Fördjupning

Företagsförvärv – ökad användning av omvända break fees

Fördjupning 29 november, 2017 Omvända break fees – hur fungerar det och vilka för- och nackdelar finns det?

Styrelseproffs med flera och F-skatten

Fördjupning 26 november, 2017 Ska en styrelseledamot omfattas av inkomstslaget tjänst eller anses bedriva näringsverksamhet i sin styrelseroll?

Samma resurser – men olika förutsättningar på landets ekonomutbildningar

Fördjupning 23 november, 2017 Vilka konsekvenser får de olika resurserna för lärarnas förutsättningar? Ekonomiprofessorn Torbjörn Tagesson analyserar.

Bättre Kommunikation – en lösning på vilket problem?

Fördjupning 22 oktober, 2017 Anja Hjelström diskuterar om IASB ställt fel diagnos på det så kallade upplysningsproblemet.

Boxmodell för en enhetlig kapital- och fastighetsbeskattning: Yes box – alright?

Fördjupning 18 oktober, 2017 Advokat Björn Forssén lämnar synpunkter avseende tillämpningsproblem med den så kallade boxmodellen.

Så kan företagens redovisning och styrsystem underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier

Fördjupning 20 september, 2017 Rapportera enligt nya lagkraven på hållbarhetsinformation är inte tillräckligt för att nå upp till hållbarhetsmålen.

Kapitaladministration inom industriföretag – del III

Fördjupning 15 september, 2017 Matematiska lösningar på internränta? Nu presenterar Hasse R. Persson en ”värstingmodell”.

Värdeskapande bolagsstyrning – ny policy ska stärka de mindre aktieägarnas röst

Fördjupning 8 september, 2017 Sophie Nachemson-Ekwall belyser huvuddragen i Aktiespararnas nya ägarpolicy.

Europatrappan – normhierarki vid regelkonkurrens

Fördjupning 1 september, 2017 Björn Forssén föreslår en normhierarki där rangordning av regelverken sker i form av en trappa.

Införandet av obligatorisk digital rapportering – vad kan vi lära av forskningen?

Fördjupning 24 augusti, 2017 Införandet av obligatorisk digital rapportering ger många fördelar - men det finns även frågetecken.

 Upp