgripande i redovisningsvärlden än en ny standard för att redovisa intäkter?

Varför blir investeringar dyrare än vi tänkt oss?

Fördjupning 23 november, 2018 Esbjörn Segelod: Vi verkar inte lära av tidigare erfarenheter kring tids- och kostnadsöverdrag.

Klassificering av finansiella instrument – skuld eller eget kapital?

Fördjupning 14 november, 2018 I denna artikel redogör Pär Falkman och Åsa Klasson för innebörden i förslaget från IASB.

Förvaltningsrätten baserar beslut på förväntad utgång i företrädaransvarsärende – hur rättssäkert är det?

Fördjupning 6 november, 2018 Björn Forssén ifrågasätter handläggningen hos förvaltningsdomstolarna av ärenden om betalningssäkring gentemot ägare av aktiebolag.

Är vd solidariskt ansvarig med styrelsen för hållbarhets- och bolagstyrningsrapporterna?

Fördjupning 23 oktober, 2018 Efter tillämpningen av RevR 12 väcks frågan om även vd har ett ansvar för hållbarhetsrapporten.

 Upp