Fördjupning

Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? – del 2

Fördjupning 7 april, 2021 I denna andra del fortsätter Björn Forssén att ge sin syn på forskningen om mervärdesskatt.

Tre väsentliga frågeställningar – rörande tillämpning av IFRS 17 på unit-linkedavtal

Fördjupning 1 april, 2021 Henrik Persson redogör för vad som kan vara god redovisningssed på området unit-linkedavtal.

Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? – del 1

Fördjupning 25 mars, 2021 Björn Forssén återkommer i denna artikel till forskningen om mervärdesskatt (moms) i Sverige.

 • Rörelseförvärv enligt IFRS 3 – femtonde året – IASB äntligen ute på banan med sin diskussionsrapport

  Fördjupning 3 mars, 2021 Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson om hur de förvärvande företagen identifierar immateriella tillgångar.

  Samfälligheter under radarn

  Fördjupning 22 december, 2020 Jonas Dahlqvist: K-regelverk för samfällighetsföreningar inriktat på associationsformens förutsättningar skulle utgöra en starkt normerande kraft.

  Civilrätten och skatterätten – en fråga med många svar

  Fördjupning 26 november, 2020 Möjligt att hänvisa till civilrätten för att motivera olika lösningar på skatterättsliga problem.

  Kan en beslutad utdelning utsläckas? – hantering av beslutad men ej utbetald utdelning vid inlösen av preferensaktier

  Fördjupning 10 november, 2020 Det har blivit vanligt att utöver stamaktier även emittera preferensaktier. Carl Svernlöv reder ut.

  Avskrivningar på byggnad i bostadsrättsföreningar – inte en lämplig metod för nödvändigt sparande

  Fördjupning 4 november, 2020 Auktoriserade revisorn Ole Deurell lyfter frågor om bostadsrättsföreningars budgetprocess.

  Företrädaransvaret och förenligheten med EU-rätten – del 2

  Fördjupning 23 oktober, 2020 Bör lagstiftaren utvidga utredningar om företrädaransvarsinstitutet till att gälla även ansvarsfrågan? Björn Forssén reder ut.

  Omställningsstödet – en genomgång av stödåtgärden

  Fördjupning 22 oktober, 2020 Redovisningsspecialisterna Elisabeth Raun och Eva Törning reder ut frågor kring omställningsstödet.

   Upp