Foto: iStock

Varför är revisorerna så tysta kring skandalerna?

Debattör

Berit Ståhl, debattör med master i förvaltningsrevision.

Skriv ut artikeln
13 augusti, 2017

Riksrevisionen, Transportstyrelsen, Statens Fastighetsverk, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen … Hur många skandaler tål Sverige? Och varför är revisorerna så tysta?

I min värld är måttet rågat för länge sedan. Men varför hjälps vi inte åt att säga ifrån? Tillsammans kan vi få ”det sovande folket” att vakna och kräver att regeringen och riksdagsförvaltningen samt kommuner och landsting på allvar redovisar vilka grundläggande värderingar de tillämpar.

Det ska inte vara möjligt för myndigheter och verk att avhända sig ansvaret för en kompetent drift. Och skattemedel ska inte betalas ut utan korrekta underlag. Exempelvis sker Försäkringskassans hantering av assistansersättning på samma sätt som utbetalningarna för Mona Sahlins Toblerone, det vill säga utan fullvärdiga underlag.

Transportstyrelsen outsourcar rikets hemligheter för att spara pengar men gynnar en amerikansk datajätte som i sin tur lejer ut uppdragen på östeuropeisk icke säkerhetskontrollerad personal? Har vi inte lärt oss någonting?

Outsourcing till aktörer som vi inte kan kräva på ansvar förekommer i hela offentliga sektorn samt inom revisionsbolagen. Hur ska oberoende revision någonsin kunna åberopas när revisionsbolagen anlitar underleverantörer, som självklart vill vara välkomna även i nästa upphandling?

Det är hög tid att heder, ovälde, kompetens och autonomi, det jag kallar etik, på allvar inrättas genom att revisionsbranschen kompetensutvecklar sina anställda i vad offentlig revision borde innebära i en fungerande demokrati. Det är viktigt att förstå innebörden i regeringsformen och ämbetsmannarollen. Och att våga stå upp när demokratin utsätts för vanvård och ringaktning. Kommuner och landsting bör agera utifrån en gemensam ämbetsmannaroll utan att kunna åberopa det kommunala självstyret. Alltså, ämbetsmannarollen utifrån grundläggande demokratiska värderingar först, sedan politiken och utförandet.

Varför blir inte revisorer förbannade när yrkeshedern kränks? Varför ställer vi oss inte upp och samstämmigt skriker ifrån när en generaldirektör för en myndighet förklarar att det är personliga egenskaper som gör att hon inte lyssnar på sin egen IT-säkerhetschef? Personliga egenskaper i perspektivet att IT-säkerhetschefen betraktas vara alarmistisk? Det fanns sannerligen all anledning! Borde inte revisorerna gå man ur huse och stå upp för en hårt utsatt internrevisor och en IT-säkerhetschef? Revisorer har ju liknande uppdrag.

Ett sätt att lyfta vikten av en oberoende revision är att något av revisionsbolagen gör sig marknadsledande genom att våga lyfta de svåra frågorna, stå för fynden i revisionen, våga konfrontera verkligheten, med varsamhet och respekt, genom att rekrytera kompetenta medarbetare och så långt möjligt undvika underleverantörer. På motsvarande vis, ska underleverantörer kvalitetssäkras innan de deltar i revisionen. De ska exempelvis inte kunna vara läkare finansierade av läkemedelsbolag och därmed sitta på flera stolar samtidigt.

Varför fortsätter revisionsbolagen att tvätta obekväma revisionsrapporter i syfte att vinna nästa upphandling, i stället för att granska det som behöver granskas?

Berit Ståhl. Foto: Privat

2 svar till “Varför är revisorerna så tysta kring skandalerna?”

 1. Arnold Wittgren skriver:

  Som intresserad av redovisningsfrågor och vad som händer i redovisnings- och revisionsbranschen, så delar jag din uppfattning. Ska bli intressant att läsa vad ledande branschföreträdare och hur andra, med insyn, ser på ditt inlägg!

 2. Björn (internrevisor) skriver:

  Så bra att någon blir förbannad! Jag känner mig en smula irriterad själv av samma anledningar som skribenten. Men jag tycker också att det tyder på lite svag verklighetsuppfattning att ondgöra sig över ”Varför ställer vi oss inte upp och samstämmigt skriker ifrån…”. Den typen av samstämmighet är lite svår att hitta. Vilka är vi? I vilket forum skulle det ske? Med vilket mandat? Och till vem ska ”vi” skrika?

  I grunden tycker jag att problemet inte ligger hos internrevisorer utan i en osund kultur inom svensk statsförvaltning. Varför utkrävs inte ansvar tidigare och tydligare? Myndigheterna styrs till stor del genom lagar från vår Riksdag. Varför är det viktigare att hålla budget än att följa lag? Varför budgeterar man inte för att följa lag? Varför är lagen skriven så att den inte är möjlig att följa med de resurser som finns? Varför avskedar man inte generaldirektörer som inte gör ett bra jobb utan låter dem sitta på regeringskansliet och lyfta lön? (Något som Maria Ågren tyckte var en naturlig rättighet när man nu för en gångs skulle ville avskeda en GD.)
  Internrevisionen har myndighetsledningens uppdrag (inte regeringens) men vad gör Riksrevisionen som har riksdagens uppdrag? (kanske har de för stort fokus på resultat- och balansräkningen?)
  Om internrevisorer hade allmän rapporteringsplikt till departementen skulle de snart komma att ses som departementens spioner och grunden för internrevisorernas arbete inom myndigheterna med att förbättra den interna styrningen skulle ändras i grunden och bli betydligt svårare.

  Att hoppas att revisionsbolagen ska ta rollen som medborgarnas riddare mot dålig förvaltning är också ganska naivt. Deras existens bygger på affärsmässighet och inflöde av uppdrag. Inte på att göra sig känd som ”jobbig”.

  En reform av förvaltningspolitiken och ett etiskt lyft inom statsförvaltningen behövs. Det är en politisk fråga, inte en yrkesteknisk.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

17 april, 2019 Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

Interna diskussioner på KPMG om vd-posten

12 april, 2019 Arbetet med att utse en ny vd på KPMG fortsätter. Ordförande Björn Hallin kommenterar.

Uppsats om IFRS 3 får pris

11 april, 2019 Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

Hallå där… Gunilla Eklöv Alander

9 april, 2019 Forskaren Gunilla Eklöv Alander har skrivit nyutkomna En bok om revision. Balans intervjuar författaren.

Inte utan min mentor

4 april, 2019 Hon var toppstudenten, han den aktade redovisningsspecialisten. Intervju med Pernilla Lundqvist och mentorn Sten-Eric Ingblad.

Experten: Rättvisande bild enligt K2

3 april, 2019 Så ska du tänka för att kunna uppfylla kravet på rättvisande bild enligt K2.

 Upp