Fördjupning

Statligt stöd vid hyresrabatter

Fördjupning 5 augusti, 2020 Ska hyresrabatter hanteras på samma sätt som en intäkt ur ett momsperspektiv? I den här…

Redovisning av omställningsstöd

Fördjupning 7 juli, 2020 FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering avseende redovisning av omställningsstödet.

Förvaltningsrevisionen – behov av utveckling av den goda revisionsseden

Fördjupning 2 juli, 2020 Henrik Persson: Problem och svagheter i den nuvarande vägledningen för förvaltningsrevisionen.

Annons
Far Online

Prövningstillstånd för storlek på sanktionsavgift vid marknadsmanipulation

Fördjupning 23 juni, 2020 Carl Svernlöv och Natasha Blomqvist om Högsta domstolens prövningstillstånd i två mål.

Redovisning som styrmetod för hållbar utveckling i statliga företag

Fördjupning 17 juni, 2020 Christer Westermark om Agenda 2030 och de globala målen i relation till statliga bolags hållbarhetsarbete.

Redovisning av kreditförluster i svenska banker – vilka effekter får vi under coronakrisen jämfört med tidigare finansiella kriser?

Fördjupning 19 maj, 2020 Nu testas IFRS-standarden för redovisning av kreditförluster i ekonomisk kris. Niclas Hellman skriver om ECL-modellen.

Då kassan sinar – konkurser och rekonstruktioner ur ett principiellt (teoretiskt) perspektiv

Fördjupning 5 maj, 2020 Vad kännetecknar livsdugliga företag? Det ska kreditgivare och företag beakta då företag hotas av obestånd.

Fortsatt drift – några tips vid granskning av fortsatt drift

Fördjupning 28 april, 2020 Johanna Svensson, auktoriserad revisor FAR, fördjupar sig i frågan om granskning av fortsatt drift.

Matematikfällan i forskningen – avseende mervärdesskatterätten

Fördjupning 20 april, 2020 Björn Forssén: "Skatterättsforskningen sker i en superrättsdogmatisk tradition som inte tillräckligt stimulerar lagstiftningsarbetet eller rättsutvecklingen".

Frågor i redovisningen avseende korttidsarbete

Fördjupning 16 april, 2020 FAR:s policygrupp för redovisning redogör för de redovisningsmässiga effekterna gällande korttidsarbete.

 Upp